Hae
Valikko
a a

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Käytät päivittäin tuotteita, joiden tuotantoa prosessinhoitaja valvoo: esimerkiksi juomavesi, sähkö, polttoaineet, kosmetiikka, paperit, kartongit, pakkaukset ja myös lääkkeet. Tänä päivänä prosessinhoitajat valmistavat uusia biotuotteita kuten biopohjaisia pakkauksia, biopolttoaineita ja biokemikaaleja (maalit, liimat, kosmetiikka). Myös panimoteollisuus tarvitsee prosessinhoitajia. Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa toimintaa. Yli 40 % ulkomaille vietävistä tuotteista on puu-, paperi- ja kemianteollisuuden tuotteita.

Koulutus antaa valmiudet sekä kemiantekniikan että paperiteollisuuden prosessihoitajan työhön. Prosessinhoitajana ohjaat ja valvot tuotantoprosessia tuotantolaitoksissa, teet prosessien säätötoimia ja käytät prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä. Sinulla on myös valmiudet tehdä päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä sekä analysoida raaka-aineita ja tuotteita laboratorioissa.

Hakuaika: - 26.4.2019

Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja valvoo tuotantoa, jossa valmistetaan esim. puhdasta vettä, sähköä ja lämpöä – myös uusiutuvista luonnonvaroista. Hän tuottaa esim. liimaa, maaleja, rakennuskemikaaleja ja paperituotteita. Ammattitaitoon kuuluu kemikaalien käsittely, laadun valvonta ja varmistus, prosessienhallinta ja -ohjaus automaatiojärjestelmien avulla. Työpaikkoja ovat metsä-, kemian-, muovi- ja panimoteollisuuden yritykset sekä energiantuotanto- ja vesihuoltolaitokset. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä ja työnäkymät ovat hyvät.

Elokuussa 2019 alkavat koulutukset

Hepolamminkadun toimipisteessä aloitetaan elokuussa 2019 kaksi Prosessiteollisuuden perustutkinnon (prosessinhoitaja) ryhmää: päiväryhmä ja iltaryhmä.

Päiväryhmään valitaan yhteishaussa 20 opiskelijaa (hakuaika 19.2.-12.3.2019).
Yhteishaussa hakukelpoisia ovat henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet ammatillista tutkintoa ja/tai lukion oppimäärää.

Iltaryhmään opiskelijat valitaan jatkuvan haun kautta.
Haku tapahtuu suoraan oppilaitokseen (hakuaika 6.3.2019-26.4.2019). Hakukelpoisia ovat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet peruskoulun oppimäärän tai joilla on vastaavat tiedot ja taidot.

Iltakoulutus alkaa 7.8.2019 ja opetusta on koululla ma-to klo 16-20. Koulutukseen kuuluvien työssäoppimisjaksojen aikana opiskelijat noudattavat työssäoppimispaikan kanssa sovittavia työaikoja.

Iltakoulutuksen suunniteltu kesto on noin 2 vuotta ja laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työ- ja muun soveltuvan kokemuksen perusteella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Koulutukseen osallistuvalla ei tarvitse olla aikaisempaa alan koulutusta/osaamista.

Opiskelijan tulee olla varautunut siihen, että iltakoulutuksen toteutustapa on normaalia vaativampi, sillä suunniteltu koulutusaika on vain kaksi vuotta. Tässä toteutuksessa opintoihin kuuluu normaalia enemmän itsenäisiä opintoja luokkaopetuksen ja työssäoppimisen lisäksi, esim. yhteisissä tutkinnon osissa opiskelija oletetaan suorittavan opinnot ensisijaisesti itsenäisinä verkko-opintoina.


Hakuaika: 6.3.2019 - 26.4.2019

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Valimotekniikka, valutuotevalmistaja

Valutuotevalmistaja tuntee valamisen perusteet, käytettävät materiaalit ja osaa käyttää tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän osaa toimia jossakin valimon työvaiheessa, kuten muottien ja keernojen valmistuksessa, valamisessa tai valujen jälkikäsittelyssä ja laadunvarmistuksessa. Hän on erikoistunut joko kertamuotti- tai kestomuottimenetelmään. Tehtäviin kuuluu myös käytettävien välineiden huoltamista, puhdistamista ja tarkistamista.

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätiedot ja hakeutuminen

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys.
- Riittävä suomen kielen taito.
Jatkuvassa haussa hakukriteerien täyttäminen.

Hakeutuminen:

Hae jatkuvan haun 7.8.2019 alkavaan iltaryhmään 6.3.-26.4.2019 alla olevan linkin kautta.
Ulkoinen linkkiHae 7.8.2019 Prosessi iltaryhmä
OPPISOPIMUSKOULUTUS aloitus 30.8.2019
Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä Tredun oppisopimuspalveluihin, koulutustarkastaja Mikko Heikkinen p. 040 711 5347 tai Mikko.S.Heikkinen@tampere.fi

Katso lisää oppisopimuksesta

Ota yhteyttä Tredun oppisopimuspalveluihin

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Timo Salin
puhelin +358447664410
sähköposti if.erepmat@nilaS.omiT

Tredun oppisopimuspalvelut
Koulutustarkastaja
Mikko Heikkinen
puhelin 040 711 5347
sähköposti if.erepmat@nenikkieH.S.okkiM

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

Puhelinpalvelu: ma, ti, to, pe 9-15 | ke 12-15

Halutessasi voit varata ajan tapaamiseen.


TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

KUVA: prosessialan opiskelija