Hae
Valikko
a a

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Hakuaika: - 30.10.2020

Haku 18.1.2021 alkavaan koulutukseen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.


Hakuaika: - 30.10.2020
Toteutus: 18.1.2021

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta:

Omaehtoinen koulutus: Opiskelijamaksu on 400 euroa (koko tutkinto) ja 200 euroa (osatutkinto). Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.


Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimukset:
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset ammatilliset tiedot ja taidot
Täydentäviä ja syventäviä opintoja
Työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta ja erityisesti mielenterveys- ja päihdetyöstä
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Mielenterveys- ja päihdetyön kokemus
Aiemmat opinnot
Elämäntilanne
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus


Valintatilaisuus:

Haastattelut pidetään marraskuussa 2020.

Hakeutuminen:

Ulkoinen linkkiJatkuva haku, mielenterveys- ja päihdetyön eat

Hakuaika päättyy 30.10.2020.

HUOM! Liitä hakemukselle liitteet. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.

Tarvittavat liitteet ovat:
Yo-todistus ja lukion päättötodistus tai todistus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta ja opintosuoritusote opinnoista
sekä alaan liittyvät työtodistukset.
Liitteitä voivat olla myös todistus kielitaidosta ja opintosuoritusote, jos lukio tai ammatillinen tutkinto on jäänyt kesken. Skannaa päättö-/tutkintotodistuksestasi myös se sivu, mistä näkyy minkä vuoden opetussuunnitelman mukaan olet opiskellut (tämä tieto on usein todistuksen takasivussa tai alalaidassa, diaarinumerosarja).

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi

Koulutus on lähtökohtaisesti sivutoimista ja mahdollista suorittaa työn ohessa. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Koulutus on lähtökohtaisesti sivutoimista.


Ulkoinen linkkiKatso lisätietoa oppisopimuksesta Oppisopimuskoulutukseen hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Ota yhteyttä koulutustarkastaja Jaana Virtaseen, jaana.p.virtanen@tampere.fi tai puh. 050 329 5713.

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö
Tarja Haapala
puhelin 040 091 4221
sähköposti if.erepmat@alapaaH.ajraT

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto