Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikka on Suomen tärkeimpiä teollisuuden aloja ja se tarjoaa sinulle huippu mahdollisuudet työllistyä. Ala tarjoaa paljon erilaisia työmahdollisuuksia Suomessa ja ulkomailla sekä kilpailukykyisen palkan. Koulutus on myös erinomainen pohja alan insinööriopintoihin.

Kone- ja tuontantotekniikan ala on kansainvälinen ja tuotteista suurin osa menee ulkomaan vientiin. Menestystuotteita ovat mm. risteilyalukset, laivojen ja voimaloiden moottorit, paperikoneet, hissit ja nosturit sekä metsä- ja maatalouskoneet. Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisia tarvitaan myös monien arkielämän tuotteiden, kuten autot, polkupyörät, tietokoneet, kännykät, ruokailuvälineet ja sakset, valmistamiseen.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa on viisi eri tutkintonimikettä; koneautomaatioasentaja, koneasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja sekä muovi- ja kumituotevalmistaja.

 • Koneautomaatioasentaja työskentelee teollisuuden ja kiinteistöjen automaatioon liittyvissä laiterakennus-, käyttöönotto-, valvonta- ja kunnossapitotehtävissä. Työssä edellytetään sähkö- ja automaatiotekniikan, elektroniikan, tietotekniikan ja englannin kielen osaamista sekä automaatiojärjestelmien ymmärtämistä.

  Kolme vuotta kestävä koneautomaatioasentaja, AMK-polku valmistaa ammattikorkeakouluopintoja varten. AMK-polulla suoritat jo ensimmäisen vuoden konetekniikan insinööriopintoja.

 • Koneasentaja kokoaa, asentaa ja korjaa kone- ja metalliteollisuuden koneita ja laitteita sekä käyttää erilaisia kokoonpanomenetelmiä, mm. hitsausta ja erilaisia ruuviliitoksia. Opinnoissa perehdytään mekaaniseen asennukseen, hydrauliikkaan, pneumatiikkaan, elektroniikkaan, ohjaustekniikkaan ja robotiikkaan.

  Koneasentajat työllistyvät esim. automaattisten tai mekaanisten koneiden valmistus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin.

 • Koneistaja valmistaa koneenosia erilaisin lastuavin työmenetelmin työpiirustusten mukaan. Työmenetelmiä ovat mm. sorvaus, jyrsintä ja hionta. Lisäksi opiskellaan mm. NC-koneistusta, 3D/CAD -mallinnusta ja CAM -ohjelmointia.

 • Levyseppähitsaaja työskentelee tuotannon hitsaus-, levy- ja teräsrakennetehtävissä. Opinnot sisältävät mm. NC-tekniikkaa ja robottihitsausta. Ohjelmoitavat levytyökoneet, hitsaustyön automatisointi ja uudet tuotantojärjestelmät ovat tehneet levyseppähitsaajan työstä kevyempää ja turvallisempaa.

  Koulutuksen voi suorittaa pienryhmässä Hepolamminkadun toimipisteessä. Haku pienryhmään tapahtuu hakemalla harkinnanvaraisen haun kautta yhteishaussa.

 • Muovi- ja kumituotevalmistaja toimii teollisuudessa. Ura voi löytyä suurten rakennuselementtien tai kevyiden älyä sisältävien tuotteiden valmistuksessa. Muovi-ja kumituotevalmistaja tekee teknisiä tuotteita, kuten kumipinnoitteita teloihin, renkaita, jalkineita ja letkuja.

  Työtehtäviin kuuluu koneiden ohjelmointia, käyttöä ja huoltoa sekä muottien asennusta ja laadunvalvontaa.

Tutkinnon sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Tutustu kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla (voimassa 1.8.2022 alkaen)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa ja viisi tutkintonimikettä:

 • asennuksen ja automaation osaamisala (koneautomaatioasentaja, koneasentaja)
 • tuotantotekniikan osaamisala (koneistaja, levyseppähitsaaja, muovi- ja kumituotevalmistaja).

Koulutuksessa opit ensin alan perustöitä: sorvausta, jyrsintää, hitsausta sekä erilaisia asennus- ja automaatiotöitä. Automaatio ja robotiikka on mukana kaikissa opinnoissa. Perusopintojen jälkeen voit erikoistua asennus ja automaatioon tai tuotantotekniikkaan.

Opiskelu sisältää alusta alkaen paljon tekemistä ja mielenkiintoisia projektitöitä sekä työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua. Opetuksessa hyödynnetään uutta teknologiaa, koneet ja ohjelmistot ovat nykyaikaisia.