Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Opiskelijavalinnat

Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta eli opiskelijavalinnasta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijavalinnan kriteerit löytyvät kunkin koulutuksen esittelysivulta otsikon "Opiskelijaksi ottamisen edellytykset" -alta.

Tiedon opiskelijaksi valitsemisesta saat sähköpostitse tai kirjepostina. Postin mukana on ohje, miten otat paikan vastaan tai peruutat sen Wilmassa.

Yhteishaun opiskelijavalinnoista löydät lisää tietoa tältä sivulta:

Ennen todistusten tarkistusta opiskelupaikka on ehdollinen. Todistukset tarkistetaan opiskelupaikan saaneilta opintojen alussa.


Miten opiskelijavalinta tehdään

Tredun ammatillisen perustutkinnon jatkuvan haun opiskelijavalinnassa noudatetaan pisteytystä, jos hakijoita on enemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja. Pisteytys muodostuu seuraavista tekijöistä:

  1. Hakijalla ei ole vielä ammatillista tutkintoa.
  2. Hakijalla on tarve kouluttautua, esim. työttömyys tai terveydelliset syyt, jotka rajaavat alavalintaa huomattavasti.
  3. Hakija on motivoitunut opiskelemaan ja hänellä on suunnitelmia koulutuksesta hankitun osaamisen hyödyntämiseksi.
  4. Hakijalla on riittävät opiskeluvalmiudet alan opintoihin tai oppilaitoksessa on riittävät tukitoimet opintoihin. Opintojen toteutustapa on hakijalle sopiva.
  5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.
  6. Työvaltaisissa toteutuksissa voidaan antaa pisteitä aiemmasta työkokemuksesta.

Tasapistetilanteessa etusijalla on hakija, jolla ei ole ammatillista koulutusta. Tämän jälkeen tasapisteissä olevien hakijoiden kesken suoritetaan arvonta.

Joissain hakukohteissa vaaditaan esim. pohjakoulutuksena aiemmin suoritettu tutkinto. Tarkista tarkemmat vaatimukset hakukohteittain. Lisäksi vaaditaan riittävä suomen kielen taito, katso tarkemmin

kielitaitotasot ja kielitaidon arviointi .Jatkuvan haun kielitaidon arviointi

Tredussa opetus- ja tutkintokieli on suomi. Selviytyäkseen opinnoista opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito.

Hakijan kielitaito arvioidaan, jos hänen äidinkielensä on muu kuin suomi. Kielitaito arvioidaan kielikokeessa ennen hakemuksen tekemistä.

Lue lisää tutkintojen kielitaitotasoista ja kielitaidon arvioinnista:


Pääsy- ja soveltuvuuskokeet jatkuvassa haussa

Pääsy- ja soveltuvuuskokeella mitataan hakijoiden valmiuksia toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Tredussa järjestetään hakijoille pääsy- ja soveltuvuuskokeet neljässä perustutkinnossa; lentokoneasennuksen, turvallisuusalan, kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa.

Jos et osallistu kokeeseen, et voi tulla valituksi opiskelijaksi tutkintoihin.

Lentokoneasennuksen perustutkinto

Lentokoneasennuksen perustutkinnon jatkuvan haun hakijat testataan samaan aikaan yhteishaun hakijoiden kanssa.

Valtakunnallinen lentokoneasennuksen pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 4.5.2022 etätoteutuksena. Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat ohjeet ja linkki kokeeseen sähköpostilla.

Koe muodostuu kolmesta osa-alueesta:

• Kykytestit (suomen kieli, englannin kieli, laskutaito ja mekaaninen päättelykyky, keskittymiskyky ja sääntöjen noudattaminen) 0-4 pistettä

• Persoonallisuustestit (työkäyttäytyminen) 0-2 pistettä

• Videohaastattelu 0-4 pistettä

Tarvittaessa voidaan järjestää henkilökohtainen haastattelu vielä erillisenä päivänä.

Jos haastattelusta saa 0 pistettä, koetulos hylätään.

Kokeet perustuvat peruskoulun oppimäärään. Pääsykokeeseen osallistuva tarvitsee kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on kamera. Laskimia ei tarvita kokeen suorittamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Soveltuvuuden arvioinnin toteuttaa on Dexter Oy.

Pääsy- ja soveltuvuustesti ja pisteytys perustuu sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisiin valintaperusteisiin.

Kokeessa ja psykologin haastattelussa arvioitavat asiat

• Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 pistettä

• Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-3 pistettä

• Oppimisvalmiudet ja ongelmanratkaisukyky 0-3 pistettä

• Soveltuvuus alalle 0-1 pistettä

Jokaisesta osa-alueesta on saatava tulokseksi yli 0 pistettä.


Soveltuvuuden arvioinnin sisältö:
- Opiskeluvalmiuksia kartoittavat tehtävät (esim. matematiikka ja looginen päättely)
- Psykologiset persoonallisuustestit ja kyselyt
- Psykologin haastatteluJatkuvan haun pääsy- ja soveltuvuustestit järjestetään iltaisin klo 16 - 20, Tredun Santalahdentien toimipisteessä, os. Santalahdentie 10, Tampere. Testi kestää n. 4 tuntia.

Jatkuvan haun soveltuvuuden arviointipäivät vuonna 2022 ovat: 2.2., 2.3., 31.3., 7.4., 3.5., 2.6., 7.7., 25.8., 29.9., 20.10., 17.11., 15.12. Muutokset mahdollisia.

1—10 eli hyväksytty testitulos tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuus päästä opiskelemaan, 0 eli hylätty - et voi päästä opiskelemaan tällä kertaa. Voit hakea uudestaan myöhemmin. Opiskelijavalinnan tuloksen saat Tredusta sähköpostilla. Jos haluat palautetta testituloksistasi, saat kokeessa sitä varten ajan ja puhelinnumeron.

Koetilaisuudessa osallistujalta kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan pääsy- ja soveltuvuustestiä varten. Palveluntuottaja noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettua hyvää tiedonhallintatapaa, henkilötietolain (523/1999) edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa, tietojen suojaamista koskevia säännöksiä ja muuta tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä mitä tilaaja on asiakastietojen käsittelystä ja tietoturvan toteuttamisesta kulloinkin ohjeistanut.

Tredun koronaturvallisuusohjeet:

1. Tule vain terveenä Treduun
2. Pese kädet ja käytä käsidesiä, yski kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan
3. Pidä riittävä turvaetäisyys
4. Tredussa on vahva maskisuositus
Turvallisuusalan perustutkinto

Ei tietoja tällä hetkellä jatkuvan haun hakijoiden testauspäivistä.

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneasentaja

Ei tietoja tällä hetkellä jatkuvan haun hakijoiden testauspäivistä.


Ilmoittautuminen suoraan näyttöön

Voit ilmoittautua suoraan näyttöön, mikäli sinulla on jo aiempaa ammatillista osaamista ja haluaisit saada siitä todistuksen. Todistus on mahdollista saada osoittamalla osaaminen näytöllä työpaikalla.

Saat apua osaamisesi arviointiin ja näytön suunnitteluun täyttämällä esitietolomakkeen. Olemme Sinuun yhteydessä 2-3 viikon kuluessa.


Ammatinvalinta ja terveys yhteishaussa ja jatkuvassa haussa

On hyvä huomioida jo hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia kuten:

  • pitkäaikaissairauksia
  • allergioita
  • näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteita
Ota yhteys Tredun opinto-ohjaajiin. Heiltä saat tietoa, millaiset mahdollisuudet sinulla on opiskella ja työskennellä haluamallasi alalla. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät täältä toimipisteittäin:

Tähän on koottu tutkinnoittain ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä (SORA-lainsäädäntö). Klikkaa sinistä palkkia, niin saat esiin lisää tietoa!