Hae
Valikko
a a

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Puhtaus-ja kiinteistöpalveluala kasvaa ja työllisyysnäkymät ovat hyvät. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut toimii asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon osaamisalansa mukaisesti.

Työpaikkoja ovat esimerkiksi kiinteistöpalveluyritykset, isännöintiyritykset, siivousliikkeet, teollisuus- ja tuotantoyritykset, kunnat ja valtio.

Työpaikkoja ovat esimerkiksi kiinteistöpalveluyritykset, isännöintiyritykset, siivousliikkeet, teollisuus- ja tuotantoyritykset, kunnat ja valtio.

Ohjaus- ja hakupäivät:

Voit hakea ohjaus- ja hakupäivässä:
Hepolamminkadun toimipisteeseen, kiinteistönhoitaja.
Kangasalan toimipisteeseen, kiinteistöhoitaja.
Pallotien toimipisteeseen, kodinhuoltaja tai toimitilahuoltaja.
Santalahdentien toimipisteeseen, toimitilahuoltaja.

Lue lisää ohjaus- ja hakupäivistä.
Ota yhteyttä toimipisteen opinto-ohjaajaan, mikäli sinulla on kesken jääneet opinnot tai olet vaihtamassa oppilaitosta. Opinto-ohjaajien yhteystiedot sivun alalaidassa.

Mikäli olet peruskoulun päättävä oppilas, sinun on mahdollista hakeutua opiskelijaksi Tredun Kangasalan toimipisteen järjestämään Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon ja opiskella kiinteistönhoitajaksi.

Otathan yhteyttä opinto-ohjaaja Jari Aineeseen puh. 040 800 7875, jari.aine@tampere.fi ja sovi ammattipäivä. Ammattipäivän yhteydessä voimme täyttää hakemuksen tutkintoon. Opiskelijavalintatiedot lähetetään henkilökohtaisesti kesäkuun 2020 aikana.


Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja, Jatkuva haku

Kiinteistönhoitaja tuntee rakennuksen tekniset järjestelmät ja tekee huoltoja, säätöjä, mittauksia ja pieniä korjauksia. Hän huolehtii, että kiinteistö on taloudellisesti toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Työ on itsenäistä ja monipuolista ja työajat ovat vaihtelevia.

Kiinteistönhoitaja ymmärtää kiinteistön teknisen kokonaisuuden sekä LVI- ja sähköjärjestelmien toimintaprosessit, siten että hän kykenee mittaamalla, säätämällä ja huoltamalla varmistamaan hyvät sisäilmaolosuhteet energiataloudellisesti.

Kiinteistönhoitajan paikantaessa vian, jonka korjaus on luvanvaraista tai erikoisosaamista vaativaa, hän huolehtii, että alan erikoisosaaja kutsutaan paikalle. Kiinteistönhoitaja ymmärtää pihojen hoidon merkityksen turvallisuudelle ja asumisviihtyvyydelle. Osaamista tarvitaan erilaisten koneiden ja laitteiden käsittelyssä sekä niiden päivittäisessä huollossa.

Työvaltainen koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti omassa työssä, oppisopimuksella tai koulutussopimuksella palkattomana työpaikalla. Tarvittava lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä oppiminen suunnitellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen kesto on hakijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, noin 1,5 v - 3 v.

Sijainti:

Kangasalan toimipiste
Oriveden toimipiste

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys
- Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn (hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitestiin ennen valintahaastattelua)

- Jatkuvassa haussa ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalintakriteerien täyttäminen

Valintaan vaikuttavia tekijöitä: motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot, valmius työskentelyyn myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä elämäntilanne.

Hakeutuminen:

JATKUVA HAKU
Hae jatkuvassa haussa, kun olet suorittanut lukion päättötodistuksen tai toisen ammatillisen tutkinnon, olet jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluat hankkia lisäosaamista tai vaihtaa alaa. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Katso lisää jatkuvasta hausta
OPPISOPIMUSKOULUTUS
Osa tutkinnon osista tai koko koulutus voidaan toteuttaa myös oppisopimuksena. Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Katso lisää oppisopimuksesta.

Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon.

Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15

Halutessasi voit varata ajan tapaamiseen.


Kiinteistönhoito - pienryhmä

Hepolamminkadulla toimii kiinteistöpalvelujen pienryhmä, jossa opetus tapahtuu työvaltaisesti ja tarvittaessa mukautetuin tavoittein.
Ryhmää ohjaa alan erityisopettaja ja ammatillinen ohjaaja.

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

Lehtori
Jukka Aaltonen
puhelin 040 711 5438
sähköposti if.erepmat@nenotlaA.oT.akkuJ

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon, Ylöjärvi, koulutus alkaa 8.1.2020

Pallotien toimipisteeseen Ylöjärvellä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Opiskelu on päätoimista päivä-monimuoto -opiskelua. Opiskelu toteutetaan työvaltaisina opintoina ja se sisältää teoriaopintoja ja käytännön tehtäviä oppilaitoksessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jonka avulla tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myös Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkinnon osia, mikäli koko tutkinnon suorittaminen ei ole ajankohtaista.

Toimitilahuoltaja
Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. toimitilat, koulut, päiväkodit, palvelukeskukset, hotellit, kauppakeskukset ja myymälätilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Kodinhuoltaja

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti kodin erilaisia palveluja. Hänen työtehtävänsä liittyvät puhtaus- ja tekstiilihuoltopalvelujen toteuttamiseen, asiakkaan avustamiseen päivittäisissä toiminnoissa ja kodin ruokapalvelujen toteuttamiseen. Kodinhuoltajan työkohteita ovat yksityiskodit, erilaiset palvelukeskukset ja muut kodinomaiset laitokset.


Hakuaika: - 15.1.2020

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimuksena ovat alalle soveltuva terveydentila sekä riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn. Aiempaa toisen asteen tutkintoa tai työkokemusta ei vaadita.

Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot sekä elämäntilanne.

Hakeutuminen:

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin 050 302 5982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja, suunnattu maahanmuuttajille, Tampere, koulutus alkaa 16.3.2020

Opiskele toimitilahuoltajaksi Tredussa!
Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville, uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville aikuisille.

Koulutus alkaa 16.3.2020
Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka perusteelle opiskeluaika määräytyy. Opiskeluaika voi siten olla 1,5 - 3 vuotta.
Henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS) laaditaan henkilökohtaisessa keskustelussa opettajan kanssa opintojen alussa.


Hakuaika: - 8.3.2020

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn (hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitestiin ennen valintahaastattelua, kielitestiin lähetetään kutsu)

VALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot, valmius työskentelyyn myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä elämäntilanne.

Hakeutuminen:

Lisätiedot:

Tuntiopettaja
Taina Malmilehto
sähköposti if.erepmat@othelimlaM.E.aniaT

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
sivurakennus
33540 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–15

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja, jatkuva haku

Kodinhuoltaja

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti kodin erilaisia palveluja. Hänen työtehtävänsä liittyvät puhtaus- ja tekstiilihuoltopalvelujen toteuttamiseen, asiakkaan avustamiseen päivittäisissä toiminnoissa ja kodin ruokapalvelujen toteuttamiseen. Kodinhuoltajan työkohteita ovat yksityiskodit, erilaiset palvelukeskukset ja muut kodinomaiset laitokset.

Toimitilahuoltaja

Tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat mm. toimitilat, koulut, päiväkodit, palvelukeskukset, hotellit, kauppakeskukset ja myymälätilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Työvaltainen koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisesti omassa työssä, oppisopimuksella tai palkattomalla koulutussopimuksella työpaikalla. Tarvittava lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestettävä oppiminen suunnitellaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen kesto on hakijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, noin 1,5 v - 3 v.

Sijainti:

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys
- Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn (hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitestiin ennen valintahaastattelua)
- Jatkuvassa haussa ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalintakriteerien täyttäminen

Valintaan vaikuttavia tekijöitä: motivaatio ja sitoutuminen, asiakaspalveluhenkisyys ja vuorovaikutustaidot, valmius työskentelyyn myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä elämäntilanne.

Hakeutuminen:

JATKUVA HAKU
Hae jatkuvassa haussa, kun olet suorittanut lukion päättötodistuksen tai toisen ammatillisen tutkinnon, olet jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluat hankkia lisäosaamista tai vaihtaa alaa. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.Katso lisää jatkuvasta hausta

YHTEISHAKU 2020
Kevään 2020 yhteishaussa voit hakeutua opiskelemaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perututkintoa:
Ulkoinen linkkiPuhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Hepolamminkatu Tampere Ulkoinen linkkiPuhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Pallotie Ylöjärvi Ulkoinen linkkiPuhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Santalahdentie Tampere
OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon koulutustarkastaja Mikko Heikkiseen, mikko.s.heikkinen@tampere.fi tai puh. 040 711 5347.

Ulkoinen linkkiKatso lisää oppisopimuksesta

Ulkoinen linkkiOta yhteyttä Tredun oppisopimuskeskukseen

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin +358503025982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15

33100 Tampere

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuollon osaamisalan osatutkinto, perussiivouspalvelun tutkinnon osa

Tutkinnonosan suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa perussiivouspalveluita erilaisissa asiakaskohteissa huomioiden työturvallisuuden ja työergonomian. Koulutukseen sisältyy hätäensiapu-koulutus.

Koulutuksen kesto on 4 kk, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 13.1.2020.

Sijainti:

Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
Hakuaika: - Haku ohjaus- ja hakupäivässä

Lisätiedot:

Opinto-ohjaaja
Kaija Kankaanpää
puhelin 050 302 5982
sähköposti if.erepmat@aapnaaknaK.ajiaK

Tuntiopettaja
Jaana Immonen
puhelin +358408687602
sähköposti if.erepmat@nenommi.m.anaaj

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto