Hae
Valikko
a a

Terminaalimoniosaaja

Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen terminaali- ja kuljetuspalveluiden työtehtäviin. Opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua tavallisimmista terminaalityöntekijän/ -kuljettajan työtehtävistä, kuten tavaravirtojen käsittelystä ja kuljetusvälineiden hallinnasta. Keskeisenä osaamisena on myös hyvä asiakaspalvelu ja tietojärjestelmien hallinta.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille. Koulutukseen on jatkuva haku. HUOM! Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla Ulkoinen linkkiwww.te-palvelut.fi. . olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksen nro on 690391.

Terminaalityöntekijä

Terminaalityöntekijä työskentelee terminaalissa, jossa tavaroita säilytetään lyhytaikaisesti niiden siirtyessä kuljetusmuodosta tai -välineestä toiseen. Tavallisesti terminaalit sijaitsevat liikenteen solmukohdissa. Terminaalityöntekijän vastuualueena terminaalissa on tuotteiden purku, lastaus, lajittelu ja epäselvien lähetysten käsittely. Työhön saattaa yhdistyä tarve toimia myös tavaroiden kuljettajana.

Koulutuksen orientoiva jakso sisältää henkilökohtaisen osaamisen kartoituksen ja alaan tutustumisen. Koulutuksen sisältö ja opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Koulutuksessa voi HOKSin mukaisesti suorittaa C-ajokortin sekä osia Logistiikan perustutkinnosta esim. kuljetusalan perustason ammattipätevyys, terminaalitoiminnot ja lastaus, trukinkuljettajan tehtävät, tavaran kuljettaminen ja vaarallisten aineiden käsittely.

Koulutuksen sisältö
- Henkilökohtainen osaamisen kartoitus
- Logistiikka-alaan tutustuminen
- Työelämässä ja alalla tarvittavat lupakortit
- Mahdollisen C-ajokortin suorittaminen
- Mahdollisen kuljetusalan ammattipätevyyden suorittaminen
- Logistiikan perustutkinnon osa/osia henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti
- Työnhakuvalmennus

Hinta:

Tylövoimakoulutus on maksutonta. Koulutukseen liittyvät kortit, tutkinto- ja muut viranomaismaksut opiskelija maksaa itse. Kuluja kertyy n. 200-350 €.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Terminaalimoniosaajan koulutukseen valittavalta henkilöltä edellytetään vähintään 21 vuoden ikää, pysyvää B-luokan ajo-oikeutta, alalle soveltuvaa terveyttä ja valmiutta palveluammattiin. Koulutukseen pääsemiseksi edellytetään nuhteetonta taustaa (mm. ei voimassa olevaa ajokieltoa).

Hakeutuminen:

Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston verkkosivulla Ulkoinen linkkiwww.te-palvelut.fi.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella Ulkoinen linkkiwww.facebook.com/koulutusneuvonta . Voit käyttää tarvittaessasi myös TE-palveluiden asiointiapuria osoitteessa https://bit.ly/2VEUDuW

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta Ulkoinen linkkite-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätiedot:

Tuntiopettaja
Sari Mattila
puhelin +358408064878
sähköposti if.erepmat@2alittaM.iraS