Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Opiskelijavalinnat

Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta eli opiskelijavalinnasta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijavalinnan kriteerit löytyvät kunkin koulutuksen esittelysivulta otsikon "Opiskelijaksi ottamisen edellytykset" -alta.

Tiedon opiskelijaksi valitsemisesta saat sähköpostitse tai kirjepostina. Postin mukana on ohje, miten otat paikan vastaan tai peruutat sen Wilmassa.

Ennen todistusten tarkistusta opiskelupaikka on ehdollinen. Todistukset tarkistetaan opiskelupaikan saaneilta opintojen alussa.


Miten opiskelijavalinta tehdään

Valintakriteerit ammatillisen perustutkinnon opiskelijavalinnassa ovat:

 • hakijalla on tarve koulutukselle
 • hakija on motivoitunut opiskelemaan
 • hakijalla on sora-alalle riittävät terveydelliset ja muut edellytykset
 • hakijalla on riittävät opiskeluvalmiudet alan opintoihin tai oppilaitoksessa on riittävät tukitoimet opintoihin
 • hakijalla on riittävä suomen kielen taito alalle
 • lisäksi alalla voi olla tutkintoalakohtaisia valintakriteerejä (esim. B-ajokortti)

Valinnassa ovat etusijalla seuraavassa järjestyksessä:

 1. hakijat, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa
 2. lisäksi valinnassa painotetaan työttömiä hakijoita
 3. hakijoita, joilla koulutustarve on perusteltu muusta syystä esim. alanvaihto tai aikaisempi koulutus ei enää vastaa työelämän tarpeita, alan työkokemus tai harrastuneisuus alalle

Mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin koulutuksessa on paikkoja, käytetään järjestyksessä kohteittain toteutettua arvontaa (ensin kohdan 1 hakijat ja niin edelleen). Tämä ei kuitenkaan päde aloilla, joissa on pääsy- ja soveltuvuuskokeet.


Kielikoe ja kielitaitotasot

Tredussa opetus- ja tutkintokieli on suomi. Selviytyäkseen opinnoista opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito.

Kielitaitotasot tutkinnoittain

Tredun tutkintokohtaiset kielitaitovaatimukset löytyvät alla olevasta taulukosta.Hakuvaiheessa hakija voi osoittaa kielitaidon todistuksella tai osallistumalla kielikokeeseen.


Perustutkinto Kielitaitotaso AmmattitutkintoKielitaitotaso
Autoalan perustutkinto
B1.1 Ajoneuvoalan ammattitutkinto B1.1
Elintarvikealan perustutkinto
A2.1 Asiakaspalvelujen ammattitutkinto B2.1
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto B1.1 Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto B1.1
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
B1.1 Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto B1.1
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto B1.1 Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto B2.1
Laboratorioalan perustutkinto B1.1 Kehitysvamma-alan ammattitutkinto B1.1
Lentokoneasennuksen perustutkinto B2.1 Kivialan ammattitutkinto A2.1
Liiketoiminnan perustutkinto B1.1 Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto B1.1
Logistiikan perustutkinto B1.1 Kuljetusalan ammattitutkinto B1.1
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto B1.1 Leipomoalan ammattitutkinto B1.1
Matkailualan perustutkinto B1.1 Liiketoiminnan ammattitutkinto B2.1
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto B1.1 Luontoalan ammattitutkinto (eng.) 0
Metsäalan perustutkinto B1.1 Lähiesimiestyön ammattitutkinto B2.1
Pintakäsittelyalan perustutkinto A2.1 Matkailupalvelujen ammattitutkinto B1.1
Prosessiteollisuuden perustutkinto B1.1 Media-alan ammattitutkinto B2.1
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto A2.1 Metsäalan ammattitutkinto B1.1
Puutarha-alan perustutkinto A2.1 Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto B1.1
Puuteollisuuden perustutkinto A2.1 Pintakäsittelyalan ammattitutkinto A2.1
Rakennusalan perustutkinto A2.1 Prosessiteollusuuden ammattitutkinto B1.1
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto A2.1 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto A2.1
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto B1.1 Puutarha-alan ammattitutkinto B1.1
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto B1.1 Puuteollisuuden ammattitutkinto A2.1
Taideteollisuusalan perustutkinto A2.1 Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto B1.1
Talotekniikan perustutkinto B1.1 Ruokapalvelujen ammattitutkinto B1.1
Teknisen suunnittelun perustutkinto B1.1 Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto B1.1
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto A2.1 Taideteollisuusalan ammattitutkinto B1.1
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto B1.1 Talonrakennusalan ammattitutkinto B1.1
Turvallisuusalan perustutkinto B1.1 Talotekniikan ammattitutkinto ( ei kylmäasennuksen osaamisala) B1.1
Välinehuoltoalan perustutkinto B1.1 Taloushallinnon ammattitutkinto B2.1
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto B1.1
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto B1.1
Tuotantotekniikan ammattitutkinto B1.1
Yrittäjän ammattitutkinto B1.1

Ammatinvalinta ja terveys

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia esim.

 • pitkäaikaissairauksia
 • allergioita
 • näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteita

ota yhteys Tredun opinto-ohjaajaan. Heiltä saat tietoa, millaiset mahdollisuudet sinulla on opiskella ja työskennellä haluamallasi alalla.

Lainsäädäntö velvoittaa opiskelijan antamaan tietoja jo hakuvaiheessa terveydentilastaan ja esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteen. Oppilaitoksella on mahdollisuus peruuttaa opiskeluoikeus tai velvoittaa opiskelijaa osallistumaan huumausainetestaukseen.

Tähän on koottu tutkinnoittain ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö).

Lentokoneasennuksen perustutkinto

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää lentokonealan käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein
 • puutteellinen värinäkö (Ishihara 15/15)
 • hankala käsi-ihottuma
 • allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
 • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Logistiikan perustutkinto, metsäalan perustutkinto ja rakennusalan perustutkinto

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto


 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin ja/tai työssäoppimiseen osallistumisen kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa opiskeluaikana työssäoppimispaikan saamista ja opiskelijan valmistuttua työpaikan saamista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Turvallisuusalan perustutkinto

 • näön tai kuulon heikkous
 • mielenterveys- ja päihdeongelma
 • tasapainoelimistön toiminnan häiriö
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • sellaiset synnynnäiset tai hankitut sairaudet, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeella mitataan hakijoiden valmiuksia toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Tredussa järjestetään hakijoille pääsy- ja soveltuvuuskokeet neljässä perustutkinnossa; lentokoneasennuksen, turvallisuusalan, kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa.

Jos et osallistu kokeeseen, et voi tulla valituksi opiskelijaksi tutkintoihin.

Lentokoneasennuksen perustutkinto

Yhteishaun 2021 pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 4.5.2021
Pirkkalan toimipisteessä, osoitteessa Myötätuuli 71, 33960 Pirkkala.

Koepäivä on sama kaikissa oppilaitoksissa. Kaikki hakijat kutsutaan kokeeseen. Kutsu sisältää tarkemmat ohjeet päivään liittyen.

Koe muodostuu neljästä eri osa-alueesta:
· matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio
· englanninkielen osio
· suomenkielen osio
· haastattelu

Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Kokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä kuvallinen henkilötodistus. Mukaan on varattava kynä ja kumi. Laskimia ei tarvita kokeen suorittamiseksi.
Kokeen osa-alueet suoritetaan pienryhmissä, joissa läsnä maksimissaan 9+1 henkilöä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Soveltuvuuden arviointi koostuu kirjallisesta osiosta ja psykologin haastattelusta.
Soveltuvuuden arvioinnin toteuttaa Psykologitiimi Päämäärä Oy.

Kirjallinen osuus järjestetään Mediapolis -nimisessä kiinteistössä,
osoitteessa Tohlopinranta 31, 33270 Tampere

Seuraavat jatkuvan haun soveltuvuuden arviointipäivät ovat:
21.1.2021
4.2.2021
18.2.2021
4.3.2021
19.3.2021
7.4.2021
20.4.2021
27.5.2021
3.6.2021
30.6.2021
5.8.2021
26.8.2021
8.9.2021
29.9.2021
21.10.2021
4.11.2021
25.11.2021
15.12.2021

Muutokset mahdollisia

Kirjallinen osuus kestää noin kaksi ja puoli tuntia. Tilaisuudessa on kasvomaskisuositus.
Haastattelu toteutetaan etäyhteydellä
Yhteishaun 2021 pääsy- ja soveltuvuuskokeiden päivämäärät ilmoitamme myöhemmin.

Turvallisuusalan perustutkinto

Yhteishaun 2021 pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään:

Sammonkadun toimipisteessä tiistaina 4.5.2021 ja keskiviikkona 5.5.2021
Lempäälän toimipisteessä torstaina 6.5.2021
Kangasalan toimipisteessä perjantaina 7.5.2021
Varapäivä on 10.5. kaikissa toimipisteissä.

Hakijoille lähetetään kutsu sähköpostitse.
Soveltuvuuskokeella testataan alalle soveltuvuutta ja motivoituneisuutta.
Kokeesta voi saada pisteitä 0 - 10.
Soveltuvuuskoe on maksuton.

Soveltuvuuskokeen tulos selviää yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuussa. Turvallisuusalan opiskelijoilta odotetaan nuhteetonta taustaa. Viranomaisilta voidaan pyytää tarvittaessa suppea turvallisuusselvitys.


Harkintaan perustuva valinta

Hakija voidaan valita ammatilliseen koulutukseen erityisistä syistä, harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Yhteishaussa

vastaa Opintopolussa myöntävästi kysymykseen:
"Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?"

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa. Yhteishaussa ulkomaisella todistuksella hakevat ja oppivelvollisuuden keskeyttäneet ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa. Tarvittavat liitteet toimitetaan hakuaikana TreduNavi-hakupalveluun.

Jatkuvassa haussa

toimita tarvittavat liitteet ja perustele lisätietoihin syy harkintaan perustuvaan hakuun.

Harkintaan perustuvan valinnan perusteet

 • Oppimisvaikeudet
  Kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausunto.

 • Sosiaaliset syyt
  Kun hakijalla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä sosiaalisia syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen.

 • Koulutodistuksen puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
  Kun hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla tai kun todistus on hyvin puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa esim. peruskoulu on jäänyt kesken.

 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito
  Kun hakijalla on tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.