Hae
Valikko
a a

Suomen kieltä ja kulttuuria

Suomen kieltä ja kulttuuria -kurssin tavoitteena on kehittää oppilaan valmiuksia kommunikoida ja selviytyä suomen kielellä eri tilanteissa ja antaa hänelle taitoja ja kulttuurista tietoa, jota hän tarvitsee pärjätäkseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös esimerkiksi ammatillisissa opinnoissa.

Oppiaineisiin kuuluu myös muita suomen kielellä opiskeltavia aineita, joiden tarjoamia tietoja oppilas tarvitsee mm. useissa ammattiopinnoissa. Suomen kielen ja kulttuurin lisäksi opintoihin kuuluu: työelämätaidot ja -tietous, yhteiskuntatieto, terveystieto, tietotekniikka ja matematiikka.

Koulutus kestää noin 5 kuukautta. Koulutusta on viitenä päivänä viikossa. Koulutus on kokopäiväistä: oppituntien lisäksi oppilaan tulee pystyä järjestämään aikaa itsenäiselle oppimiselle.

Koulutus sopii opiskelijalle, jos
-Opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa latinalaisin aakkosin ainakin melko sujuvasti.
-Opiskelija on käynyt kotimaassaan koulua, ja hänellä on mielellään kokemusta myös vieraan kielen opiskelusta.
-Opiskelija on valmis sitoutumaan aktiiviseen tuntityöskentelyyn.

Lisätietoja:

Tarja Kyttälä
puhelin 040 056 2120
sähköposti tarja.kyttala@tampere.fi

Hakuaika: 11.3.2019 - 25.7.2019


Hakuaika: 11.3.2019 - 25.7.2019
Toteutus: 7.8.2019 - 21.12.2019

Valintatilaisuus:

Opiskelijat kutsutaan haastatteluun ennen koulutuksen aloittamista.

Hakeutuminen:

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijat kutsutaan haastatteluun ennen koulutuksen aloittamista.

Nuorten maahanmuuttajien ohjaava koulutus