Hae
Valikko
a a

Lentokoneasennuksen perustutkinto

Lentokoneasennuksen perustutkinnosta valmistuva asentaja hallitsee perustiedot ja taidot ilma-alusten aerodynamiikasta, rakenteista sekä järjestelmistä. Työtehtävien tavoitteena on varmistaa ilma-aluksen ja sen osien sekä järjestelmien virheetön toiminta ja lentokelpoisuus. Lentokone- ja avioniikka-asentaja soveltaa tietojaan sekä taitojaan lentokoneita huoltaessaan ja korjatessaan. Koulutuksissa opiskellaan mm. radiotekniikkaa, sähkö- ja digitaalitekniikkaa, elektroniikkaa, huoltotekniikkaa, materiaalitekniikkaa, sekä aerodynamiikkaa, voimalaitteita ja lentokonejärjestelmiä.

Tredun lentokonekoulutusorganisaatio on Suomen Ilmailuviranomaisen hyväksymä (FI.147.0002). Koulutusohjelma (PART 66) on yhteiseurooppalainen koulutusohjelma eli saman sisältöinen kaikissa Euroopan lentokonealan viranomaishyväksytyissä oppilaitoksissa. Haastavan ja mielenkiintoisen lentokonetyön osuus lisääntyy jatkuvasti ja työllisyysnäkymät ovat sekä Suomessa että Euroopassa hyvät.

Koulutuksen aikana opiskelija saavuttaa sekä toisen asteen ammatillisen perustutkinnon ja jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen opintoihin, että Part 66-kurssitodistuksen ja tällä kelpoisuuden mekaanikon lupakirjaan.

Alan turvallisuusvaatimukset edellyttävät yhteiskunnan sääntöjen ja määräysten noudattamista. Merkinnät rikosrekisterissä ja huumeiden käyttö estävät työskentelyn lentokenttäalueilla.

Lentokoneasennuksen perustutkinnossa osaamisalaksi voit valita avioniikka-asennuksen tai lentokoneasennuksen.

Hakuaika: 23.4.2019 - 21.6.2019

Avioniikka-asennus, avioniikka-asentaja

Avioniikka-asentajan (B2) opinnot painottuvat lentokoneautomaatioon. Avioniikka-asentaja erikoistuu ilma-alusten sähkö-, elektroniikka-, yhteydenpito-, navigointi- ja viihdytysjärjestelmien testaus-, huolto-, korjaus- ja muutostyötehtäviin. Teoriaopiskelun lisäksi opinnoissa tehdään mittaus-, testaus-, vianetsintä- ja huoltoharjoituksia avioniikkatyötiloissa ja lentokonehalleissa, aidoilla lentokoneilla. Työssäoppimisjaksot suoritetaan ilmailualan yrityksissä Suomessa tai ulkomailla.


Toteutus: 7.8.2019 - 31.5.2022

Sijainti:

Pirkkalan toimipiste

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Lue terveydelliset rajoitteet sivun oikeasta palstasta.

Lentokonealan koulutusta säätelevä lainsäädäntö ja alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärinlausuntoa terveydentilasta ja soveltuvuudesta alalle. Kaikkien lentokoneasennuksen koulutusohjelmaan opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee toimittaa oppilaitokselle ilmailulääkärin lausunto soveltuvuudestaan ilmailualalle (T-lausunto, enintään kolme kuukautta vanha). Lääkärintodistuksen toimittamatta jättäminen johtaa opiskelupaikan menettämiseen.

Lääkärintodistukset toimitetaan osoitteeseen: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Pirkkalan toimipiste/opintotoimisto, PL 217, 33101 TAMPERE.

Hakeutuminen:

Kevään 2019 yhteishaku on päättynyt.

Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649

Opinto-ohjaaja
Sini Sirén
puhelin 040 806 2592
sähköposti if.erepmat@neriS.iniS

Lentokoneasennus, lentokoneasentaja

Lentokoneasentajan (B1) opinnoissa keskitytään pääasiallisesti ilma-alusten mekaanisiin rakenteisiin, huoltotekniikkaan, materiaaleihin ja voimalaitteisiin. Teoriaopiskelun lisäksi opinnoissa tehdään mittaus-, testaus-, korjaus- ja huoltoharjoituksia työsalitiloissa ja lentokonehalleissa, aidoilla lentokoneilla ja lentokonelaitteilla. Työssäoppimisjaksot suoritetaan ilmailualan yrityksissä Suomessa tai ulkomailla.

Sijainti:

Pirkkalan toimipiste

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Lue terveydelliset rajoitteet sivun oikeasta palstasta.

Lentokonealan koulutusta säätelevä lainsäädäntö ja alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärinlausuntoa terveydentilasta ja soveltuvuudesta alalle. Kaikkien lentokoneasennuksen koulutusohjelmaan opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee toimittaa oppilaitokselle ilmailulääkärin lausunto soveltuvuudestaan ilmailualalle (T-lausunto, enintään kolme kuukautta vanha). Lääkärintodistuksen toimittamatta jättäminen johtaa opiskelupaikan menettämiseen.

Lääkärintodistukset toimitetaan osoitteeseen: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Pirkkalan toimipiste/opintotoimisto, PL 217, 33101 TAMPERE.

Hakeutuminen:

Lentokoneasennuksen osaamisalan voit valita vain yhdessä ylioppilastutkintoon valmentavien opintojen kanssa. Katso tarkemmat tiedot alempaa kohdasta Lentokoneasennuksen perustutkinto + yo + lukio.

Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649

Opinto-ohjaaja
Sini Sirén
puhelin 040 806 2592
sähköposti if.erepmat@neriS.iniS

Lentokoneasennuksen perustutkinto + yo + lukio

Voit suorittaa perustutkinnon opiskelun aikana ylioppilastutkintoon valmentavia opintoja. Lukio-opinnot (äidinkieli, englanti, fysiikka ja matematiikan laaja oppimäärä) toteutetaan päiväopintoina Pirkkalan toimipisteessä, Myötätuuli 71, yhteistyössä Pirkkalan lukion kanssa. Lisäksi on mahdollisuus täydentää neljäntenä vuotena lukion koko oppimäärä. Lukio-opinnot tukevat hyvin jatko-opinnoissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia.

Lentokoneasennuksen perustutkinnon osaamisalan valinta tehdään toisen vuosikurssin alkaessa; avioniikan osaamisala, avioniikka-asentaja (B2) tai lentokoneasennuksen osaamisala, lentokoneasentaja (B1).


Toteutus: 7.8.2019 - 31.5.2022

Sijainti:

Pirkkalan toimipiste

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Lue terveydelliset rajoitteet sivun oikeasta palstasta.

Lentokonealan koulutusta säätelevä lainsäädäntö ja alan erityispiirteet edellyttävät opiskelijaksi valitulta lääkärinlausuntoa terveydentilasta ja soveltuvuudesta alalle. Kaikkien lentokoneasennuksen koulutusohjelmaan opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee toimittaa oppilaitokselle ilmailulääkärin lausunto soveltuvuudestaan ilmailualalle (T-lausunto, enintään kolme kuukautta vanha). Lääkärintodistuksen toimittamatta jättäminen johtaa opiskelupaikan menettämiseen.

Lääkärintodistukset toimitetaan osoitteeseen: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Pirkkalan toimipiste/opintotoimisto, PL 217, 33101 TAMPERE.

Hakeutuminen:

Kevään 2019 yhteishaku on päättynyt.

Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649

Opinto-ohjaaja
Sini Sirén
puhelin 040 806 2592
sähköposti if.erepmat@neriS.iniS

Lentokoneasentajan konversiokoulutus B1.1-B2 ja B1.3-B2

Onko sinulla jo lupakirjaluokan B1.1 tai B1.3 mukainen lentokoneasentajan koulutus? Laajenna osaamistasi monitaitoiseksi avioniikka-asentajaksi ja paranna työnsaantimahdollisuuksiasi ilmailualan huoltoyrityksissä.

Koulutus toteutetaan Ilmailuviranomaisen hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään lentokoneasennuksen avioniikan osaamisalan todistus sekä kurssitodistus EASA PART-66 mukaisen kurssin suorituksesta.

Koulutusaikana järjestetään 800 oppituntia lähiopetusta. Opetettavia aineita ovat elektroniikka, digitaalitekniikka, huolto- ja kunnossapito sekä ilma-aluksen avioniikkajärjestelmät. Lähiopetukseen sisältyy teoriatunteja sekä käytännön harjoitteita. Lisäksi opiskelijoilta edellytetään tarvittaessa omaehtoista opiskelua henkilökohtaistetun opintosuunnitelman mukaisesti.Hakuaika: 16.1.2019 - 21.6.2019
Toteutus: 7.8.2019 - 31.1.2020

Sijainti:

Pirkkalan toimipiste

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on suoritettu lentokoneasennuksen B1.1 tai B1.3 perustutkinto.

