Hae
Valikko
a a

Varastotyöntekijä

Koulutuksen tavoitteena on työllistyä varastotyöntekijän työtehtäviin. Koulutuksen aikana opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua tavallisimmista varastotyöntekijä tehtävistä, kuten tavaravirtojen käsittelystä, kuljetusvälineiden hallinnasta ja vaihtelevista asiakaspalvelutilanteista.

Varastotyöntekijän koulutus on suunnattu aikuisille työttömile tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Valittavalta henkilöltä edellytetään valmiutta palveluammattiin, alalle soveltuvaa terveyttä ja nuhteetonta taustaa.

HUOM! Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla Ulkoinen linkkiolevalla sähköisellä hakulomakkeella . Koulutuksen numero on 691788.

Hakuaika: 16.3.2020 - 19.4.2020

Varastotyöntekijä

Varastotyöntekijä hoitaa tavaran vastaanottoon, varastointiin ja luovutukseen liittyviä tehtäviä. Varastotyöntekijöitä työskentelee varastopalveluja tarjoavissa yrityksissä sekä kaupan ja teollisuuden omissa varastoissa. Työssä tarvitaan järjestelmällisyyttä, huolellisuutta, yhteistyötaitoja ja hyvää yleiskuntoa. Vähänkin suuremmissa varastoissa trukinajotaito on keskeinen osa tavaroiden hallintaa.

Koulutuksen orientoiva jakso sisältää henkilökohtaisen osaamisen kartoituksen ja alaan tutustumisen. Koulutuksen sisältö ja opiskeluaika määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Koulutuksessa voi suorittaa Logistiikan perustutkinnon osan tai osia henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Työvoimakoulutus on maksutonta, mutta koulutukseen mahdollisesti liittyvä kortit, tutkinto- ja muut viranomaismaksut opiskelija maksaa itse.

Koulutuksen sisältö:
- Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
- Logistiikka-alaan tutustuminen
- Työelämässä ja alalla tarvittavat lupakortit
- Logistiikan perustutkinnon osa tai osia henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti
- TyönhakuvalmennusToteutus: 4.5.2020 - 15.1.2021

Sijainti:

Hepolamminkadun toimipiste, Tampere

Hinta:

Työvoimakoulutus on maksutonta, mutta koulutukseen mahdollisesti liittyvä kortit, tutkinto- ja muut viranomaismaksut opiskelija maksaa itse.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset:

Työtön tai työttömyysuhan alainen työnhakija. Valmius palveluammattiin, alalle soveltuva terveys ja nuhteeton tausta.

Valintatilaisuus:

Haastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro hakemuksessasi osaamisestasi, kiinnostuksistasi ja perustelut valinnallesi. Valinta tapahtuu hakemuksen, haastattelun ja mahdollisen kielikokeen perusteella.

- Haku koulutukseen päättyy 19.4.2020
- Esivalinnat suoritettaan hakuajan jälkeen
- Haastatteluvaiheeseen edenneet kutsutaan tekstiviestillä haastatteluun noin viikkoa ennen koulutuksen alkamista
- Koulutus alkaa 4.5.2020

Hakeutuminen:

Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston Ulkoinen linkkiwww.te-palvelut.fi.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa Ulkoinen linkkiwww.te-palvelut.fi. .

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella Ulkoinen linkkiwww.facebook.com/koulutusneuvonta . Voit käyttää tarvittaessasi myös TE-palveluiden asiointiapuria osoitteessa
Ulkoinen linkkihttps://bit.ly/2VEUDuW

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta Ulkoinen linkkite-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätiedot:

Tuntiopettaja
Sari Mattila
puhelin +358408064878
sähköposti if.erepmat@2alittaM.iraS