Hae
Valikko
a a

Liiketoiminnan assistentti

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joilla on alan koulutusta/työkokemusta ja jotka haluavat kehittää liiketoiminnan assistentin tehtävissä tarvittavaa osaamista ja saada paremmat valmiudet työllistyä alan tehtäviin. Mikäli aikaisempi työkokemus on riittävää ja työssäoppimispaikan työtehtävät täyttävät tutkinnossa tai sen osissa vaadittavat kriteerit, on koulutuksen aikana tavoitteena suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinto tai ammattitutkinnon osia liiketoiminnan palveluiden osaamisalalta.

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Työvoimakoulutuksen numero on 685605.

Hakuaika: - 30.8.2019

Assistentti, sihteeri

Assistentin tehtävät vaativat liiketoiminnan tehtävien tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja ja työyhteisötaitoja. Assistentti toimii palveluhaluisesti, vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti organisaationsa sisäisissä ja ulkoisissa yhteyksissä. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä, vastuullisuutta, tarkkuutta, huolellisuutta ja luottamuksellisten asioiden hoitamista sekä jatkuvaa oman alan kehittymisen seuraamista. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi asiakkuuksien, asiakirjahallinnon tai sisäisten palvelutehtävien hoitamista. Assistentti käyttää asiakashallinta-, raportointi- ja muita seurantajärjestelmiä, tekee selvittely- ja analysointityötä, päivittää tietoja järjestelmiin ja muokkaa asiakirjoja ja laskelmia.

Koulutuksen sisältö:
- Asiakaspalvelu, asiakkuuksien hoitaminen ja asiakasviestintä
- Työvälineohjelmat ja nettityökalut
- Asiakirjahallinto, arkistointi ja asiakirjojen tuottaminen
- Tuote- ja palvelutietous
- Raporttien, laskelmien ja analyysien laatiminen

Koulutus perustuu soveltuvin osin liiketoiminnan ammattitutkinnon liiketoiminnan palveluiden osaamisalan seuraavien tutkinnon osien vaatimuksiin: Assistentti- ja sihteerityön palvelut, Liiketoiminnan tukipalvelut sekä Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen. Tutkinnon perusteet löytyvät internetistä osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540525/reformi/tiedot. Tutkintoon kuuluvat näytöt tehdään alan työtehtävissä työpaikalla koulutuksen aikana.

Koulutus on kokopäiväistä monimuoto-opiskelua. Tredussa pidettävien lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy ohjattuja verkko- ja etätehtäviä. Työssäoppimisjakson kesto on noin kolme kuukautta.


Hakuaika: - 30.8.2019
Toteutus: 24.9.2019 - 20.3.2020

Hinta:

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille.

Valintatilaisuus:

- Hakuaika koulutukseen päättyy 30.8.2019
- Esivalinta tehdään 5.9.2019
- Haastattelut ovat 11.-12.9.2019
- Koulutus toteutetaan ajalla 24.9.2019-20.3-2020

Hakeutuminen:

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla http://www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella (jos haku tapahtuu ilman tunnistautumista, on hakemus vahvistettava TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä). Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, sillä hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja ja siten vain osalle hakijoista lähetetään kutsu koulutuksen valintahaastatteluun. Selvitä hakemuksen Tarkemmat perustelut -kohdassa, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta. Selvitä myös aikaisempi kokemuksesi alan tehtävissä.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta verkossa (mm. haastattelukutsu ja valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> Henkilöasiakas -> Työvoimakoulutus -> Koulutushakemusteni tilanne.

Lisätietoja koulutuksesta antaa Tredun kouluttaja Paula Pihlus, puh. 040-806 2656, paula.pihlus@tampere.fi.

Lisätietoja hakeutumisesta ja työvoimakoulutuksen aikaisista etuuksista saa:
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/index.html
tai TE-palvelujen koulutusneuvonta, puh. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.