Hae
Valikko
a a

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

Koulutettu henkilö pystyy työskentelemään itsenäisesti hakkuukoneenkuljettajana sekä energiapuun korjuussa sekä huolehtimaan koneen toimintakunnosta. Sisältää ensiapu- , työturva,- tieturva,- ja tulityökorttikoulutukset. Työllistymismahdollisuuksista/metsäkoneenkuljettajatarpeesta nyt ja lähivuosina on tehty selvityksiä valtakunnallisesti. Energiapuun korjuu kasvaa nopeasti lähivuosina.

Painopisteinä koulutuksessa ovat talousmetsien oikea käsittely ja oikea työtekniikka ja työn laatu. Koulutus on käytäntöpainotteista. Hakkuun ja lähikuljetuksen käytännön osuus on noin 80 % kokonaisajasta. Koulutuksen suunnittelussa työelämäkytkentä on otettu huomioon mm. siten, että koulutuksessa pääpaino on käytännön työharjoituksissa, jotka toteutetaan normaaleilla hakkuutyömailla.

Metsäkoneenkuljettaja