Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alainen perusosaaminen luonto- ja ympäristöalalta. Osaat opastaa ja ohjaa kansalaisia vastuulliseen ja ympäristömyönteiseen toimintaan.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa ja viisi ammattinimikettä: luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja, poronhoitaja, ympäristönhuoltaja ja ympäristönhoitaja.

Tredussa voit opiskella luonto-ohjaajaksi

Luonto-ohjaajat työskentelevät kunnissa, järjestöissä, oppilaitoksissa, yhdistyksissä, luontokouluissa sekä erilaisissa hoitolaitoksissa ja yrityksissä. 

Luonto-ohjaajana lisäät ihmisten luonto- ja ympäristötietoutta. Osaat hyödyntää erilaisia ympäristökasvatuksen menetelmiä järjestäessäsi erilaisia kestävän kehityksen ymmärryksen lisäämiseen liittyviä tapahtumia, luontoretkiä ja erilaisia koulutustilaisuuksia.  

Tutkinnon sisältö

Luonto ja ympäristöalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Luonto-ohjaajaksi opiskellessasi opintosi koostuvat pakollisista tutkinnon osista, joita ovat Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen (30 osp) ja Luonnossa ohjaaminen (40 osp), joiden lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia (75 osp) sekä yhteisiä tutkinnon osia henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tutustu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Voit suorittaa myös osatutkinnon.

Opinnot sisältävät teoriaopintoja, maastoharjoituksia, työssäoppimista, tiimityötä, projekteja sekä opiskelua erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Valinnaiset osaamistavoitteet voit valita mm. seuraavilta alueilta:

  • Luonto-ohjaamisen erityisosaaminen
  • Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut
  • Maastoretken ohjaaminen
  • Maastoruokailun järjestäminen
  • Yrityksessä toimiminen

Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voit sisällyttää myös aiemmin hankkimaasi osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.