Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a
Piharakennuksen moniosaajaksi Tredussa

Piharakentamisen moniosaaja

Tutkinnon osia puutarha- ja rakennusalan perustutkinnoista

Piharakentamisen moniosaaja tarvitsee työssään osaamista mm. maarakentamisesta, viheralasta ja kiviasennuksesta. Hän hallitsee työssään koneiden käytön ja huollon pienkoneista maarakennuskoneisiin. Hän ymmärtää oman työnsä merkityksen osana rakennustyömaan kokonaisuutta sekä toimii työssään vastuullisesti ottaen huomioon ilmasto- ja ympäristöasiat. Piharakentamisen moniosaaja voi työllistyä toisen palvelukseen tai toimia yrittäjänä.

Kenelle

Sinulle, jota kiinnostaa kädentaidot ja fyysiset ulkotyöt.
Voit olla uusi piharakentamisen alalla tai sinulla voi olla osaamista, jota haluat syventää ja täydentää vaikkapa laajentaaksesi työ- tai työllistymismahdollisuuksiasi.

Opiskelijan yksilöllinen opintosuunnitelma rakentuu hankitun osaamisen ja uusien osaamistarpeiden mukaisesti. Myös koulutuksen kesto muodostuu yksilöllisesti.Mahdolliset opiskeltavat sisällöt:

Voit valita kaikki alla olevat mahdolliset opiskeltavat sisällöt tai valita niistä ne sisällöt, jotka parhaiten vastaavat osaamistarpeitasi.

Rakennustyömaalla toimiminen (25 osp)
Rakennustyömaalla työskentelevän täytyy osata tehdä avustavia rakennustöitä työmaalla ja hoitaa työmaan logistisia töitä yksin tai työryhmässä mm. vastaanottaa, siirtää ja varastoida työmaalla käytettäviä materiaaleja. Mikäli olet alalla uusi, opiskelet aina myös Rakennustyömaalla toimiminen -tutkinnon osan. Sisältö antaa perusvalmiudet toimia rakennustyömaalla, olipa se sitten viherrakentamisen, kiviasennuksen tai maarakentamisen työmaa.

Maarakennustyöt (30 osp)
Maarakennuskoneen käyttö (15 osp)

Piharakentamisen moniosaaja tarvitsee työssään osaamista tavanomaisen maarakentamisen kohteen töistä mm. pohjarakennustyöt, putki- ja kaapelikaivantojen perustus-, täyttö- ja tiivistyöt. Hän asentaa työssään reunakiviä ja liikennemerkkejä sekä tekee liikennealueilla ilmeneviä routavaurio- ja päällystekorjauksia. Hän toimii kaivutöissä koneiden kaivutöiden ohjaajana ja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Moniosaaja käyttää maarakennuskonetta tavanomaisissa maa- ja vesirakentamisen, kunnallisteknisten töiden tai liikennealueiden rakentamisen kohteissa.

Tasokiviasennus (15 osp)
Ympäristökiviasennus (15 osp)
Rakennuskiven laastiasennus (15 osp)
Piharakentamisen moniosaajan työtä on myös ulkotilojen muuri- tai porraskiven asennus luonnonkivestä ja betonikivestä. Hän tekee työssään myös rakennuskiven laasti/liima-asennusta. Tasokiven asennusta tehdään nupu-, noppa- ja betonikivellä.

Viheralueiden rakentaminen (30 osp)
Viheralueiden puutöiden tekeminen (15 osp)

Piharakentamisen moniosaaja rakentaa turvallisia, viihtyisiä ja luonnon monimuotoisuutta tukevia viheralueita alan laatuvaatimuksia noudattaen. Hän tuntee viherrakentamisen materiaalit ja osaa käsitellä niitä oikein. Hän käyttää viheralueiden rakentamisessa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä. Moniosaaja hallitsee myös viheralueen puurakenteen rakentamisen esim. terassi, aita, pergola tai portti.

Ilmastovastuullinen toiminta (15 osp)
Moniosaajan on työssään ymmärrettävä ilmastomuutos ilmiönä ja ihmisen toiminnan vaikutus siihen sekä ratkaisujen tarve. Hän pyrkii omalla toiminnallaan kehittämään ilmastotietoisuutta ja kannustaa omalla toiminnallaan muita ilmastovastuuseen.

Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp)
Oman yrityksen perustaminen vaatii liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman sekä yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatimisen. Yrittäjällä tulee olla myös valmiuksia verkostoitua sidosryhmien kanssa.

Sinua voisi myös kiinnostaa