Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Harkintaan perustuva valinta yhteishaussa 2021

Harkintaan perustuva valinta on osa yhteishakua. Harkintaan perustuva valinta tehdään yhteishaun valintapistemääristä riippumatta.
Kun harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija huomioidaan myös varsinaisessa valinnassa. Tässä tapauksessa voit siis tulla valituksi varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.
Hakijat, jotka hakevat ulkomaisella todistuksella tai ovat keskeyttäneet peruskoulun, voivat tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.


Harkintaan perustuvan valinnan perusteena voi olla:

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen (eli olet keskeyttänyt peruskoulun, oppivelvollisuutesi on keskeytynyt)
  • todistusten vertailuvaikeudet (haet ulkomaisella todistuksella)
  • kielitaitosi ei ole riittävä tutkinnon suorittamiseksi

Harkintaan perustuva valinta tehdään toimitettujen liitteiden sekä mahdollisen kielikokeen ja haastattelun perusteella.

Näin haet harkintaan perustuvalla valinnalla

1. Täytä yhteishakulomake osoitteessa

Ulkoinen linkkiOpintopolku.fi

Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perustuen jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä.

2. Hanki tarvittavat liitteet:

Oppimisvaikeudet, tarvittavat liitteet:

• Tuore, esim. erityisopettajan lausunto, joka on sinulle henkilökohtaisesti kohdistettu. Lausunnossa on oleellista, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti selviytymisessäsi opinnoista (esim. miten vaikuttaa arvosanoihin). Lausuntoa voi täydentää muiden asiantuntijoiden (esim. psykologi, lääkäri) lausunnoilla, jos ne tuovat olennaista lisätietoa oppimisvaikeuksista. Lisäksi Paek –lomake tai vapaamuotoinen hakemuskirje, jossa kerrot perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle.

Sosiaaliset syyt, tarvittavat liitteet:

• Sinulla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseesi perusopetuksessa pidemmän aikaa. Näitä voivat olla esim. lastensuojelun asiakkuus, vaikea koulukiusaaminen, hakijan oma tai perheenjäsenen vakava sairaus, asuminen perhekodissa tai tuetussa asumisessa. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ao. asia on vaikuttanut opinnoista suoriutumiseen. Lisäksi Paek –lomake tai vapaamuotoinen hakemuskirje, jossa kerrot perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle.

Koulutodistusten puuttuminen, tarvittavat liitteet:

• Olet keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä sinulla ole päättötodistusta. Lähetä viimeiset todistuskopiot tai selvitys, miksi koulutodistus puuttuu. Hakeminen ja valinta tapahtuvat ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. Lisäksi Paek –lomake tai vapaamuotoinen hakemuskirje, jossa kerrot perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle.

Todistusten vertailuvaikeudet, tarvittavat liitteet:

• Sinulla ei ole suomalaista peruskoulun tai lukion päättötodistusta. Jos sinulla on ulkomaalainen käännetty todistus, toimita se liitteeksi. Jos sinulla on todistus suomen kielen taidosta, liitä se harkinnan varaisen haun liitteeksi, esim. YKI-testi vähintään tasolla 3. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, eikä sinulla ole todistusta kielitaidosta, saat kutsun kielikokeeseen. Täytä lisäksi Paek-lomake tai vapaamuotoinen hakemuskirje, jossa kerrot perustelut harkinnanvaraiselle hakemiselle juuri tälle alalle.

Ulkoinen linkkiPaek –lomake 

3. Lähetä ajantasaiset liitteet:

Harkinnanvaraisen haun liitteet on toimitettava yhteishaun hakuaikana eli 7.4. mennessä.

Toimitus sähköpostilla osoitteeseen tredu.yhteishaku@tampere.fi

Yhdessä viestissä lähetetään yhden hakijan liitteet, viesti otsikoidaan hakijan nimellä.

HUOM! Harkintaan perustuvaa valintaa ei käsitellä, ellei liitteitä ole toimitettu.


Toivomme ensisijaisesti sähköistä toimittamista. Jos se ei ole mahdollista, toimita liitteet kirjepostina TreduNavi-hakupalvelun postiosoitteeseen. Kirjepostina toimitetut liitteet tulee olla toimitettuna 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Harkintaan perustuvan valinnan asiakirjoja käsitellään oppilaitoksessamme luottamuksellisesti. Hakijan toimittamia asiakirjoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka ovat mukana opiskelijavalinnassa. Asiakirjoja käytetään ainoastaan opiskelijavalinnan perusteena ja säilytysajan jälkeen asiakirjat hävitetään.

Kysy lisää
TreduNavi hakupalvelu
sähköposti if.erepmat@ukah.udert
puhelin 040 170 5649
postiosoite Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Hakupalvelu, PL 217, 33101 Tampere