Hae
Valikko
a a

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Puhtaus-ja kiinteistöpalveluala kasvaa ja työllisyysnäkymät ovat hyvät. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut toimii asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon osaamisalansa mukaisesti.

Työpaikkoja ovat esimerkiksi kiinteistöpalveluyritykset, isännöintiyritykset, siivousliikkeet, teollisuus- ja tuotantoyritykset, kunnat ja valtio.

Hakuaika: - 31.12.2019

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja, Jatkuva haku

Kiinteistönhoitaja tuntee rakennuksen tekniset järjestelmät ja tekee huoltoja, säätöjä, mittauksia ja pieniä korjauksia. Hän huolehtii, että kiinteistö on taloudellisesti toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Työ on itsenäistä ja monipuolista ja työajat ovat vaihtelevia.

Kiinteistönhoitaja ymmärtää kiinteistön teknisen kokonaisuuden sekä LVI- ja sähköjärjestelmien toimintaprosessit, siten että hän kykenee mittaamalla, säätämällä ja huoltamalla varmistamaan hyvät sisäilmaolosuhteet energiataloudellisesti.

Kiinteistönhoitajan paikantaessa vian, jonka korjaus on luvanvaraista tai erikoisosaamista vaativaa, hän huolehtii, että alan erikoisosaaja kutsutaan paikalle. Kiinteistönhoitaja ymmärtää pihojen hoidon merkityksen turvallisuudelle ja asumisviihtyvyydelle. Osaamista tarvitaan erilaisten koneiden ja laitteiden käsittelyssä sekä niiden päivittäisessä huollossa.

Työvaltainen koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti omassa työssä, oppisopimuksella tai koulutussopimuksella palkattomana työpaikalla. Tarvittava lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä oppiminen suunnitellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen kesto on hakijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, noin 1,5 v - 3 v.

Sijainti:

Kangasalan toimipiste
Koivistontien toimipiste, Tampere
Oriveden toimipiste

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys
- Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn (hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitestiin ennen valintahaastattelua)

- Jatkuvassa haussa ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalintakriteerien täyttäminen

Valintaan vaikuttavia tekijöitä: motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot, valmius työskentelyyn myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä elämäntilanne.

Koulutukseen on jatkuva haku. Voit lähettää hakemuksesi Hakeutuminen -kohdassa olevasta linkistä koska vain.

Hakeutuminen:

JATKUVA HAKU
Hae jatkuvassa haussa, kun olet suorittanut lukion päättötodistuksen tai toisen ammatillisen tutkinnon, olet jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluat hankkia lisäosaamista tai vaihtaa alaa. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Ulkoinen linkkiJatkuva haku kiinteistönhoidon osaamisalaan

Ulkoinen linkkiJatkuva haku, Orivesi, hakuaika 25.2 - 15.8.2019 HUOM: Koulutus alkoi 23.4 kahden viikon lähiopetusjaksolla Orivedellä. Lähiopetusta on noin yksi päivä kuukaudessa Oriveden toimipisteessä. Lisäksi ohjattua verkko- ja etäopiskelua. Kiinteistönhoitoa opiskellaan pääsääntöisesti alan ammattilaisten ohjauksessa yrityksissä tekemällä kiinteistöhuollon työtehtäviä 5 päivää per viikko, 6-8 tuntia per päivä.

15.8 mennessä hakemuksensa jättäneet haastatellaan elokuun puolivälin jälkeen. Koulutukseen valittujen opinnot alkavat 2.9.2019. Tiedustelut Oriveden koulukseen liittyen: TreduNavi (040 170 5649) tai opinto-ohjaaja Soili Ykspetäjä (044 766 4463).

Katso lisää jatkuvasta hausta
OPPISOPIMUSKOULUTUS
Osa tutkinnon osista tai koko koulutus voidaan toteuttaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Katso lisää oppisopimuksesta

Ota yhteyttä Tredun oppisopimuskeskukseen

Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15

Halutessasi voit varata ajan tapaamiseen.


Kiinteistönhoito - pienryhmä

Hepolamminkadulla toimii kiinteistöpalvelujen pienryhmä, jossa opetus tapahtuu työvaltaisesti ja tarvittaessa mukautetuin tavoittein.
Ryhmää ohjaa alan erityisopettaja ja ammatillinen ohjaaja.

Hakeutuminen:Ulkoinen linkki Jatkuva haku kiinteistönhoidon pienryhmään

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

Lehtori
Jukka Aaltonen
puhelin 040 711 5438
sähköposti if.erepmat@nenotlaA.oT.akkuJ

Haku Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon, Ylöjärvi, koulutus alkaa 7.8.2019

Pallotien toimipisteeseen Ylöjärvellä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon otetaan opiskelijoita syksyn aikana joustavasti, hakuaika on 31.12.2019 saakka.

Opiskelu on päätoimista päivä-monimuoto -opiskelua. Opiskelu toteutetaan työvaltaisina opintoina ja se sisältää teoriaopintoja ja käytännön tehtäviä oppilaitoksessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jonka avulla tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myös Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkinnon osia, mikäli koko tutkinnon suorittaminen ei ole ajankohtaista.

Osaamisalavaihtoehdot ovat kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja.

Kodinhuoltaja
Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti kodin erilaisia palveluja. Hänen työtehtävänsä liittyvät puhtaus- ja tekstiilihuoltopalvelujen toteuttamiseen, asiakkaan avustamiseen päivittäisissä toiminnoissa ja kodin ruokapalvelujen toteuttamiseen. Kodinhuoltajan työkohteita ovat yksityiskodit, erilaiset palvelukeskukset ja muut kodinomaiset laitokset.

Toimitilahuoltaja
Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. toimitilat, koulut, päiväkodit, palvelukeskukset, hotellit, kauppakeskukset ja myymälätilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.


Hakuaika: 15.3.2019 - 31.12.2019

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimuksena ovat alalle soveltuva terveydentila sekä riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn. Aiempaa toisen asteen tutkintoa tai työkokemusta ei vaadita.

Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot sekä elämäntilanne.

Valintatilaisuus:

Hakuaika 31.12.2019 saakka.
31.12.2019 mennessä hakemuksen jättäneihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Hakeutuminen:

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin 050 302 5982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

Haku Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja, Tampere, koulutus alkaa 7.8.2019

Opiskele toimitilahuoltajaksi Tredussa!
Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville, uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville aikuisille sekä nuorille.

Koulutus alkaa 7.8.2019.
Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka perusteelle opiskeluaika määräytyy. Opiskeluaika voi siten olla 1,5 - 3 vuotta.
Henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS) laaditaan henkilökohtaisessa keskustelussa opettajan kanssa 5. - 6.8.2019.


Hakuaika: 27.3.2019 - 2.8.2019

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn (hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitestiin ennen valintahaastattelua, kielitestiin lähetetään kutsu)

VALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot, valmius työskentelyyn myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä elämäntilanne.

Hakeutuminen:

Ulkoinen linkkiHaku Toimitilahuoltaja -koulutukseen Tampereelle tästä linkistä

Kaikki hakijat haastatellaan viikoilla 19 ja 20. Hakijat kutsutaan haastatteluun.
Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 31.5.2019.
Päätös valinnasta ilmoitetaan viikolla 21.

Lisätiedot:

Tuntiopettaja
Taina Malmilehto
puhelin +358408679652
sähköposti if.erepmat@othelimlaM.aniaT

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
sivurakennus
33540 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–15

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja, jatkuva haku

Kodinhuoltaja

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti kodin erilaisia palveluja. Hänen työtehtävänsä liittyvät puhtaus- ja tekstiilihuoltopalvelujen toteuttamiseen, asiakkaan avustamiseen päivittäisissä toiminnoissa ja kodin ruokapalvelujen toteuttamiseen. Kodinhuoltajan työkohteita ovat yksityiskodit, erilaiset palvelukeskukset ja muut kodinomaiset laitokset.

Toimitilahuoltaja

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. toimitilat, koulut, päiväkodit, palvelukeskukset, hotellit, kauppakeskukset ja myymälätilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Työvaltainen koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti omassa työssä, oppisopimuksella tai palkattomalla koulutussopimuksella työpaikalla. Tarvittava lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä oppiminen suunnitellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen kesto on hakijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, noin 1,5 v - 3 v.

Jatkuvassa haussa voivat hakea alanvaihtajat, ilman ammatillista tutkintoa olevat, yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet ja lukion päättötodistuksen suorittaneet henkilöt.


Hakuaika: Koulutuksiin on jatkuva haku ja opiskelun voi aloittaa joustavasti. Koulutuksen orientaatiopäivät ovat 7.8.2019, 24.9.2019, 7.1.2020 ja 3.3.2020

Sijainti:

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys
- Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn (hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitestiin ennen valintahaastattelua)
- Jatkuvassa haussa ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalintakriteerien täyttäminen

Valintaan vaikuttavia tekijöitä: motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot, valmius työskentelyyn myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä elämäntilanne.

Hakeutuminen:

JATKUVA HAKU
Hae jatkuvassa haussa, kun olet suorittanut lukion päättötodistuksen tai toisen ammatillisen tutkinnon, olet jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluat hankkia lisäosaamista tai vaihtaa alaa. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Katso lisää jatkuvasta hausta

Koulutuksiin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake Wilma -järjestelmässä alla olevien linkkien kautta:

Ulkoinen linkkiHaku Kotityöpalvelujen osaamisalaan (kodinhuoltaja) tästä

Ulkoinen linkkiHaku Toimitilahuollon osaamisalaan (toimitilahuoltaja) tästä

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon koulutustarkastaja Mikko Heikkiseen, mikko.s.heikkinen@tampere.fi tai puh. 040 711 5347.

Ulkoinen linkkiKatso lisää oppisopimuksesta

Ulkoinen linkkiOta yhteyttä Tredun oppisopimuskeskukseen

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin +358503025982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15

33100 Tampere

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto