Hae
Valikko
a a

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut toimii itsenäisesti omalla vastuualueellaan edistäen ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia, aktiivista osallistumista sekä sosiaalista turvallisuutta. Oman työn kehittäminen ja työssä kehittyminen ovat keskeiset lähtlkohdat työssä.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon valinnaiset tutkinnon osat syksyllä 2020:
- Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen ajalla 4.9.-10.12.2020
- Kuolevan ihmisen hoitaminen ajalla 4.9.-10.12.2020


Hakuaika: - 28.8.2020

Sijainti:

Santalahdentien toimipiste, Tampere

Hinta:

Omaehtoinen koulutus: Opiskelijamaksu on 400 euroa (koko tutkinto) ja 200 euroa (osatutkinto). Opiskelijamaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.


Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneelle työntekijälle, jolla on perushoidon osaamista ja työkokemusta vanhustyössä.

- Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu alalle soveltuva tutkinto
- Perushoidon osaamista ja työkokemusta vanhustyössä
- Lisäksi opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
- Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
- Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
- Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Valintatilaisuus:

Opettajan haastattelut.

HUOM! Liitä hakemukselle liitteet. Hakemuksesi käsitellään vasta sitten, kun liitteet on toimitettu.

Liitteitä voi olla esim. tutkintotodistus, opiskelutodistukset, myös keskeytyneistä opinnoista, alaan liittyvä työtodistus ja todistus kielitaidosta.

Lataa liitteet hakemukselle tai lähetä sähköpostin liitteenä osoitteeseen tredu.haku@tampere.fi

Hakeutuminen:

Ulkoinen linkkijatkuva haku Vanhustyön erikoisammattitutkinto Tampere

Voit aloittaa koulutuksen joustavasti oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Ota yhteyttä koulutustarkastaja Jaana Virtaseen, jaana.p.virtanen@tampere.fi tai puh. 050 329 5713.

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö
Tarja Haapala
puhelin 040 091 4221
sähköposti if.erepmat@alapaaH.ajraT

Vanhustyön erikoisammattitutkinto