Hae
Valikko
a a

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut voi toimia media- ja viestintätuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä. Perustutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristöä ja toimii audiovisuaalisen viestinnän, julkaisutuotannon tai painoviestinnän osaamisalan tehtävissä.

Tutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä, joka sisältää ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Tutkintoon sisältyy yksi kaikille osaamisaloille yhteinen osa: media-alalla toimiminen, mitä täydentävät osaamisalan syventävät tutkinnonosat. Työpaikoilla järjestettävä koulutus tapahtuu osaamisalan mukaan esimerkiksi mainostoimistoissa, yritysten markkinointiosastoilla, tv-yhtiöissä, tapahtumatuotanto-yrityksissä, teattereissa, kirjapainoissa tai tulostuslaitoksissa.

Audiovisuaalinen viestintä

Opinnot painottuvat tv-tuotantoon, videoon, valaisuun, ääneen ja av-verkkoihin. Opintojen aikana saat perustiedot ja osaamisen videokuvauksesta, editoinnista, äänenkäsittelystä, tapahtumien ja konserttien valaisusta ja äänentoistosta.

Ammattinimikkeitä voivat olla videokuvaaja, äänen jälkikäsittelijä, editoija, valaisija, äänittäjä sekä yo-pohjaisessa koulutuksessa av-verkkosuunnittelija ja web-suunnittelija. Alalle ominaista on myös toimiminen yrittäjänä tai freelancerina.

Sijainti:

Tredu Mediapolis, Tampere
Hakeutuminen:

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan koulutukseen ei ole mahdollista hakeutua tällä hetkellä.
Seuraava haku yhteishaussa 2021.

Julkaisutuotanto

Opinnot painottuvat graafiseen- ja verkkoviestintään. Julkaisutuotantoon liittyy keskeisesti graafinen suunnittelu, jossa opiskellaan mm. visuaalisia suunnittelutaitoja, typografiaa, grafiikkaa, valokuvausta ja kuvankäsittelyä sekä painettavien ja sähköisten julkaisujen valmistusta ja markkinointiviestintää. Opiskeltavan verkkoviestinnän sisältöjä ovat mm. käyttöliittymäsuunnittelu, www-sivujen valmistaminen ja animaatiot.

Mediapalvelujen toteuttajan työpaikka voi olla mainostoimistossa, graafisessa kuvankäsittely- ja tulostuspalvelussa, yritysten markkinointi- ja tiedotusyksikössä tai digi- ja kirjapainossa. Useat graafisen alan ammattilaiset työllistävät itsensä yrittäjinä. Ammattinimikkeitä voivat olla graafinen suunnittelija, valokuvaaja, kuvankäsittelijä, taittaja, web-suunnittelija ja digitaalipainon operaattori.

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Tredu Mediapolis, Tampere
Hakeutuminen:

Julkaisutuotannon osaamisalan koulutukseen ei ole mahdollista hakeutua tällä hetkellä.

Painoviestintä

Opinnoissa keskitytään monipuolisesti painotuotteiden painamiseen, tulostamiseen ja jälkikäsittelyyn eri laitteilla ja menetelmillä. Opiskelun aikana hankitaan perustiedot ja -taidot luku-, pakkaus-, mainos- ja yksittäisten painotuotteiden valmistusprosessista.

Osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alan painotuotannon työtehtävissä. Perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Hakeutuminen:

Painoviestinnän osaamisalan koulutukseen ei ole mahdollista hakeutua tällä hetkellä.

Lisätiedot ja hakeutuminen

Hakeutuminen:

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Lue lisää oppisopimuksesta.
Ota yhteyttä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Lisätiedot:

Mediapolis
Opinto-ohjaaja
Marja Malminen
puhelin 050 571 2995
sähköposti if.erepmat@nenimlaM.ajraM

Hepolamminkadun toimipiste
Opinto-ohjaaja
Timo Salin
puhelin 044 766 4410
sähköposti if.erepmat@nilaS.omiT

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
33540 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–15

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

Kesäajan avoinna ma - pe klo 9-12

Koronatilanteen vuoksi oppisopimuspalveluiden henkilöstö on pääasiassa etätöissä. Tavoitat meidät sähköpostitse ja puhelimitse.


Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto