Hae
Valikko
a a

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltaja osaa suunnitella työtään ja toimia välinehuoltoprosessin eri vaiheissa laatutyön ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Hakuaika: - 30.9.2020

Haku 7.1.2021 alkavaan koulutuksen

Välinehuoltajan työ on välineellistä hoitotyötä. Välinehuolto tuottaa puhtaita, desinfioituja, steriilejä, toimintakelpoisia ja käyttötarkoituksen mukaisia välineitä sekä muita tuotteita potilaan hoitoa ja tutkimista varten. Välinehuoltaja työskentelee tyypillisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Hän voi työskennellä myös lääke-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa sekä eläinlääkäriasemien tai eläinsairaaloiden välinehuollossa. Työ on pääsääntöisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä. Työhön liittyviä vaatimuksia ovat hyvät käden hienomotoriset taidot ja hyvä käsien ihon terveys, hyvä fyysinen ja henkinen terveys sekä mahdollisuus tehdä kaksivuorotyötä jo koulutuksen aikana.


Hakuaika: - 30.9.2020

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Pääsyvaatimukset:

Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Alalle soveltuva terveydentila
Riittävä suomen kielen taito opiskeluun ja alalla työskentelyyn

Valintaan vaikuttavat tekijät:
Motivaatio ja sitoutuminen
Oppimisvalmiudet ja tietotekniikan perustaidot
Koulutustarve
Elämäntilanne


Hakeutuminen:

HUOM! Liitä hakuaikana hakemukselle liitteet, joiden perusteella haet opiskelupaikkaa. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.
Liitteitä voivat olla esim. peruskoulun päästötodistus, lukion päästötodistus, aikaisempi ammatillisen koulutuksen tutkintotodistus ja opintokortti, jossa näkyvät yhteiset opinnot eriteltyinä sekä alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta. Skannaa päättö-/tutkintotodistuksestasi myös se sivu, mistä näkyy minkä vuoden opetussuunnitelman mukaan olet opiskellut (tämä tieto on usein todistuksen takasivussa tai alalaidassa, diaarinumerosarja).

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi

Ulkoinen linkkijatkuva haku välinehuoltoalan perustutkinto Tampere

Koulutukseen on mahdollista hakea päätoimisuutta edellyttäviä opintososiaalisia tukia (esim. Kela, Koulutusrahasto, TE-toimisto).

Voit aloittaa koulutuksen myös joustavasti oppisopimuksella:


Ulkoinen linkkiKatso lisätietoa oppisopimuksesta


Oppisopimuskoulutukseen hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Ota yhteyttä koulutustarkastaja Jaana Virtaseen, jaana.p.virtanen@tampere.fi tai puh. 050 329 5713.Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija
Hannele Majamäki
puhelin 050 541 5721
sähköposti if.erepmat@ikamajaM.elennaH

Tuntiopettaja
Merja Hakkarainen
puhelin 040 806 2943
sähköposti if.erepmat@neniarakkaH.M.ajreM

Koulutustarkastaja
Jaana Virtanen
puhelin 050 329 5713
sähköposti if.erepmat@nenatriV.P.anaaJ