Hae
Valikko
a a

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutusta maahanmuuttajille

Koulutus on päätoimista päivä-monimuoto-opiskelua. Opiskelu toteutetaan työvaltaisina opintoina, jotka sisältävät myös teoriaopintoja ja käytännön tehtäviä oppilaitoksessa.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa koko tutkinto (jolloin opintoihin sisältyy myös yto -opinnot) tai osatutkinto. Tutkinnon suorittamisen kestoon vaikuttaa suorittaako osa- vai kokotutkinnon.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jonka avulla tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon Toimitilahuoltajan osaamisalan osia:

• Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
• Perussiivouspalvelut
• Ylläpitosiivouspalvelut
• Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
• Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
• Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut

Lähiopetus toteutetaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteessä. Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan alan yrityksissä.

Ohjaus- ja hakupäivät:

Koulutukseen voit hakea ohjaus- ja hakupäivässä 3. ja 4.12.2019.
Lue lisää ohjaus- ja hakupäivistä.

Hakuaika: - 4.12.2019

Lisätietoa hakeutumisesta


Toteutus: 16.3.2020 - henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimuksena ovat alalle soveltuva terveydentila sekä riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn.
Valintaan vaikuttavia tekijöitä: motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot sekä elämäntilanne.

Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
33540 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–15

Opinto-ohjaaja
Tarja Kyttälä
puhelin 040 056 2120
sähköposti if.erepmat@alattyK.ajraT

Tuntiopettaja
Taina Malmilehto
puhelin +358408679652
sähköposti if.erepmat@othelimlaM.aniaT