Hakeutuminen:

Lähetä sähköinen hakemus Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmän kautta Liitä hakemukseesi kopiot ilmailualan tutkinto- ja työtodistuksista.

Lisätiedot:

Lehtori
Jorma Penttilä
puhelin +358408062193
sähköposti if.erepmat@alittneP.amroJ

Opintosihteeri
Tanja Vikman
sähköposti if.erepmat@namkiV.ajnaT

Lentokoneasentajan konversiokoulutus B2-B1.1

Onko sinulla jo lupakirjaluokan B2 mukainen avioniikka-asentajan koulutus? Laajenna osaamistasi monitaitoiseksi lentokoneasentajaksi ja paranna työnsaantimahdollisuuksiasi ilmailualan huoltoyrityksissä.

Koulutus toteutetaan Ilmailuviranomaisen hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään lentokoneasennuksen osaamisalan osatutkintotodistus sekä kurssitodistus EASA PART-66 mukaisen kurssin suorituksesta.

Koulutusaikana järjestetään 800 oppituntia lähiopetusta. Lähiopetukseen sisältyy teoriatunteja sekä käytännön harjoitteita. Lisäksi opiskelijoilta edellytetään tarvittaessa omaehtoista opiskelua henkilökohtaistetun opintosuunnitelman mukaisesti.


Hakuaika: 17.5.2019 - 21.6.2019
Toteutus: 7.8.2019 - 31.1.2020

Sijainti:

Pirkkalan toimipiste

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on suoritettu lentokoneasennuksen B2 perustutkinto.

Hakeutuminen:

Lähetä sähköinen hakemus

Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmän kautta Liitä hakemukseesi kopiot ilmailualan tutkinto- ja työtodistuksista.

Lisätiedot:

Tuntiopettaja
Jukka Konttila
puhelin 040 150 3660
sähköposti if.erepmat@alittnoK.akkuJ

Opintosihteeri
Tanja Vikman
sähköposti if.erepmat@namkiV.ajnaT

A1 & A2 -tasoinen lentokoneasennuksen osatutkinto aikuisille

Ajatteletko vaihtaa alaa tai muuten kouluttautua toiseen ammattiin? Haluatko mielenkiintoista työtä? Lentokoneasennuksen perustutkinnon osatutkinnossa (lupakirjaluokka A1 & A2) keskitytään ilma-alusten mekaanisiin rakenteisiin, huoltotekniikkaan, materiaaleihin ja voimalaitteisiin. Teoriaopiskelun lisäksi opinnoissa tehdään mittaus-, testaus-, korjaus- ja huoltoharjoituksia työsalitiloissa ja lentokonehalleissa, aidoilla lentokoneilla ja lentokonelaitteilla. Työssäoppimisjakso suoritetaan ilmailualan yrityksissä Suomessa tai ulkomailla. Koulutus antaa hyvän pohjan hakeutua myös jatko-opintoihin.


Toteutus: 7.8.2019 - 30.6.2020

Sijainti:

Pirkkalan toimipiste

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Koulutukseen pääsyvaatimuksena on jokin toisen asteen perustutkinto tai vastaavat tiedot. Myös ylioppilastutkinnolla voit hakea. Lisäksi edellytämme hakijalta soveltuvuutta lentokonealan vaativiin tehtäviin. Lue terveydelliset rajoitteet sivun oikealla palstalla olevasta linkistä.

Valintatilaisuus:

Valinta perustuu sekä hakemukseen, todistusliitteisiin, että henkilökohtaiseen haastatteluun.

Hakeutuminen:

Haku syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen on päättynyt.

Lisätiedot:

Tuntiopettaja
Jukka Konttila
puhelin 040 150 3660
sähköposti if.erepmat@alittnoK.akkuJ

Lisätiedot ja hakeutuminen

Hakeutuminen:

Katso tarkemmat hakuajat ja koulutusten alkamisajankohdat kunkin koulutuksen kohdalta erikseen.
Lentokoneasennuksen perustutkinto