Hae
Valikko
a a

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto - Myynti ja markkinointiviestintä

Varmista organisaatiosi etumatka tulevaisuudessa ja erotu kilpailijoista. Hanki Tredusta potkua myynnin ja markkinointiviestinnän johtamiseen ja suunnitteluun uuden Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon avulla!

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnänvalmennus on tarkoitettu johto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka työssään suunnittelevat, kehittävät ja johtavat tavoitteellista myyntiä ja markkinointiviestintää.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Valmennus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa myynnin, markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin osaamista sekä organisaation toimintaa, tilaisuuden verkostoitua ammatillisesti ja suorittaa tutkinto työn ohessa ammattitaitoisten kouluttajien ja muiden alan asiantuntijoiden johdolla.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan jo olemassa oleva osaaminen, aikaisempi koulutus ja kokemus. Ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka suunnitellaan yhdessä opiskelijan ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan.

Valmennuksen käyneellä on vahva myynnin ja markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaaminen. Digitaalinen markkinointikoulutus antaa ajantasaiset ja monikanavaiset työkalut markkinoinnin toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän koulutus (180 osp) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

Pakollinen tutkinnon osa, 60 osp

 • Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 120 osp

 • Digitaalinen markkinointiviestintä, 60 osp
 • Digitaalisen myynnin kehittäminen, 60 osp
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen, 60 osp
 • Myynnin johtaminen, 60 osp
 • Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen, 60 osp
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
 • Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 60 osp
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp
 • Asiakkuusmarkkinointi, 60 osp*
 • Brändin kehittäminen, 60 osp*

Valinnaisista tutkinnon osista järjestetään valmistavaa koulutusta, mikäli opiskelijamäärä on riittävä. *-merkityissä tutkinnon osissa tutkinnon osan suorittaminen on mahdollista, lähi- ja verkko-opetusta ei järjestetä.

Hinta:

Oppisopimuskoulutus
Koko tutkinto: 150 €
Osatutkinto: 100 €

Omaehtoinen koulutus
Koko tutkinto: 500 €
Osatutkinto: 250 €

Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää tai lopettaa opiskelunsa.

Kaikki tutkinto- tai osatutkintotavoitteiset koulutukset ovat maksuttomia opiskelijoille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina opiskelijaksi ottamispäivänä.

Hakeutuminen:

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2021.

Lisätiedot:

Tuntiopettaja
Minna Saari
puhelin 040 686 2475
sähköposti if.erepmat@iraaS.T.anniM

Opinto-ohjaaja
Sari Soini
puhelin 050 594 4893
sähköposti if.erepmat@inioS.iraS

Oppisopimuskoulutus (myynti)
Koulutustarkastaja
Mervi Lammi
puhelin 050 413 1900
sähköposti if.erepmat@immaL.ivreM

Oppisopimuskoulutus (markkinointiviestintä)
Koulutustarkastaja
Päivi Myllymaa
puhelin 040 806 4981
sähköposti if.erepmat@aamyllyM.iviaP

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15


Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto