Hae
Valikko
a a

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Hakuaika: - 30.11.2019

Haku 16.1.2020 alkavaan koulutukseen

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta:

Omaehtoinen koulutus: Opiskelijamaksu on 400 euroa (koko tutkinto) ja 200 euroa (osatutkinto). Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.


Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Riittävä koulutus ja työkokemus soveltuvalta alalta
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Aiemmat opinnot
Elämäntilanne
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Valintatilaisuus:

Haastattelut on joulukuussa 2019

Hakeutuminen:

Ulkoinen linkkijatkuva haku, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen eat

HUOM! Liitä hakemukselle liitteet. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.

Liitteitä voi olla esim. tutkintotodistus, opiskelutodistukset, myös keskeytyneistä opinnoista, alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta.

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi

Lisätiedot:

Hannele Majamäki
puhelin 050 541 5721
sähköposti if.erepmat@ikamajaM.elennaH

Terttu Kilpi
puhelin +358505189461
sähköposti if.erepmat@ipliK.uttreT

Oppisopimusasioissa ole yhteydessä koulutustarkastaja Jaana Virtaseen.
Jaana Virtanen
puhelin +358503295713
sähköposti if.erepmat@nenatriV.P.anaaJ