Hae
Valikko
a a

Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille

Koulutus on suunnattu työttömille työnhakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti suomen kielen tuki ammatillisessa opiskelussa.

Lähihoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä. Lähihoitajan työssä keskeistä on tukea eri-ikäisiä asiakkaita tai potilaita arkielämässä selviytymisessä. Lähihoitajan työtä ohjaavat sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja eettiset arvot.

Hakuaika: - 15.3.2020

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Osaamisalaksi tässä koulutuksessa voi valita
- ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan tai
- lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan.

Valinnainen tutkinnon osa valitaan oppilaitoksen tarjonnasta.

Yhteiset tutkinnon osat ovat
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutus on kokoaikaista ja päätoimista ammatillista opiskelua. Koulutus toteutetaan lähiopiskeluna oppilaitoksessa ja työpaikoilla.


Hakuaika: - 15.3.2020
Toteutus: 10.8.2020 - 17.6.2022

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta:

Koulutus on opiskelijoille maksuton.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Koulutus on suunnattu työttömille työnhakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti suomen kielen tuki ammatillisessa opiskelussa. Lähtötaso Y3/B1.

Valittavalla henkilöllä tulee olla suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot, alalle sopiva terveydentila ja riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn.

Valintatilaisuus:

Opiskelijavalinnat ovat huhti-toukokuussa 2020. Hakijoille järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin valituille lähetetään erillinen kutsu.

Hakeutuminen:

Hae koulutukseen Te-palvelut.fi -sivuston kautta. Koulutuksen tiedot löytyvät numerolla 690578.

Yhteyshenkilönä Pirkanmaan TE-toimistosta tässä koulutuksessa on koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Hakuaika on päättynyt.

Koulutuksen uusi aloitusaika on 10.8.2020.

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö
Tarja Haapala
puhelin 040 091 4221
sähköposti if.erepmat@alapaaH.ajraT

Koulutussuunnittelija
Hannele Majamäki
puhelin 050 541 5721
sähköposti if.erepmat@ikamajaM.elennaH