Hae
Valikko
a a

Palkanlaskennan ammattilaiseksi

Koulutuksen tavoitteena on kehittää palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävissä tarvittavaa osaamista ja saada valmiuksia työllistyä alan työtehtäviin. Koulutus soveltuu työnhakijoille, joilla on alan työkokemusta ja halua ja valmiuksia syventää ja laajentaa osaamistaan. Koulutus on tarkoitettu työttömille ja/tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Tavoitteena on suorittaa koulutuksen aikana liiketoiminnan ammattitutkinto tai tutkinnon osa/osia, mikäli aikaisempi työkokemus on riittävä ja työssäoppimispaikan työtehtävät täyttävät vaadittavat tutkinnon ammattitaitovaatimusten kriteerit. Koulutuksen nro 689525.

Hakuaika: - 9.2.2020

Palkanlaskija, liiketoiminnan ammattitutkinto tai osatutkinto

Palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon tehtävissä vaaditaan erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta sekä asiakaspalvelutaitoja. Palkanlaskennan ammattilaiset työskentelevät erilaisissa organisaatioissa esim. niiden talousosastoilla ja tilitoimistoissa. Koulutus perustuu liiketoiminnan ammattitutkinnon vaatimuksiin.

Koulutuksen sisältöä:

Tieto- ja viestintätekniikka
- Työvälineohjelmat (Word ja Excel) sekä taloushallinnon sovellusohjelma
Taloushallinnon matematiikka
Kirjanpidon perusteet

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen tutkinnon osa (ammattitutkinnon pakollinen tutkinnon osa)
- Organisaation toimintaperiaatteet
- Asiakaspalvelu ja viestintä
- Ammattitaidon kehittäminen ja työyhteisötaidot

Henkilöstöpalvelut -tutkinnon osa
- Rekrytointi ja työsuhteen solmiminen
- Henkilöstöhallinnon tehtävät
- Henkilöstöhallinnon neuvonta ja opastus
- Työsuhteen päättymiseen liittyvät tehtävät

Palkanlaskennan hoitaminen -tutkinnon osa
- Palkanlaskentaprosessi, työlainsäädäntö, vähennykset, luontoisetuudet, kustannusten korvaukset, ylityölaskenta, ulkomaanpalkat, sairausajan palkka
- Palkkakausittainen palkanlaskenta, työantajasuoritusten laskeminen ja tilittäminen
- Vuosilomalaki, vuosilomapalkkojen laskeminen, lomakorvaukset
- Palkkakirjanpito, tilitykset, työantajamaksut, raportointi

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua sisältäen päiväopiskelua oppilaitoksessa, verkko-opintoja sekä viisi kuukautta työssäoppimista palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon tehtävissä työpaikalla.

Hakuaika koulutukseen päättyy 9.2.2020, esivalinta tehdään 11.2.2020 TE-toimistossa.
Haastattelut järjestetään 17. - 18.2.2020 Tredun Hervannan toimipisteessä, osoitteessa Hepolamminkatu 10.


Hakuaika: 9.12.2019 - 9.2.2020
Toteutus: 9.3.2020 - 30.10.2020

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Hinta:

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille.

Valintatilaisuus:

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi.

- Hakuaika koulutukseen päättyy 9.2.2020
- Esivalinta tehdään 11.2.2020
- Haastattelut järjestetään 17.-18.2.2020 Tredun Hervannan toimipisteessä osoitteessa Hepolamminkatu 10.

Hakeutuminen:

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella (jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä). Koulutuksen nro 689525.

Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja ja vain osalle hakijoista lähetetään kutsu koulutuksen valintahaastatteluun. Kerro hakemuksessasi kiinnostuksesi koulutukseen ja aikaisempi kokemuksesi alasta hakemuksen tarkemmissa perusteluissa.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta Ulkoinen linkkite-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta.


Lisätiedot:

Lehtori
Anna-Maija Vilkko
puhelin 050 320 9051
sähköposti if.erepmat@okkliV.ajiaM-annA