Hae
Valikko
a a

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut voi toimia media- ja viestintätuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä. Perustutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristöä ja toimii audiovisuaalisen viestinnän, julkaisutuotannon tai painoviestinnän osaamisalan tehtävissä.

Tutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä, joka sisältää ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Tutkintoon sisältyy yksi kaikille osaamisaloille yhteinen osa: media-alalla toimiminen, mitä täydentävät osaamisalan syventävät tutkinnonosat. Työpaikoilla järjestettävä koulutus tapahtuu osaamisalan mukaan esimerkiksi mainostoimistoissa, yritysten markkinointiosastoilla, tv-yhtiöissä, tapahtumatuotanto-yrityksissä, teattereissa, kirjapainoissa tai tulostuslaitoksissa.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon lisäksi voit suorittaa myös yo-tutkinnon.

Hakuaika: - 11.5.2020

Audiovisuaalinen viestintä

Opinnot painottuvat tv-tuotantoon, videoon, valaisuun, ääneen ja av-verkkoihin. Opintojen aikana saat perustiedot ja osaamisen videokuvauksesta, editoinnista, äänenkäsittelystä, tapahtumien ja konserttien valaisusta ja äänentoistosta.

Ammattinimikkeitä voivat olla videokuvaaja, äänen jälkikäsittelijä, editoija, valaisija, äänittäjä sekä yo-pohjaisessa koulutuksessa av-verkkosuunnittelija ja web-suunnittelija. Alalle ominaista on myös toimiminen yrittäjänä tai freelancerina.

Sijainti:

Tredu Mediapolis, Tampere

Julkaisutuotanto

Opinnot painottuvat graafiseen- ja verkkoviestintään. Julkaisutuotantoon liittyy keskeisesti graafinen suunnittelu, jossa opiskellaan mm. visuaalisia suunnittelutaitoja, typografiaa, grafiikkaa, valokuvausta ja kuvankäsittelyä sekä painettavien ja sähköisten julkaisujen valmistusta ja markkinointiviestintää. Opiskeltavan verkkoviestinnän sisältöjä ovat mm. käyttöliittymäsuunnittelu, www-sivujen valmistaminen ja animaatiot.

Mediapalvelujen toteuttajan työpaikka voi olla mainostoimistossa, graafisessa kuvankäsittely- ja tulostuspalvelussa, yritysten markkinointi- ja tiedotusyksikössä tai digi- ja kirjapainossa. Useat graafisen alan ammattilaiset työllistävät itsensä yrittäjinä. Ammattinimikkeitä voivat olla graafinen suunnittelija, valokuvaaja, kuvankäsittelijä, taittaja, web-suunnittelija ja digitaalipainon operaattori.

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Tredu Mediapolis, Tampere

Julkaisutuotanto, ilta- ja monimuotokoulutus

Opinnot painottuvat graafiseen- ja verkkoviestintään. Julkaisutuotantoon liittyy keskeisesti graafinen suunnittelu, jossa opiskellaan mm. visuaalisia suunnittelutaitoja, typografiaa, grafiikkaa, valokuvausta ja kuvankäsittelyä sekä painettavien ja sähköisten julkaisujen valmistusta ja markkinointiviestintää. Opiskeltavan verkkoviestinnän sisältöjä ovat mm. käyttöliittymäsuunnittelu, www-sivujen valmistaminen ja animaatiot.

Mediapalvelujen toteuttajan työpaikka voi olla mainostoimistossa, graafisessa kuvankäsittely- ja tulostuspalvelussa, yritysten markkinointi- ja tiedotusyksikössä tai digi- ja kirjapainossa. Useat graafisen alan ammattilaiset työllistävät itsensä yrittäjinä. Ammattinimikkeitä voivat olla graafinen suunnittelija, valokuvaaja, kuvankäsittelijä, taittaja, web-suunnittelija ja digitaalipainon operaattori.

Koulutus toteutetaan ilta- ja monimuotokoulutuksena.
Ammattiaineiden lähiopetus järjestetään ma-to alkaen klo 17 (neljä oppituntia/ilta).

Lähiopetuksessa opiskellaan seuraavat tutkinnon osat:
- Media-alalla toimiminen, 15 osp
- Mediamateriaalien tekeminen, 15 osp
- Julkaisutuotannossa toiminen, 15 osp
- Julkaisugrafiikan tuotanto, 30 osp
- Verkkosivuston tekeminen, 15 osp
- Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen, 15 osp

Työssäoppien jaksossa 4 keväällä 2022 opiskellaan tutkinnon osa: Media-alalla työskentely, 30 osp
Itsenäisenä verkko-opiskeluna opiskellaan: Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Lisäksi valitaan 10-15 ops seuraavista vaihtoehdoista 1.-4. (kohdat 2.-4. valittavissa vain tietyin edellytyksin)
1. Yrittäjyysopintoja ja/tai muita yhteisten tutkinnon osien valinnaisia opintoja, 10 osp, itsenäisinä verkko-opintoina
2. osaamisen tunnustaminen (=hyväksiluku) aiemmista opinnoista, 10 osp, valittavissa vain tietyin edellytyksin
3. muu Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon valinnaisen tutkinnon osa, 15 osp, valittavissa vain tietyin edellytyksin, suoritustapa HOKSin mukaan
4. tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta, 10-15, osp, valittavissa vain tietyin edellytyksin, suoritustapa HOKSin mukaan

Opiskelijoiden HOKSeissa voidaan tehdä yksilöllisiä poikkeuksia em. toteutussuunnitelmaan.Hakuaika: 26.3.2020 - 11.5.2020
Toteutus: 5.8.2020 - 31.5.2022

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Valintatilaisuus:

Hakijat kutsutaan pakolliseen infotilaisuuteen, joka pidetään 14.5.2019 klo 17.00 -18.30 Tampereen seudun ammattiopistossa osoitteessa Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere (A-rakennus, auditorio).
HUOM! Koronavirusepidemian vuoksi info voidaan joutua perumaan tai järjestämään etäinfona. Tällöin kaikki hakijat saavat sähköpostiinsa toimintaohjeet.

Koulutuksen opiskelijavalintatilaisuudet pidetään ma 25.5.2020 12-16, ti 26.5.2020 12-16, to 28.5.2020 12-16, 2.6.2020 klo 8-12 (yhtenä päivänä á ½ h/hakija) Tampereen seudun ammattiopistossa osoitteessa Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere. HUOM! Koronavirusepidemian vuoksi valintatilaisuudet voidaan joutua järjestämään videoneuvotteluna/-puheluna. Tällöin kaikki hakijat saavat sähköpostiinsa toimintaohjeet. Varaudu jo etukäteen siihen, että voit joutua esittämään/lähettämään dokumentit, ennakkotehtävän ja mahdolliset työnäytteet sähköisessä muodossa.

Katso alla olevasta linkistä yksityiskohtainen kuvaus opiskelijavalinnasta.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt. opiskelijavalinta 5.8.2020 alkava iltaryhma.pdf (pdf)


Hakeutuminen:

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakulomake alla olevasta linkistä.
Ulkoinen linkkiHaku Julkaisutuotanto, ilta- ja monimuotokoulutukseen.

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Timo Salin
puhelin 044 766 4410
sähköposti if.erepmat@nilaS.omiT

Painoviestintä

Opinnoissa keskitytään monipuolisesti painotuotteiden painamiseen, tulostamiseen ja jälkikäsittelyyn eri laitteilla ja menetelmillä. Opiskelun aikana hankitaan perustiedot ja -taidot luku-, pakkaus-, mainos- ja yksittäisten painotuotteiden valmistusprosessista.

Osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alan painotuotannon työtehtävissä. Perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätiedot ja hakeutuminen

Hakeutuminen:

Jatkuvan haun ryhmiin hakulinkit on osaamisalojen yhteydessä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Lue lisää oppisopimuksesta.
Ota yhteyttä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Lisätiedot:

Jatkuva haku, Mediapolis
Opinto-ohjaaja
Marja Malminen
puhelin 050 571 2995
sähköposti if.erepmat@nenimlaM.ajraM

Jatkuva haku, Hepolamminkadun toimipiste
Opinto-ohjaaja
Timo Salin
puhelin 044 766 4410
sähköposti if.erepmat@nilaS.omiT

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
33540 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–15

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15

Koronatilanteen vuoksi oppisopimuspalveluiden henkilöstö on pääasiassa etätöissä. Tavoitat meidät sähköpostitse ja puhelimitse.


Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto