Hae
Valikko
a a

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala kasvaa ja työllisyysnäkymät ovat hyvät. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut toimii asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon osaamisalansa mukaisesti.

Työpaikkoja ovat esimerkiksi kiinteistöpalveluyritykset, isännöintiyritykset, siivousliikkeet, teollisuus- ja tuotantoyritykset, kunnat ja valtio.

Ohjaus- ja hakupäivät:

Voit hakea ohjaus- ja hakupäivässä:
Hepolamminkadun toimipisteeseen, kiinteistönhoitaja.
Kangasalan toimipisteeseen, kiinteistöhoitaja.
Pallotien toimipisteeseen, kodinhuoltaja tai toimitilahuoltaja.
Santalahdentien toimipisteeseen, toimitilahuoltaja.

Lue lisää ohjaus- ja hakupäivistä.
Ota yhteyttä toimipisteen opinto-ohjaajaan, mikäli sinulla on kesken jääneet opinnot tai olet vaihtamassa oppilaitosta.

Mikäli olet peruskoulun päättävä oppilas, sinun on mahdollista hakeutua opiskelijaksi Tredun Hepolamminkadun, Kangasalan ja Oriveden toimipisteen järjestämään Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon ja opiskella kiinteistönhoitajaksi.

Otathan yhteyttä opinto-ohjaajaan ja sovi tutustumispäivä. Voimme yhdessä täyttää hakemuksen tutkintoon. Opiskelijavalintatiedot lähetetään henkilökohtaisesti kesäkuun 2020 aikana.


Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuollon osaamisalan osatutkinto, ylläpitosiivouspalvelut tutkinnon osa

Tutkinnonosan suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa ylläpitosiivouspalveluita erilaisissa asiakaskohteissa huomioiden työturvallisuuden ja työergonomian. Koulutukseen sisältyy hätäensiapu-koulutus.

Koulutuksen kesto on 4 kk, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 5.8.2020.


Hakuaika: - 21.7.2020

Sijainti:

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
Hakeutuminen:

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin 050 302 5982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

Lehtori
Jaana Immonen
puhelin 040 868 7602
sähköposti if.erepmat@nenommI.anaaJ

Kiinteistönhoitaja, kiinteistönhoidon osaamisala, Jatkuva haku

Kiinteistönhoitaja tuntee rakennuksen tekniset järjestelmät ja tekee huoltoja, säätöjä, mittauksia ja pieniä korjauksia. Hän huolehtii, että kiinteistö on taloudellisesti toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Työ on itsenäistä ja monipuolista ja työajat ovat vaihtelevia.

Kiinteistönhoitaja ymmärtää kiinteistön teknisen kokonaisuuden sekä LVI- ja sähköjärjestelmien toimintaprosessit, siten että hän kykenee mittaamalla, säätämällä ja huoltamalla varmistamaan hyvät sisäilmaolosuhteet energiataloudellisesti.

Kiinteistönhoitajan paikantaessa vian, jonka korjaus on luvanvaraista tai erikoisosaamista vaativaa, hän huolehtii, että alan erikoisosaaja kutsutaan paikalle. Kiinteistönhoitaja ymmärtää pihojen hoidon merkityksen turvallisuudelle ja asumisviihtyvyydelle. Osaamista tarvitaan erilaisten koneiden ja laitteiden käsittelyssä sekä niiden päivittäisessä huollossa.

Työvaltainen koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti omassa työssä, oppisopimuksella tai koulutussopimuksella palkattomana työpaikalla. Tarvittava lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä oppiminen suunnitellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen kesto on hakijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, noin 1,5 v - 3 v.

Sijainti:

Kangasalan toimipiste
Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Oriveden toimipiste

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys
- Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn (hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitestiin ennen valintahaastattelua)

- Jatkuvassa haussa ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalintakriteerien täyttäminen

Valintaan vaikuttavia tekijöitä: motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot, valmius työskentelyyn myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä elämäntilanne.

Hakeutuminen:

JATKUVA HAKU
Hae jatkuvassa haussa, kun olet suorittanut lukion päättötodistuksen tai toisen ammatillisen tutkinnon, olet jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluat hankkia lisäosaamista tai vaihtaa alaa. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Katso lisää jatkuvasta hausta
OPPISOPIMUSKOULUTUS
Osa tutkinnon osista tai koko koulutus voidaan toteuttaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä Tredun oppisopimuspalveluihin.

Katso lisää oppisopimuksesta.

Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon.

Lisätiedot:

Kangasalan toimipiste
Lehtori
Jari Aine
puhelin +358408007875
sähköposti if.erepmat@enia.iraj

Hepolamminkadun ja Oriveden toimipisteet
Opinto-ohjaaja
Sanna Valkama
puhelin 040 711 5376
sähköposti if.erepmat@amaklaV.annaS

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

Kesäajan avoinna ma - pe klo 9-12

Koronatilanteen vuoksi oppisopimuspalveluiden henkilöstö on pääasiassa etätöissä. Tavoitat meidät sähköpostitse ja puhelimitse.


Kiinteistönhoito - pienryhmä

Hepolamminkadulla toimii kiinteistöpalvelujen pienryhmä, jossa opetus tapahtuu työvaltaisesti ja tarvittaessa mukautetuin tavoittein.
Ryhmää ohjaa alan erityisopettaja ja ammatillinen ohjaaja.

Otathan yhteyttä lehtori Jukka Aaltoseen p. 040 711 5438, jukka.to.aaltonen@tampere.fi ja sovi tutustumispäivä.

Lue lisää erityisen tuen antamisesta

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätiedot:

Lehtori
Jukka Aaltonen
puhelin 040 711 5438
sähköposti if.erepmat@nenotlaA.oT.akkuJ

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon, Ylöjärvi, koulutus alkaa 5.8.2020

Pallotien toimipisteeseen Ylöjärvellä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Opiskelu on päätoimista päivä-monimuoto -opiskelua. Opiskelu toteutetaan työvaltaisina opintoina ja se sisältää teoriaopintoja ja käytännön tehtäviä oppilaitoksessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jonka avulla tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myös Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkinnon osia, mikäli koko tutkinnon suorittaminen ei ole ajankohtaista.

Toimitilahuoltaja
Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. toimitilat, koulut, päiväkodit, palvelukeskukset, hotellit, kauppakeskukset ja myymälätilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Kodinhuoltaja

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti kodin erilaisia palveluja. Hänen työtehtävänsä liittyvät puhtaus- ja tekstiilihuoltopalvelujen toteuttamiseen, asiakkaan avustamiseen päivittäisissä toiminnoissa ja kodin ruokapalvelujen toteuttamiseen. Kodinhuoltajan työkohteita ovat yksityiskodit, erilaiset palvelukeskukset ja muut kodinomaiset laitokset.


Hakuaika: - 29.7.2020
Toteutus: 5.8.2020 - hakijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, noin 1,5 v - 3 v.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimuksena ovat alalle soveltuva terveydentila sekä riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn. Aiempaa toisen asteen tutkintoa tai työkokemusta ei vaadita.

Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot sekä elämäntilanne.

Hakeutuminen:

Ulkoinen linkkiHae toimitilahuoltajaksi 5.8 alkavaan koulutukseen

Ulkoinen linkkiHae kodinhuoltajaksi 5.8 alkavaan koulutukseen


Työvaltainen koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti omassa työssä, oppisopimuksella tai palkattomalla koulutussopimuksella työpaikalla. Tarvittava lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä oppiminen suunnitellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin 050 302 5982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

Lehtori
Jaana Immonen
puhelin 040 868 7602
sähköposti if.erepmat@nenommI.anaaJ

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Santalahdentie, koulutus alkaa 14.9.2020


Opiskelu on päätoimista päivä-monimuoto opiskelua. Opiskelu toteutetaan työvaltaisina opintoina ja se sisältää teoriaopintoja ja käytännön tehtäviä oppilaitoksessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jonka avulla tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myös Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkinnon osia, mikäli koko tutkinnon suorittaminen ei ole ajankohtaista.

Toimitilahuoltaja: Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. toimitilat, koulut, päiväkodit, palvelukeskukset, hotellit, kauppakeskukset ja myymälätilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Työvaltainen koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti omassa työssä, oppisopimuksella tai palkattomalla koulutussopimuksella työpaikalla. Tarvittava lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä oppiminen suunnitellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.


Hakuaika: - 12.8.2020
Toteutus: 14.9.2020 - hakijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, noin 1,5 v - 3 v

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:


Pääsyvaatimuksena ovat alalle soveltuva terveydentila sekä riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn. Aiempaa toisen asteen tutkintoa tai työkokemusta ei vaadita.

VALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalvelutaidot ja vuorovaikutustaidot sekä elämäntilanne.

Hakeutuminen:

Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
sivurakennus
33540 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–15

Opinto-ohjaaja
Tarja Kyttälä
puhelin 040 056 2120
sähköposti if.erepmat@alattyK.ajraT

Lehtori
Jaana Immonen
puhelin 040 868 7602
sähköposti if.erepmat@nenommI.anaaJ

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja, jatkuva haku

Kodinhuoltaja

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti kodin erilaisia palveluja. Hänen työtehtävänsä liittyvät puhtaus- ja tekstiilihuoltopalvelujen toteuttamiseen, asiakkaan avustamiseen päivittäisissä toiminnoissa ja kodin ruokapalvelujen toteuttamiseen. Kodinhuoltajan työkohteita ovat yksityiskodit, erilaiset palvelukeskukset ja muut kodinomaiset laitokset.

Toimitilahuoltaja

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. toimitilat, koulut, päiväkodit, palvelukeskukset, hotellit, kauppakeskukset ja myymälätilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Työvaltainen koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti omassa työssä, oppisopimuksella tai palkattomalla koulutussopimuksella työpaikalla. Tarvittava lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä oppiminen suunnitellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen kesto on hakijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, noin 1,5 v - 3 v.

Sijainti:

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys
- Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn (hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitestiin ennen valintahaastattelua)
- Jatkuvassa haussa ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalintakriteerien täyttäminen

Valintaan vaikuttavia tekijöitä: motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot, valmius työskentelyyn myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä elämäntilanne.

Hakeutuminen:

JATKUVA HAKU
Hae jatkuvassa haussa, kun olet suorittanut lukion päättötodistuksen tai toisen ammatillisen tutkinnon, olet jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluat hankkia lisäosaamista tai vaihtaa alaa. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.Katso lisää jatkuvasta hausta

YHTEISHAKU 2020
Kevään 2020 yhteishaussa voit hakeutua opiskelemaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perututkintoa:
Ulkoinen linkkiPuhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Hepolamminkatu Tampere Ulkoinen linkkiPuhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Pallotie Ylöjärvi Ulkoinen linkkiPuhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Santalahdentie Tampere
OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon koulutustarkastaja Mikko Heikkiseen, mikko.s.heikkinen@tampere.fi tai puh. 040 711 5347.

Ulkoinen linkkiKatso lisää oppisopimuksesta

Ulkoinen linkkiOta yhteyttä Tredun oppisopimuskeskukseen

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin 050 302 5982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

Kesäajan avoinna ma - pe klo 9-12

33720 Tampere

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuollon osaamisalan osatutkinto, perussiivouspalvelun tutkinnon osa

Tutkinnonosan suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa perussiivouspalveluita erilaisissa asiakaskohteissa huomioiden työturvallisuuden ja työergonomian. Koulutukseen sisältyy hätäensiapu-koulutus.

Koulutuksen kesto on 4 kk, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 5.10.2020.


Hakuaika: - 20.9.2020

Sijainti:

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
Hakuaika: - Haku ohjaus- ja hakupäivässä
Hakeutuminen:

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin 050 302 5982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

Lehtori
Jaana Immonen
puhelin 040 868 7602
sähköposti if.erepmat@nenommI.anaaJ

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto