Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a
Tredulaisia opiskelijoita tietokoneilla

TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus


TUVA-haastattelut järjestetään 3. - 5.8.2022. Hakijat kutsutaan haastatteluun.

TUVA-opinnot alkavat 8.8.2022.TUVA-koulutus vahvistaa opiskelijan valmiuksia toiselle asteelle hakeutumiseen ja sen suorittamiseen sekä vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja jatko-opintovalmiuksia.

Koulutus perustuu alkukartoituksen jälkeen henkilökohtaiseen suunnitelmaan ja kiinnostuksen kohteisiin. Suunnitelmaa päivitetään koulutuksen aikana. Opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintojen laajuus ja kesto, joka on enintään 1 lukuvuosi/38 viikkoa.

Hae TUVA-koulutukseen, jos…

 • tarvitset ammatinvalinnan ohjausta
 • suuntaat ammatilliseen tai lukiokoulutukseen, mutta tarvitset siihen vielä tukea
 • tarvitset tukea opiskeluun tai elämänhallintaan
 • olet maahanmuuttaja ja haluat kehittää suomen kielen taitoasi. Suomen kielen taitosi pitää olla A2.1 tai enemmän.


TUVA-koulutus sopii moneen eri tarpeeseen

Perusopetuksen arvosanojen korotukseen ja perustaitojen vahvistamiseen

TUVAssa kerrataan perusopetuksen oppisisältöjä ja arvosanoja voi halutessaan korottaa. Perustaitoja vahvistetaan äidinkielessä, vieraissa kielissä, matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa sekä lukuaineissa.

Ammatilliseen koulutukseen valmentautumiseen

TUVAssa perehdytään ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoihin. Saat ammatinvalinnan ohjausta ja pääset tutustumaan eri aloihin. Opinnoissa harjoitellaan toisen asteen edellyttämiä opiskelutaitoja. Voit halutessasi suorittaa ammatillisen koulutuksen osia tai yhteisiä tutkinnonosia, kuten matematiikka, kielet, yhteiskuntaoppi, kestävä kehitys ja paljon muuta.

Lukioon valmentautumiseen

TUVAssa harjoitellaan lukiokoulutuksen edellyttämiä opiskelutaitoja, kuten monilukutaitoa ja matemaattisia taitoja. Voit halutessasi suorittaa lukiokursseja, kuten äidinkieltä, englantia, ruotsia ja matematiikkaa. Tredu tarjoaa lukioon valmentavia opintoja ja lukiokursseja toimipisteissä, joissa toteutetaan kaksoistutkintoa. Ulkoinen linkkiTredun kaksoistutkinnon toteutus toimipisteittäin. S2-painoitteisia lukioon valmentavia opintoja tarjoaa Hatanpään lukio. Myös Aikuislukiossa on mahdollista suorittaa yksittäisiä lukiokursseja TUVAn aikana.

Arjen taitojen vahvistamiseen

TUVAssa saat aikaa miettiä, mihin haluat suunnata peruskoulun jälkeen. Saat tukea koulunkäyntiin, saat ohjausta oman elämän valintoihin ja harjoittelet toisen asteen edellyttämiä opiskelutaitoja. TUVAssa opiskellaan toiminnallisesti erilaisissa ympäristöissä, harjoitellaan ryhmässä työskentelemistä ja sosiaalisia taitoja.

Työelämään valmentautumiseen

TUVAssa pääset tutustumaan oikeisiin työelämän ympäristöihin ja saat sitä kautta vahvistusta ammatinvalinnalle.

Kielitaidon vahvistamiseen

Opiskelet TUVAn sisältöjä suomen kielen ja kielitaidon näkökulmasta. Sanavarastosi kasvaa, opit tulkitsemaan tekstejä ja kirjoittamaan sujuvammin. Kielitaitosi kehittyy tasolta A2.1 toiseen asteen opintoja kohti. Aikuisille vieraskielisille suunnattuja ryhmiä on Santalahdentiellä ja Hepolamminkadulla.


Koulutuksen osat

 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Perustaitojen vahvistaminen
 • Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
 • Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
 • Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot
 • Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
 • Valinnaiset opinnot
Tampereella ja seutukuntien TUVA-toimipisteissä on mahdollista korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja, samoin voi suorittaa lukiokursseja ja ammatillisia opintoja.

Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Kaikille yhteinen, pakollinen koulutuksen osa, joka sisältää ammatinvalinnan ohjausta, opiskelutaitojen vahvistamista ja itsetuntemusta.

Perustaitojen vahvistaminen

Sisältää perusopetuksesta tuttuja oppiaineita, kuten äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, liikuntaa, fysiikkaa jne. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen arvosanoja useimmissa oppiaineissa.

Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen

Tutustutaan ammatteihin, koulutuksiin, opiskelu- ja arviointitapoihin sekä siihen, mistä ammatillinen koulutus rakentuu. Harjoitellaan ammatillisissa opinnoissa vaadittavia taitoja (lukutaito, digitaito, matematiikka) ja halutessaan opiskelija voi suorittaa osia häntä kiinnostavista ammatillisen koulutuksen opinnoista.

Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen

Tutustutaan lukio-opintoihin ja harjoitellaan lukiossa vaadittavia taitoja (akateemiset opiskelutaidot, lukutaito, digitaito, matematiikka). Opiskelija voi halutessaan suorittaa lukiokursseja, esim. äidinkieli, matematiikka, englanti ja ruotsi. Tampereella tätä osiota tarjoavat Santalahdentie, Hervanta, Aikuislukio ja Hatanpään lukio. Hatanpään lukiossa opintoja tehdään S2-painotuksella.

Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot

Sisältää tietoa terveydestä, asumisesta ja itsenäisestä elämästä sekä kulttuurista ja vapaa-ajan mahdollisuuksista. Opiskelija voi harjoitella taitoja esim. käsillä tehden ja taiteen avulla, ja opiskelijat vierailevat erilaisissa kulttuurikohteissa. Tutustutaan myös yhteiskunnassa tarvittaviin taitoihin ja perehdytään mm. vaikuttamisen keinoihin.

Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen

Harjoitellaan työelämässä tärkeitä taitoja toiminnallisin menetelmin ja opiskellaan työpaikoilla. Harjoitellaan työnhakua ja tutustutaan työelämän pelisääntöihin. Opiskelija voi suorittaa ensiavun, hygieniaosaamisen, työturvallisuuden ym. osaamiskortteja. Vieraillaan yrityksissä ja harjoitellaan työnhakua.

Valinnaiset opinnot