Hae
Valikko
a a

Ravintola- ja cateringalan ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa sinulle laaja-alaiset tiedot ja taidot työskennellä ravintola- ja cateringalan asiakaspalvelu- ja ruoanvalmistustehtävissä.

Kokki toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti erilaisissa ravintoloissa, suurtalouksissa ja cateringyrityksissä ruoanvalmistustehtävissä. Hän toimii asiakaslähtöisesti ja liikeidean mukaisesti erilaisissa toimintaympäristöissä niiden vaatimalla tavalla. Kokki huolehtii laadukkaasta ruoanvalmistuksesta ja ymmärtää oman työnsä merkityksen osana palveluketjua.

Tarjoilija toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti erilaisin liikeideoin toimivien ravitsemisliikkeiden myynti- ja palvelutehtävissä. Hän toimii erilaisissa toimintaympäristöissä tilanteen vaatimalla tavalla asiakaslähtöisesti ja yrityksen palvelukulttuurin mukaisesti. Tarjoilija huolehtii asiakkaiden viihtyvyydestä koko palvelutapahtuman ajan ja ottaa vastuun asiakaspalvelun laadusta osana palveluketjua.

Hakuaika: - 28.2.2020

Kokki

Ruokapalvelun ammattitutkinnon suorittanut osaa suunnittella työtehtävänsä ruoanvalmistuksen tehtävissä. Hän toimii kokkina ja työryhmän jäsenenä. Hän toimii asiakaslähtöisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, taloudellisesti ja hygieniavaatimusten sekä kestävän toimintatavan mukaisesti. Hän toimii työyhteisössä yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti. Hän arvioi ja kehittää omaa toimintaansa.

Ruokapalveluiden ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa.

Ravintolaruoanvalmistuksen osaamisalasta valmistuu ravintolakokiksi. Valmistuttuaan hän voi toimia ruokaravintoloissa, tilaus- ja juhlapalveluyrityksissä sekä yrittäjänä.

Suurtalousruoanvalmistuksen osaamisalasta valmistuu suurtalouskokiksi. Valmistuttuaan hän voi työskennellä ammattikeittiössä.

Kummassakin osaamisalassa on yksi pakollinen tutkinnon osa. Valinnaisia tutkinnon osia on kaksi, jotka ovat yhteisiä kummallekin osaamisalalle.

Opintoaika on 1,5-2 vuotta riippuen henkilökohtaisesta suunnitelmasta.Hakuaika: - 28.2.2020
Toteutus: 3.3.2020 - oman suunnitelman mukaan

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta:

Omaehtoinen koulutus : Osallistumismaksu 400 euroa (koko tutkinto) ja 200 euroa (osatutkinto). Maksua ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa.

Oppisopimuskoulutus: on maksutonta

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Henkilöille, joilla on

- Alan peruskoulutus ja / tai työkokemusta alalta
- Hyvä suomenkielen taito
- Hyvät perus ATK-valmiudet
- Työpaikka jossa voi tutkinnon suorittaa (tämä on suositeltavaa)
- Oma-aloitteisuutta
- Halu syventää omaa osaamista
- Kykyä itsenäiseen opiskeluun

Valintatilaisuus:

Valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Haastattelut järjestetään viikolla 3 Santalahdentien toimipisteessä.

Hakeutuminen:

Lisätiedot:

Lehtori
Marja Tiainen
puhelin +358408016048
sähköposti if.erepmat@neniaiT.ajraM

Opintosihteeri
Leila Talli
puhelin 050 542 8512
sähköposti if.erepmat@illaT.alieL

Tuntiopettaja
Suvi Kaihua
puhelin +358408687629
sähköposti if.erepmat@auhiaK.ivuS

Koulutuspäällikkö
Marja-Leena Pajusaari
puhelin 050 576 1401
sähköposti if.erepmat@iraasujaP.aneeL-ajraM

Baarimestari/Tarjoilija

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon suorittanut osaa esitellä, suositella ja myydä baarin ja ravintolan ruoka- ja juomatuotteita. Hän palvelee vieraskielisiä asiakkaita sujuvasti. Hän toimii myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, ystävällisesti ja vastuullisesti. Tutkinnon suorittanut toimii yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti itsenäisesti ja osana työryhmää. Hän tuntee ja noudattaa alan lainsäädäntöä sekä työyhteisön ohjeita, määräyksiä ja toimintatapoja. Hän arvioi ja kehittää työtään.

Ravintolan asiakaspalvelussa on kaksi osaamisalaa.

Baarin asiakaspalvelun osaamisalasta valmistuu baarimestariksi. Valmistuttuaan hän voi työskennellä erityyppisisten hotellien ja baarien asiakaspalvelutehtävissä.

Ravintolan asiakaspalvelun osaamisalasta valmistuu tarjoilijaksi. Valmistuttuaan hän voi työskennellä erilaisin liikeideoin toimivien ravitsemisliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä.

Tutkinto muodostuu yhdestä kummallekin osaamisalalle yhteisestä tutkinnon osasta. Kummallakin osaamisalalla on yksi pakollinen tutkinnonosa sekä yhdestä kahteen valinnaista tutkinnon osaa (ovat yhteiset kummassakin osaamisalassa).

Opintoaika on 1,5-2 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaanHakuaika: - 28.2.2020
Toteutus: 3.3.2020 - oman aikataulun mukaan

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta:

Omaehtoinen koulutus : Osallistumismaksu 400 euroa (koko tutkinto) ja 200 euroa (osatutkinto). Maksua ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa.

Oppisopimuskoulutus: on maksutonta

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Henkilöille, joilla on

-Alan peruskoulutus ja / tai työkokemusta alalta
-Hyvä suomenkielen taito
-Hyvät perus ATK-valmiudet
-Työpaikka jossa voi tutkinnon suorittaa (tämä on suositeltavaa)
-Oma-aloitteisuutta
-Halu syventää omaa osaamista
-Kykyä itsenäiseen opiskeluun

Valintatilaisuus:

Valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Haastattelut järjestetään viikolla 3 Santalahdentien toimipisteessä.

Hakeutuminen:

Lisätiedot:

Lehtori
Marja Tiainen
puhelin +358408016048
sähköposti if.erepmat@neniaiT.ajraM

Lehtori
Roosa Haapajoki
puhelin +358408687632
sähköposti if.erepmat@ikojapaaH.asooR

Opintosihteeri
Leila Talli
puhelin 050 542 8512
sähköposti if.erepmat@illaT.alieL

Koulutuspäällikkö
Marja-Leena Pajusaari
puhelin 050 576 1401
sähköposti if.erepmat@iraasujaP.aneeL-ajraM

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15

33720 Tampere

Tarjoilijan ammattitutkinto