Hae
Valikko
a a

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan avulla hoidetaan yhä enemmän ihmisten vuorovaikutuksesta ja päivittäisestä asioinnista. Ala on kansainvälinen ja jatkuvasti kehittyvä. Työkenttä on laaja. Monissa kaupan palveluissa hyödynnetään tietoverkkoja. Terveydenhuollon tieto- ja tietoliikennejärjestelmien käyttö kasvaa. Elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa tarvitaan teollisissa tuotteissa. Pirkanmaan mekaanisen koneteollisuuden menestys maailmalla perustuu osaltaan laitteiden "älykkyyteen".

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattilainen valmistaa, huoltaa ja ylläpitää sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Asennustehtävissä käytetään erilaisia työkaluja, materiaaleja ja komponentteja. Mittalaitteiden ja sähköpiirustusten hallinta kuuluu ammattiosaamiseen. Turvallisuus on erityisen tärkeää alalla. Toiminnassa otetaan huomioon kestävä kehitys, laitteiden uudistuessa tarvitaan kierrätysosaamista. Alan ammattikielenä on usein englanti.

Opinnoissa harjoitellaan tieto- ja tietoliikennealan sekä elektroniikkateollisuuden asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä. Käytännön harjoittelua on oppilaitoksen tiloissa, työpaikoilla ja mahdollisesti myös ulkomailla. Opintojen aikana suoritetaan tulityö-, ensiapu- sekä työ- ja sähköturvallisuuskortit.

Hakuaika: - 13.12.2019

Elektroniikka-asentaja

Elektroniikka-asentaja valmistaa, testaa, asentaa ja huoltaa erilaisia elektroniikkalaitteita, esim. mobiililaitteet, AV-laitteet, sairaalalaitteet, teollisuuden mittalaitteet, ymv. Hän kehittää sovelluksia, koska monien laitteiden toimintaan tarvitaan ohjelmointitaitoja. Elektroniikka-asentaja oppii käyttämään työssä tarvittavia mittalaitteita ja työvälineitä ja häneltä edellytetään omatoimisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Elektroniikka-asentaja hallitsee myös elektroniikan teollisen tuotannon periaatteet ja menetelmät.

Työpaikat ovat monipuolisia, elektroniikan valmistukseen erikoistuneet yritykset, erilaiset tuotekehitysyritykset, mittalaitevalmistajat, apuvälinevalmistajat sekä kodinkonealan myynti- ja huoltoliikkeet. Työtehtäviä löytyy myös teollisuuden kunnossapidosta. Osa elektroniikka-asentajista toimii itsenäisinä yrittäjinä tai teollisuuden palveluksessa. Opetus tapahtuu suomeksi, opintomateriaali ja ohjelmistot ovat pääosin englanninkielisiä.

Hepolamminkadun elektroniikka-asentaja koulutukseen ei ole mahdollista sisällyttää lukio-opintoja.


Hakuaika: 12.11.2019 - 13.12.2019
Toteutus: Aloitus 13.1.2020

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Suoritettu toisen asteen ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto. Alalle soveltuva terveydentila. Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan suomen kielen testiin.

Valintatilaisuus:

Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelut järjestetään viikolla 51/2019.

Hakeutuminen:

Jätä hakemus alla olevan jatkuvan haun linkin kautta. HUOM! Liitä hakuaikana hakemukselle liitteet, joiden perusteella haet opiskelupaikkaa. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.

Jos hakijalla, jonka äidinkieli ei ole suomi, on jo todistus suomen kielen taidosta, niin liitä myös tämä todistus hakemukseesi jo hakuaikana.

Ulkoinen linkkiJatkuva haku tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Lisätiedot:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Opinto-ohjaaja
Suvi Nuppola
puhelin 050 414 0204
sähköposti if.erepmat@aloppuN.ivuS

ICT-asentaja

(ICT= information and communication technology)

ICT-asentaja hallitsee tietoliikennetekniikan ja tietokoneiden sekä niiden verkkojen asennus- ja ylläpitotehtävät. Hän osaa teleoperaattoreiden edellyttämät asennukset ja tietoliikenneyhteyksien ylläpidon. ICT-asentaja tuntee myös kiinteistöjen tietoliikenneverkkojen rakentamisen ja palvelimien verkkokäyttöjärjestelmien asennuksen. Työpaikkoja ovat esim. tietokone- ja tietoliikennepalvelujen yritykset, toimistoympäristöt sekä kodinkoneliikkeet. Tehtäviin voi kuulua asiakaspalvelu, asentaminen, huolto ja myynti.

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Kangasalan toimipiste

Lisätiedot:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Opinto-ohjaaja
Suvi Nuppola
puhelin 050 414 0204
sähköposti if.erepmat@aloppuN.ivuS

Kangasalan toimipiste
Opinto-ohjaaja
Jari Aine
puhelin +358408007875
sähköposti if.erepmat@enia.iraj

ICT-asentaja + yo + lukio

ICT-asentaja hallitsee tietoliikennetekniikan ja tietokoneiden sekä niiden verkkojen asennus- ja ylläpitotehtävät. Hän osaa teleoperaattoreiden edellyttämät asennukset ja tietoliikenneyhteyksien ylläpidon. ICT-asentaja tuntee myös kiinteistöjen tietoliikenneverkkojen rakentamisen ja palvelimien verkkokäyttöjärjestelmien asennuksen. Työpaikkoja ovat esim. tietokone- ja tietoliikennepalvelujen yritykset, toimistoympäristöt sekä kodinkoneliikkeet. Tehtäviin voi kuulua asiakaspalvelu, asentaminen, huolto ja myynti.

Lukio-opinnot (ÄI, ENA, RUB, MAA ja FY) suoritetaan päiväopintoina Hepolamminkadun toimipisteessä. Mahdollisuus suorittaa neljäntenä vuotena lukion oppimäärä.

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Lisätiedot:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere
Opinto-ohjaaja
Suvi Nuppola
puhelin 050 414 0204
sähköposti if.erepmat@aloppuN.ivuS

Lisätiedot ja hakeutuminen

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

- Alalle soveltuva terveys.

- Riittävä suomen kielen taito.
- Jatkuvassa haussa hakukriteerien täyttyminen

Hakeutuminen:

JATKUVA HAKU
Hae jatkuvassa haussa, kun olet suorittanut lukion päättötodistuksen tai toisen ammatillisen tutkinnon, olet jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluat hankkia lisäosaamista tai vaihtaa alaa. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. Ilmoita jo hakemuksessasi missä toimipisteessä olet eniten kiinnostunut opiskelemaan. Jatkuvan haun ryhmiin hakulinkit on osaamisalojen yhteydessä.

Hakeutuminen jatkuvan haun kautta ICT-asentajan koulutukseen ei ole mahdollista tällä hetkellä. Voit hakeutua jatkaviin ryhmiin, jos sinulla on jo suoritettuna tieto- ja tietoliikennetekniikan opintoja. Ota yhteyttä suoraan toimipisteiden opinto-ohjaajiin.
Katso lisää jatkuvasta hausta

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Oppisopimuskoulutus sopii työssäkäyville ja yrittäjille. Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä Tredun oppisopimuskeskukseen.

Katso lisää oppisopimuksesta
Ota yhteyttä Tredun oppisopimuspalvelut

Lisätiedot:

TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
sivurakennus
postiosoite Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Hakupalvelu, PL 217, 33101 Tampere
33540 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–15

Tredun oppisopimuspalvelut
sähköposti if.erepmat@sumipos.ippo
puhelin 03 5654 7999

avoinna ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 12-15

L-rakennus, 4 krs.
postiosoite Tredu/Oppisopimuspalvelu, PL 217, 33101 Tampere
33100 Tampere

Halutessasi voit varata ajan tapaamiseen.Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto