Tutkinnon osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajan työ on merkityksellistä asiakaspalvelutyötä. Hoiva-avustaja ohjaa ja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii asiakkaiden terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Hakuaika
Ei haussa tällä hetkellä
Kenelle
Peruskoulu
Toteutustapa
Monimuoto, Päiväopetus
Toimipiste
Kangasala Finnentie
Hinta
Koulutus on maksuton.

Mitä koulutus sisältää?

Aikuisille opiskelijoille suunnattu opiskelu on päätoimista. Opiskelu tapahtuu lähiopetuksena, etäopetuksena, itsenäisinä oppimistehtävinä ja työpaikoilla tapahtuvana oppimisena. Koulutus kestää noin 10 kuukautta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. Hoiva-avustajan tehtävissä voi toimia suoritettuaan hyväksytysti alla mainitut ammatilliset tutkinnon osat.

Hoiva-avustajakoulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

Koulutus soveltuu sinulle

Kun olet suorittanut peruskoulun tai sinulla on vastaavat tiedot ja taidot. Jos äidinkielesi ei ole suomi, tulee sinulla olla kielitaitotaso B1.1.

Sinulla tulee olla soveltuva terveys sosiaali- ja terveysalalla opiskeluun ja työskentelyyn.
Katso lisätietoa terveydellisistä vaatimuksista sosiaali- ja terveysalalla:
Hakijan terveys ja toimintakyky – Opintopolku Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa koskevat SORA-säädökset

SORA-säädökset koskevat tutkintoja, joissa koulutukseen ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Näin haet

Hae koulutukseen Opintopolussa.

Kun olet täyttänyt hakemuksen, saat vahvistuksen sähköpostiisi. Jos hakuun liittyy haastattelu tai pääsy- ja soveltuvuuskoe, sinuun ollaan yhteydessä sähköpostilla tai puhelimella viimeistään viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.

Opiskelijavalintapäätös tehdään kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Saat valintapäätöksen sähköpostiisi.

Testaamme suomen kielen taidon hakijoilta, joiden äidinkieli ei ole suomi ja joilla ei ole todistusta koulutukseen riittävästä suomen kielen taidosta. Lue lisää kielitasovaatimuksista ja kielikokeista täällä.

Koulutukseen järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi opiskelijaksi koulutukseen. Opiskelijavalintapäätös tehdään, kun tarvittavat tiedot opiskelijavalinnan tekemiseen on käytettävissä.

Jos saat 0 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeessa tutkintoon, jossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia (ns. SORA-tutkinto), sinua ei voida valita koulutukseen. Sosaali- ja terveysalan perustutkintoa koskevat SORA-säädökset.

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja

Kirsi Nousiainen

TreduNavi hakupalvelu
(puhelin, pvm/mpm)
PL 217 33101 Tampere