Hae
Valikko
a a

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitoa asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen. Hän työskentelee hoidon, huolenpidon, kasvatuksen, ohjauksen ja kuntoutuksen tehtävissä.

Koulutukseen hakeutuessa ja opintojen aikana henkilön on täytettävä tietyt sosiaali- ja terveysalan edellytykset. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma suunnitelma opinnoista. Suunnitelmassa huomioidaan nykyinen osaaminen sekä aiempi koulutus ja kokemus.

Opiskelijavalintaan vaikuttaa motivaatio, sitoutuminen, koulutustarve, elämäntilanne ja vuorovaikutustaidot.

Osaamisalat

Osaamisalalle hakeudutaan opintojen aikana. Opiskelija voi hakea ensisijaisesti oman toimipisteensä osaamisalalle. Muihin toimipisteisiin voi hakea, kun niissä on vapaita opiskelupaikkoja. Opiskelijavalinta tehdään hakutoiveen, opintomenestyksen ja soveltuvuuden perusteella.

Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen

Ohjaat ikääntyneitä voimavaralähtöisesti ja osallistaen. Osallistut hoitoon ja kuntoutukseen avopalveluissa ja palveluasumisen yksiköissä. Työpaikkoja ovat esimerkiksi asumisyksiköt, päivä- ja palvelukeskukset, kotihoito, vanhainkodit, terveyskeskusten vuodeosastot ja sairaalat.

Kangasalan toimipiste
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Oriveden toimipiste
Santalahdentien toimipiste, Tampere
Virtain toimipiste

Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Suunnittelet, toteutat ja arvioit asiakas- ja perhekeskeistä hoitoa ja kasvatusta. Asiakkaina ovat myös sairaat ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Edistät terveyttä ja hyvinvointia. Työpaikkoja ovat esimerkiksi päivähoito, koulu, kotihoito, perhetyö ja lastensuojelu.

Lempäälän toimipiste
Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
Santalahdentien toimipiste, Tampere

Mielenterveys ja päihdetyö

Teet ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa mielenterveys- ja päihdetyötä. Edistät asiakkaan toimintakykyä ja arjesta selviytymistä. Työpaikkoja ovat esimerkiksi mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt, päivätoimintakeskukset, hoito- ja kuntoutumisyksiköt sekä sairaalat.

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Sairaanhoito ja huolenpito

Edistät asiakkaan terveyttä. Suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitoa ja huolenpitoa moniammatillisessa tiimissä. Työpaikkoja ovat esimerkiksi kotihoito, palveluasumisyksiköt, sairaalat, terveyskeskukset ja vanhainkodit.

Kangasalan toimipiste
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Oriveden toimipiste
Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
Santalahdentien toimipiste, Tampere
Virtain toimipiste


Suunhoito

Edistät suun ja hampaiden terveyttä. Toimit hoitotiimissä yhteistyössä hammaslääkärin kanssa tutkimuksessa ja hoidossa. Ohjaat asiakkaita ja huolehdit vastaanotosta. Työpaikkoja ovat esimerkiksi hammashoitolat, sairaalat ja laitokset.

Santalahdentien toimipiste, Tampere


Vammaistyö

Suunnittelet, toteutat ja arvioit eri-ikäisten ja eri tavalla vammautuneiden asiakkaiden yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Teet yhteistyötä asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa. Osaat käyttää erilaisia kommunikointimenetelmiä ja ohjata asiakasta. Edistät terveyttä ja hyvinvointia. Työpaikkoja ovat esimerkiksi palvelutalot, asumisyksiköt, päivähoito, erityiskoulut, työ- ja toimintakeskukset sekä perhekodit.

Santalahdentien toimipiste, Tampere


Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere
Kangasalan toimipiste
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Lempäälän toimipiste
Oriveden toimipiste
Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
Virtain toimipiste

Lisätiedot:

Kysy lisää yhteishausta
TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
33540 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–15

Oppisopimus

Opiskelija hankkii koulutukseen soveltuvan työpaikan ennen opintojen aloittamista. Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe.

Seuraava koulutus oppisopimuksella alkaa 21.2.2020. Koulutus on mahdollista aloittaa vielä 6.4.2020 mennessä.

Lue lisää oppisopimuksesta


Toteutus: 21.2.2020

Lisätiedot:

Kysy oppisopimuksesta
Koulutustarkastaja
Jaana Virtanen
puhelin 050 329 5713
sähköposti if.erepmat@nenatriV.P.anaaJ

Jatkuva haku

Lähihoitaja, verkko- ja monimuoto-opetus

Lähiopetusta on kolmena lähipäivänä kuukaudessa peräkkäisinä arkipäivinä. Työpaikalla opitaan opiskelijan oman suunnitelman mukaan.

Osaamisalat

- Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
- Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito. Rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana.
- Mielenterveys- ja päihdetyö. Rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana.
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Vammaistyö

Lähihoitaja, päivä- ja monimuoto-opetus

Tiivistahtinen opiskelu on päätoimista. Opiskelu tapahtuu lähiopetuksena ja työpaikoilla. Opinnot etenevät opiskelijan oman suunnitelman mukaan.

Osaamisalat

- Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
- Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito. Rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana.
- Mielenterveys- ja päihdetyö. Rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana.
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Suunhoito. Alkaa vuosittain tammikuussa ja elokuussa. Rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana.
- Vammaistyö

Lähihoitaja, päiväopetus

Koulutus sopii peruskoulun suorittaneille. Sinulla ei ole vielä muuta toisen asteen tutkintoa tai lukion oppimäärää suoritettuna.

Opiskelu tapahtuu opettajan ohjauksessa ja ryhmän kanssa. Opiskelua on oppitunneilla ja työpaikoilla viitenä päivänä viikossa. Ammattiopintojen lisäksi yhteisiä aineita opiskellaan rauhalliseen tahtiin. Opinnot etenevät opiskelijan oman suunnitelman mukaan.

Osaamisalat

- Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
- Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito. Rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana.
- Mielenterveys- ja päihdetyö. Rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana.
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Suunhoito. Alkaa vuosittain tammikuussa ja elokuussa. Rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana.
- Vammaistyö

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Suoritettu peruskoulu tai vastaavat tiedot ja taidot.
- Suoritettu toisen asteen ammatillinen tutkinto tai lukio,
jos haet verkko- ja monimuoto-opetukseen tai päivä- ja monimuoto-opetukseen.
- Työkokemus sosiaali-, terveys- tai ohjausalalta. Kokemus voi olla myös esimerkiksi työkokeilusta tai vapaaehtoistyöstä.
- Alalle soveltuva terveys - Riittävä suomen kielen taito.

Hakijoille järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet.

Hakeutuminen:
Hae koulutukseen ohjaus- ja hakupäivässä.


Ulkoinen linkkiHae koulutukseen verkossa.


Liitä hakuaikana hakemukselle liitteet (peruskoulun ja/tai päästötodistus, ammatillisen koulutuksen tutkintotodistus), joiden perusteella haet opiskelupaikkaa.

Tampereelle otetaan kuukausittain opiskelijoita.

Nokian toimipisteessä alkaa lähihoitajan koulutus 22.6.2020

Lähihoitaja, ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen

Ohjaat ikääntyneitä voimavaralähtöisesti ja osallistaen. Osallistut hoitoon ja kuntoutukseen.

Opinnot etenevät opiskelijan oman suunnitelman mukaan.


Toteutus: 23.2.2020

Sijainti:

Lempäälän toimipiste

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Suoritettu peruskoulu tai vastaavat tiedot ja taidot.
- Suoritettu toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai lukio.
- Työkokemus sosiaali-, terveys- tai ohjausalalta. Kokemus voi olla myös esimerkiksi työkokeilusta tai vapaaehtoistyöstä.
- Alalle soveltuva terveys- Riittävä suomen kielen taito.

Hakijoille järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet.

Hakeutuminen:

Osaamisalaopinnot

Olet jo suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Kun ammattitaitosi on ajantasalla, aiemmin opiskelemasi kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutuksen tukeminen voidaan tunnustaa uusien tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Uudet tutkinnon osat ovat kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Jos osaamisesi ei ole ajantasaista, nämä uudet tutkinnon osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa. Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä ennen kahta muuta pakollista tutkinnon osaa.

Osaamisalasta riippuen voit opiskella joko kokopäiväisesti tai muutamana lähipäivänä kuukaudessa. Opinnot etenevät opiskelijan oman suunnitelman mukaan.Tampereelle otetaan eri osaamisaloihin kun on paikkoja vapaana.

Kangasalan toimipisteessä alkaa lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala 5.8.2020

Hae koulutuksiin alla olevista linkeistä.

Jatkuva haku osaamisaloihin

Ulkoinen linkkiIkääntyvien hoito ja kuntoutuminen
Ulkoinen linkkiLasten ja nuorten kasvatus ja hoito
Ulkoinen linkkiMielenterveys- ja päihdetyö
Ulkoinen linkkiSairaanhoito ja huolenpito
Ulkoinen linkkiVammaistyö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto