Hae
Valikko
a a

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja työskentelee ihmisläheisessä palveluammatissa. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitoa asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen. Lähihoitaja toimii monipuolisissa hoidon, huolenpidon, kasvatuksen, ohjauksen ja kuntoutuksen tehtävissä. Opintoihin kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista esim. päiväkodeissa, palvelukodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa sekä asumis-, palvelu- ja kuntoutumisyksiköissä.

Koulutukseen hakevan on täytettävä sosiaali-ja terveysalan opiskelijaksiottamisen edellytykset valintavaiheessa ja opintojen aikana.

Osaamisalaopintoihin hakeudutaan opintojen aikana. Opiskelija voi hakea ensisijaisesti niihin osaamisalaopintoihin, joita hänen opiskelutoimipisteensä tarjoaa. Opiskelija voi hakeutua osaamisalaopintoihin myös muualle, jos siellä järjestettävissä osaamisaloissa on vapaita opiskelupaikkoja. Osaamisalan opiskelijavalinta tehdään opiskelijan kiinnostuksen (hakutoiveen), opintomenestyksen ja osaamisalalle soveltuvuuden perusteella.

Hakeutuminen:

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Oppisopimusopiskelijaksi

hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Seuraava sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon oppisopimuskoulutus alkaa 21.2.2020. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta antaa koulutustarkastaja Jaana Virtanen, jaana.p.virtanen@tampere.fi tai puh. 050 329 5713.Hakuaika: - 15.11.2019

Haku tammikuussa 2020 alkaviin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon koulutuksiin on käynnissä!

Tämän haun kautta valitsemme opiskelijoita yksittäisille vapautuville opiskelupaikoille.

HUOM! Liitä hakemukselle liitteet. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.
Liitteitä voi olla esim. peruskoulun todistus, tutkintodistukset, opiskelutodistukset, myös keskeytyneistä opinnoista, alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta. Skannaa päättö-/tutkintotodistuksestasi myös se sivu, mistä näkyy minkä vuoden opetussuunnitelman mukaan olet opiskellut (tämä tieto on usein todistuksen takasivussa tai alalaidassa, diaarinumerosarja).

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi

Pääsyvaatimukset:

Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:

Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne
Vuorovaikutustaidot

Ulkoinen linkkijatkuva haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon yksittäisiin vapaisiin opiskelupaikkoihin Orivedelle

Ulkoinen linkkijatkuva haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon yksittäisiin vapaisiin opiskelupaikkoihin Virroille

Ulkoinen linkkijatkuva haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon yksittäisiin vapaisiin opiskelupaikkoihin Nokialle

Kohdennettu haku lähihoitajan koulutuksiin!

Tarjoamme opiskeluun monenlaisia tapoja hankkia tutkinnossa vaadittava ammattitaito. Opintoihin kuuluu aina työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Muita opiskelumuotoja ovat mm toiminnallinen opiskelu oppilaitoksessa asiakkaille suunnatuissa palveluissa ja muissa oppimisympäristöissä, lähiopetus ja etäopiskelu verkkoympäristössä. Tarjoamme useita erilaisia polkuja, joista voi valita itselle ja elämäntilanteeseen sopivan tavan opiskella.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).HAKU KANKAANTAANKADUN (Nokia) TOIMIPISTEESSÄ ALKAVAAN LÄHIHOITAJAN KOULUTUKSEEN, haku on päättynyt

Päivämuotoinen koulutus

Koulutus sopii
- peruskoulun suorittaneille
- lukion oppimäärän/yo-tutkinnon suorittaneille
- alan vaihtajille
- alalla toimiville, jotka haluavat laajentaa osaamistaan toiselle lähihoitajan osaamisalalle

Koulutuksen aikana opiskellaan ammatillisten tutkinnon osien rinnalla yhteisiä tutkinnon osia.

Opiskelu toteutuu opettajan ohjauksessa ja sisältää opiskelua sekä oppilaitoksessa että työpaikoilla.

Osaamisalavaihtoehdot:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (verkko-/työelämäpainotteinen)
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Vammaistyön osaamisala

Pääsyvaatimukset:
Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito (B.1.1.) opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne
Vuorovaikutustaidot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutuvan on hyvä huomioida, että koulutus kuuluu SoRa-lainsäädännön piiriin

Koulutukseen hakeminen:

HUOM! Liitä hakuaikana hakemukselle liitteet, joiden perusteella haet opiskelupaikkaa. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.
Liitteitä voivat olla esim. peruskoulun päästötodistus, yo-todistus/lukion päästötodistus, aikaisempi ammatillisen koulutuksen tutkintotodistus ja opintokortti, jossa näkyvät yhteiset opinnot eriteltyinä sekä alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta, jos äidinkieli on muu kuin suomi. Skannaa päättö-/tutkintotodistuksestasi myös se sivu, mistä näkyy minkä vuoden opetussuunnitelman mukaan olet opiskellut (tämä tieto on usein todistuksen takasivussa tai alalaidassa, diaarinumerosarja).


Ulkoinen linkkijatkuva haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Nokia


Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi

Olet jättänyt hakemuksesi 20.10.2019 mennessä.

Valintaprosessin aloitustilaisuus järjestetään 22.10.2019 klo 16.30 Tredun Kankaantaankadun toimipisteessä Nokialla, os. Kankaantaankatu 4.

HUOM! Valintaprosessin aloitustilaisuus on pakollinen, eikä siihen lähetetä erillistä kutsua. Valintaprosessin aloitustilaisuudessa saat tietoa koulutuksesta, täytät terveystietolomakkeen ja kirjoitat vapaamuotoisen kirjoitelman itsestäsi sekä täytät lomakkeen psykologista soveltuvuusarviointia varten ja saat ajan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Henkilötodistus mukaan.

Aloitustilaisuuden jälkeen on pääsy- ja soveltuvuuskoe 31.10. tai 1.11.2019, Santalahdentiellä (Tampere) ole paikalla klo 8.20 (käynti Pirkankadun puolelta, sisäpihan D-ovi). Varaa aikaa koko päivä.

Henkilöllisyystodistus mukaan

Tiedot valituille lähetetään viikolla 47.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 13.12.2019 mennessä.


Opiskelu alkaa 9.1.2020. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, TE-toimisto


HAKU TAMPEREEN TOIMIPISTEESSÄ ALKAVIIN LÄHIHOITAJAN KOULUTUKSIIN


VERKKOPAINOTTEISENA MONIMUOTOKOULUTUKSENA ALKAA 9.1.2020

Soveltuu Sinulle aikuinen, sosiaali- ja terveysalan työkokemusta omaaville tai alan työssä oleville. Opiskelu edellyttää hyviä itsenäisiä opiskelun valmiuksia ja hyviä atk-taitoja.

Opiskelu muodostuu kolmesta lähiopetuspäivästä kuukaudessa, peräkkäisinä arkipäivinä sekä työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Osaamisalavaihtoehdot:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Suunhoidon osaamisala, alkaa vuosittain tammikuussa ja elokuussa , rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana - HUOM! Suun hoidon osaamisalan opintoja ei ole tarjolla verkko-monimuoto-opiskeluna
Vammaistyön osaamisala

Pääsyvaatimukset:
Suoritettu toisen asteen ammatillinen tutkinto tai lukion päättötodistus sekä työkokemuksen, työkokeilun, vapaaehtoistyön tms. kautta hankittua kokemusta asiakkaiden avustamis-, ohjaus- tai hoivatyöstä sosiaali- , terveys- tai ohjausalalta sekä lisäksi:

Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito (B1.1.) opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne
Vuorovaikutustaidot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutuvan on hyvä huomioida, että koulutus kuuluu SoRa-lainsäädännön piiriin.

Koulutukseen hakeminen:

HUOM! Liitä hakuaikana hakemukselle liitteet, joiden perusteella haet opiskelupaikkaa. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.
Liitteitä voivat olla esim. peruskoulun päästötodistus, yo-todistus/lukion päästötodistus, aikaisempi ammatillisen koulutuksen tutkintotodistus ja opintokortti, jossa näkyvät yhteiset opinnot eriteltyinä sekä alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta, jos äidinkieli on muu kuin suomi. Skannaa päättö-/tutkintotodistuksestasi myös se sivu, mistä näkyy minkä vuoden opetussuunnitelman mukaan olet opiskellut (tämä tieto on usein todistuksen takasivussa tai alalaidassa, diaarinumerosarja).

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi

Ulkoinen linkkijatkuva haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, verkkopainotteinen

Olet jättänyt hakemuksesi 15.11.2019 klo 14.00 mennessä mennessä.

Valintaprosessin aloitustilaisuus järjestetään 19.11.2019 klo 16.00-17.30 Tredun Tampereen toimipisteessä, os. Santalahdentie 10 (käynti Pirkankadun puolelta, sisäpihan D-ovi).
HUOM! Valintaprosessin aloitustilaisuus on pakollinen, eikä siihen lähetetä erillistä kutsua. Valintaprosessin aloitustilaisuudessa saat tietoa koulutuksesta, täytät terveystietolomakkeen ja kirjoitat vapaamuotoisen kirjoitelman itsestäsi sekä täytät lomakkeen psykologista soveltuvuusarviointia varten ja saat ajan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Henkilötodistus mukaan.


Aloitustilaisuuden jälkeen on pääsy- ja soveltuvuuskoe 28.11.2019, ole paikalla Santalahdentiellä klo 8.20 (käynti Pirkankadun puolelta, sisäpihan D-ovi). Varaa aikaa koko päivä. Henkilöllisyystodistus mukaan.).

Tiedot valituille lähetetään viikolla 50.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 23.12.2019 mennessä.

Opiskelu alkaa 9.1.2020. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, TE-toimisto

TIIVISTAHTISENA PÄIVÄMONIMUOTOKOULUTUKSENA ALKAA 9.1.2020


Soveltuu Sinulle aikuinen, hyvät opiskeluvalmiudet omaavalle hakijalle, jolla on mahdollisuus sitoutua tiivistahtiseen päätoimiseen opiskeluun.

Pääosin opiskeluna oppilaitoksessa ja työpaikoilla oppien. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa opiskelujen toteutus tarkentuu aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella.

Osaamisalavaihtoehdot:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Suunhoidon osaamisala, alkaa vuosittain tammikuussa ja elokuussa , rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana
Vammaistyön osaamisala

Pääsyvaatimukset:
Suoritettu toisen asteen ammatillinen tutkinto tai lukion päättötodistus sekä työkokemuksen, työkokeilun, vapaaehtoistyön tms. kautta hankittua kokemusta asiakkaiden avustamis-, ohjaus- tai hoivatyöstä sosiaali- , terveys- ja koulutusalalta sekä lisäksi:

Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito (B.1.1.) opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne
Vuorovaikutustaidot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutuvan on hyvä huomioida, että koulutus kuuluu SoRa-lainsäädännön piiriin.


Koulutukseen hakeminen:

HUOM! Liitä hakuaikana hakemukselle liitteet, joiden perusteella haet opiskelupaikkaa. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.
Liitteitä voivat olla esim. lukion päästötodistus, aikaisempi ammatillisen koulutuksen tutkintotodistus ja opintokortti, jossa näkyvät yhteiset opinnot eriteltyinä sekä alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta, jos äidinkieli on muu kuin suomi. Skannaa päättö-/tutkintotodistuksestasi myös se sivu, mistä näkyy minkä vuoden opetussuunnitelman mukaan olet opiskellut (tämä tieto on usein todistuksen takasivussa tai alalaidassa, diaarinumerosarja).

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi

Ulkoinen linkkijatkuva haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, tiivistahtinen

Olet jättänyt 15.11.2019 klo 14.00 mennessä.

Valintaprosessin aloitustilaisuus järjestetään 19.11.2019 klo 16.00-17.30 Tredun Tampereen toimipisteessä, os. Santalahdentie 10 (käynti Pirkankadun puolelta, sisäpihan D-ovi).
HUOM! Valintaprosessin aloitustilaisuus on pakollinen, eikä siihen lähetetä erillistä kutsua. Valintaprosessin aloitustilaisuudessa saat tietoa koulutuksesta, täytät terveystietolomakkeen ja kirjoitat vapaamuotoisen kirjoitelman itsestäsi sekä täytät lomakkeen psykologista soveltuvuusarviointia varten ja saat ajan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Henkilötodistus mukaan.

Aloitustilaisuuden jälkeen on pääsy- ja soveltuvuuskoe 28.11.2019, ole paikalla Santalahdentiellä klo 8.20 (käynti Pirkankadun puolelta, sisäpihan D-ovi). Varaa aikaa koko päivä. Henkilöllisyystodistus mukaan.

Tiedot valituille lähetetään viikolla 50.


Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 23.12.2019 mennessä.


Opiskelu alkaa 9.1.2020. Koulutus on päätoimista päivä-monimuoto-opiskelua. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, TE-toimisto


PÄIVÄMUOTOINEN KOULUTUS alkaa 9.1.2020


Koulutus sopii kaikille peruskoulun suorittaneille, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa tai suoritettuna lukion oppimäärää.
Koulutuksen aikana opiskellaan ammatillisten tutkinnon osien rinnalla rauhalliseen tahtiin yhteisiä tutkinnon osia.

Opiskelu toteutuu pääosin opettajan ohjauksessa ja opiskeluryhmän kanssa lähiopiskelua oppilaitoksessa ja työpaikoilla viitenä päivänä viikossa. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa opiskelujen toteutus tarkentuu aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella.

Osaamisalavaihtoehdot:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Suunhoidon osaamisala, alkaa vuosittain tammikuussa ja elokuussa , rajoitetusti paikkoja, erillinen valinta opintojen aikana - HUOM! Suun hoidon osaamisalan opintoja ei ole tarjolla verkko-monimuoto-opiskeluna
Vammaistyön osaamisala

Pääsyvaatimukset:

Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito (B.1.1.) opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne
Vuorovaikutustaidot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutuvan on hyvä huomioida, että koulutus kuuluu SoRa-lainsäädännön piiriin

Koulutukseen hakeminen:

HUOM! Liitä hakuaikana hakemukselle liitteet, joiden perusteella haet opiskelupaikkaa. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.
Liitteitä voivat olla esim. peruskoulun päästötodistus, yo-todistus/lukion päästötodistus, aikaisempi ammatillisen koulutuksen tutkintotodistus ja opintokortti, jossa näkyvät yhteiset opinnot eriteltyinä sekä alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta, jos äidinkieli on muu kuin suomi. Skannaa päättö-/tutkintotodistuksestasi myös se sivu, mistä näkyy minkä vuoden opetussuunnitelman mukaan olet opiskellut (tämä tieto on usein todistuksen takasivussa tai alalaidassa, diaarinumerosarja).

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi


Ulkoinen linkkijatkuva haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, päiväkoulutus Tampere

Olet jättänyt hakemuksesi 15.11.2019 klo 14.00 mennessä.

Valintaprosessin aloitustilaisuus järjestetään 19.11.2019 klo 16.00-17.30 Tredun Tampereen toimipisteessä, os. Santalahdentie 10 (käynti Pirkankadun puolelta, sisäpihan D-ovi).
HUOM! Valintaprosessin aloitustilaisuus on pakollinen, eikä siihen lähetetä erillistä kutsua. Valintaprosessin aloitustilaisuudessa saat tietoa koulutuksesta, täytät terveystietolomakkeen ja kirjoitat vapaamuotoisen kirjoitelman itsestäsi sekä täytät lomakkeen psykologista soveltuvuusarviointia varten ja saat ajan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Henkilötodistus mukaan.

Aloitustilaisuuden jälkeen on pääsy- ja soveltuvuuskoe 28.11.2019, ole paikalla Santalahdentiellä klo 8.20 (käynti Pirkankadun puolelta, sisäpihan D-ovi). Varaa aikaa koko päivä. Henkilöllisyystodistus mukaan.

Tiedot valituille lähetetään viikolla 50.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 23.12.2019 mennessä.
Opiskelu alkaa 9.1.2020. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen laajuus suunnitellaan opiskelijan aikaisempien opintojen, työn tai muun soveltuvan kokemuksen kautta hankitun osaamisen perusteella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, TE-toimisto


Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
avoinna ma–pe klo 9–15

Haku Sosiaali- ja terveysalan osaamisalojen opintoihin


Mikäli olet suorittanut aikaisemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, aikaisempien perusteiden mukaiset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus; hoito ja huolenpito; kuntoutuksen tukeminen) voidaan tunnustaa uusien sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden (OPH-2629-2017) mukaisiin tutkinnon osiin (kasvun ja osallisuuden edistäminen; hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen), mikäli opiskelijan ammattitaito on ajantasaista. Jos osaaminen ei ole ajantasaista, Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen tulee suorittaa hyväksytysti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Ensin mainitut kaksi pakollista tutkinnon osaa tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä ennen kahden muun osaamisalaan sisältyvän pakollisen tutkinnon osan näyttöjä.

Osaamisalasta riippuen voit opiskella joko kokopäiväisesti tai niin että on muutama lähipäivä kuukaudessa. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Haku 2.3.2020 alkavaan Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan Ylöjärvelle, haku päättyy 15.1.2020


Ulkoinen linkkiLasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, Ylöjärvi
Haku 13.1.2020 alkaviin osaamisalaopintoihin Tampereelle, haku päättyy 21.11.2019Ulkoinen linkkiLasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala


Ulkoinen linkkiSairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaUlkoinen linkkiIkääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Ulkoinen linkkiVammaistyön osaamisala


Haku tammikuussa 2020 alkavaan mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaopintoihin Tampereelle, haku päättyy 31.10.2019

Ulkoinen linkkiMielenterveys- ja päihdetyön osaamisala


Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Tutkinnon suorittanut ohjaa ikääntyneitä voimavaralähtöisesti osallistavalla työotteella. Hän osallistuu ikääntyvien suunnitelmalliseen hoitoon ja kuntoutukseen avopalveluissa sekä palveluasumisen yksiköissä. Työpaikkoja ovat esim. asumisyksiköt, päivä- ja palvelukeskukset, kotihoito, vanhainkodit, terveyskeskusten vuodeosastot ja sairaalat.

Sijainti:

Kangasalan toimipiste
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Oriveden toimipiste
Santalahdentien toimipiste, Tampere
Virtain toimipiste

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakas- ja perhekeskeistä lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta – mukaan lukien sairaat ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret – edistäen lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Työpaikkoina ovat esim. päivähoito, koulu, kotihoito, perhetyö ja lastensuojelun yksikkö.

Sijainti:

Lempäälän toimipiste
Pallotien toimipiste, Ylöjärvi
Santalahdentien toimipiste, Tampere

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Tutkinnon suorittanut toimii erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön ennalta ehkäisevissä ja kuntouttavissa verkostoissa edistäen mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaan toimintakykyä ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä. Työpaikkoina voivat olla mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt, päivätoimintakeskukset, erilaiset hoito- ja kuntoutumisyksiköt sekä sairaalat.

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Tutkinnon suorittanut osaa edistää asiakkaan terveyttä, suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaanhoito- ja huolenpitotyötä moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Työpaikkoina voivat olla kotihoito, palveluasumisyksiköt, sairaalat, terveyskeskukset sekä vanhainkodit.

Sijainti:

Virtain toimipiste
Kangasalan toimipiste
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Oriveden toimipiste
Santalahdentien toimipiste, Tampere
Pallotien toimipiste, Ylöjärvi

Suunhoidon osaamisala

Tutkinnon suorittanut edistää suun ja hampaiden terveyttä. Hän toimii hoitotiimin jäsenenä yhteistyössä hammaslääkärin kanssa suun ja hampaiden tutkimuksessa ja hoidossa, ohjaa asiakkaita sekä huolehtii vastaanoton toiminnasta. Ennalta ehkäisevässä hoitotyössä edistää eri-ikäisten suun terveyttä. Työpaikkoja ovat esim. hammashoitolat, hammaslääkäreiden vastaanotot, sairaalat ja laitokset.

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Vammaistyön osaamisala

Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä, eri-ikäisten ja eri tavalla vammautuneiden asiakkaiden yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta asiakkaan kanssa ja moniammatillisen tiimin jäsenenä. Hän osaa kohdata asiakkaan, käyttää erilaisia kommunikointimenetelmiä kommunikoidessaan ja ohjatessaan asiakasta sekä edistää toiminnallaan asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia. Työpaikkoina voivat olla palvelutalot, asumisyksiköt, päivähoito, erityiskoulut, työ- ja toimintakeskukset ja perhekodit.

Sijainti:

Lempäälän toimipiste
Santalahdentien toimipiste, Tampere
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto