Hae
Valikko
a a

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Tutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Hakuaika: - 31.7.2020

Haku 9.9.2020 alkavaan koulutukseen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta:

Omaehtoinen koulutus: Opiskelijamaksu on 400 euroa (koko tutkinto) ja 200 euroa (osatutkinto). Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.


Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on vähintään perustiedot ja taidot sekä kokemusta työskentelystä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Lisäksi opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Opiskelijaksi valitsemisen esteenä voi olla:
- Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
- Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
- Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Valintatilaisuus:

Opettajan haastattelut.

Hakeutuminen:

Ulkoinen linkkijatkuva haku mielenterveys- ja päihdetyö ammattitutkinto Tampere


Haku päättyy 31.7.2020.


Tarvittavat liitteet ovat

Todistus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta ja opintosuoritusote opinnoista sekä alaan liittyvät työtodistukset. Skannaa tutkintotodistuksesta myös se sivu, missä näkyy minkä vuoden opetussuunnitelman mukaan olet opiskellut (tämä tieto on usein takasivussa tai alalaidassa, diaarinumerosarja).


Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi


Voita aloittaa koulutuksen myös joustavasti oppisopimuksella.
Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus.

Ota yhteyttä koulutustarkastaja Jaana Virtaseen, jaana.p.virtanen@tampere.fi tai puh. 050 329 5713


Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö
Tarja Haapala
puhelin 040 091 4221
sähköposti if.erepmat@alapaaH.ajraT

Oppisopimusasioissa ole yhteydessä oppisopimuspalveluihin Jaana Virtaseen.
Koulutustarkastaja
Jaana Virtanen
puhelin 050 329 5713
sähköposti if.erepmat@nenatriV.P.anaaJ