Hae
Valikko
a a

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltaja osaa suunnitella työtään ja toimia välinehuoltoprosessin eri vaiheissa laatutyön ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Hakuaika: - 28.2.2020

Välinehuoltajan rekrytoiva oppisopimuskoulutus

Tampereen yliopistollinen sairaala käynnistää rekrytoivan oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston Tredun kanssa. Koulutuksen tavoitteena on oppisopimuskoulutuksen kautta työllistyminen Tampereen yliopistollisen sairaalan välinehuoltokeskukseen välinehuoltajaksi. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus vakinaistua toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Oppisopimus kestää noin kaksi vuotta.

Opiskelija opiskelee tietopuolisia opintoja kaksi ensimmäistä viikkoa Tredun Santalahdentien toimipisteessä, ja muu ammatillinen koulutus tapahtuu työnantajan tiloissa. Yhteisten tutkinnon osien opiskelu tapahtuu osin verkko-opintoina ja osin kontaktiopetuksena Tredun Santalahdentien toimipisteessä henkilökohtaisen opintojen suunnitelman mukaisesti.


Hakuaika: 14.2.2020 - 28.2.2020
Toteutus: 23.3.2020 - 31.5.2022

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Hakijaksi soveltuvat kaikki alasta kiinnostuneet, jotka haluavat suorittaa välinehuoltoalan perustutkinnon. Valitun tulee huomioida, että koulutuksen alkaessa koulutus on kokoaikaista ja työnantaja odottaa valmiutta vuorotyöhön.

Hakijalta edellytetään joustavuutta, motivaatiota opiskelua kohtaan sekä hyvää fyysistä toimintakykyä.
Työ on osittain fyysistä nostelua ja siirtelyä sekä tarkkuutta vaativaa tarkastamistyötä. Aseptiikka tulee huomioida jokaisessa työvaiheessa.

Valittavalla henkilöllä tulee olla suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot, riittävä suomen kielen taito (B1.1.) opiskeluun ja alalla työskentelyyn sekä alalle sopiva terveydentila. Eduksi katsotaan jonkin aikaisemman perus- tai ammattitutkinnon suorittaminen.

Hakeutuminen:

Koulutukseen haetaan Tays:n Avoimet työpaikat -sivulta http://www.tays.fi/rekrytointi
Yhteyshenkilöinä Tays:ssa ovat välinehuoltopäällikkö Lotta Järventaus, puh. 03 311 69087 ja rekrytointipäällikkö Tuire Suhonen, puh. 050 353 7775.

Hakuaika on 14.2. - 28.2.2020.

Koulutuksen infotilaisuus on keskiviikkona 19.2.2020 klo 15.00 - 16.00, Tays Keskussairaala, Finn Medi 5, 6. krs. (käyntiosoite Biokatu 12, Tampere).

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö
Tarja Haapala
puhelin 040 091 4221
sähköposti if.erepmat@alapaaH.ajraT

Tuntiopettaja
Merja Hakkarainen
puhelin 040 806 2943
sähköposti if.erepmat@neniarakkaH.M.ajreM

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa:
Koulutustarkastaja
Jaana Virtanen
puhelin 050 329 5713
sähköposti if.erepmat@nenatriV.P.anaaJ

Välinehuoltajan omaehtoisen koulutuksen haku aukeaa myöhemmin

Välinehuoltajan työ on välineellistä hoitotyötä. Välinehuolto tuottaa puhtaita, desinfioituja, steriilejä, toimintakelpoisia ja käyttötarkoituksen mukaisia välineitä sekä muita tuotteita potilaan hoitoa ja tutkimista varten. Välinehuoltaja työskentelee tyypillisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Hän voi työskennellä myös lääke-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa sekä eläinlääkäriasemien tai eläinsairaaloiden välinehuollossa. Työ on pääsääntöisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä. Työhön liittyviä vaatimuksia ovat hyvät käden hienomotoriset taidot ja hyvä käsien ihon terveys, hyvä fyysinen ja henkinen terveys sekä mahdollisuus tehdä kaksivuorotyötä jo koulutuksen aikana.

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimukset:

Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne


Hakeutuminen:

HUOM! Liitä hakuaikana hakemukselle liitteet, joiden perusteella haet opiskelupaikkaa. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.
Liitteitä voivat olla esim. peruskoulun päästötodistus, lukion päästötodistus, aikaisempi ammatillisen koulutuksen tutkintotodistus ja opintokortti, jossa näkyvät yhteiset opinnot eriteltyinä sekä alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta. Skannaa päättö-/tutkintotodistuksestasi myös se sivu, mistä näkyy minkä vuoden opetussuunnitelman mukaan olet opiskellut (tämä tieto on usein todistuksen takasivussa tai alalaidassa, diaarinumerosarja).

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi

Ulkoinen linkkijatkuva haku välinehuoltoalan perustutkinto Tampere

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, TE-toimisto).

Voit aloittaa koulutuksen myös joustavasti oppisopimuksella:


Ulkoinen linkkiKatso lisää oppisopimuksesta


hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Ota yhteyttä koulutustarkastaja Jaana Virtaseen, jaana.p.virtanen@tampere.fi tai puh. 050 329 5713.Lisätiedot:

Hannele Majamäki
puhelin 050 541 5721
sähköposti if.erepmat@ikamajaM.elennaH