Lähiesimiestyön ammattitutkinto oppisopimuksella

Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtauspalvelualan osaajalle

Haluatko osaamista ja varmuutta työryhmään tai tiimin ohjaamiseen ja perehdyttämiseen. Koulutuksen aikana saat valmiuksia esimiestyössä toimimiseen sekä tietoa lainsäädännön määräämien oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämiseen.

Hae nyt!

Seuraava aloituspäivä 16.3.2023

Hakuaika
Hakuaika päättyy 3 viikkoa ennen aloitusta
Toteutustapa
Monimuoto
Toimipiste
Ylöjärvi Pallotie
Opinnot alkavat
Seuraava aloituspäivä 16.3.2023
Hinta
50–100 €

Mitä koulutus sisältää?

Puhtauspalvelualan lähiesimiestyön ammattitutkinto, 150 osp, on tarkoitettu sinulle, joka toimit esimerkiksi työryhmän tai tiimin vetäjänä, palveluohjaajana, osaston tai palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai olet siirtymässä kyseisiin tehtäviin.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Hänellä on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä.

Koulutus ja tutkinnon suorittaminen edellyttävät työsuhdetta sekä työryhmää/tiimiä, jota ohjaat.

Esimiestyössä tärkein ominaisuus on ihmisten ymmärtäminen ja vuorovaikutus. Lähiesimies on myös hyvä kuuntelija, sovittelija, suunnannäyttäjä, motivoija, kehittäjä, tuloksentekijä, organisoija ja päätöksentekijä.

Saat osaamista, varmuutta ja valmiuksia esimiestyöhön

 • osaamista ja varmuutta työryhmään tai tiimin ohjaamiseen ja perehdyttämiseen
 • uusia ajatuksia ja toimintamalleja toiminnan kehittämiseen
 • tietoa lainsäädännöllisten määräysten, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen tiimin johtamisessa

Koulutukseen sisältyy

 • aloitusorientaatio Ylöjärvellä Tredun Pallotien toimipisteessä Koulutuskeskus Valossa
 • verkko-opetusta Teams-ohjelman kautta iltapäivisin noin kaksi kertaa kuukaudessa
 • oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä Moodle -verkko-oppimisympäristössä, jossa on kattavat materiaalit
 • henkilökohtaista ohjausta
 • työpaikalla tapahtuvaa oppimista

 • Pakollinen tutkinnon osa, 70 osp
  Lähiesimiehenä toimiminen
  • Opiskelija osaa johtaa työryhmää ja sen työskentelyä
  • ohjata ja perehdyttää työtehtäviin
  • arvioida omaa ja työryhmänsä toimintaa
  Valinnaiset tutkinnon osat, 80 osp
  Asiakassuhteiden hoito, 40 osp
  • Opiskelija osaa hoitaa ja kehittää sisäisiä ja ulkoisia asiakassuhteita
  Toiminnan kannattavuus, 40 osp
  • Opiskelija osaa toimia kannattavasti sekä analysoida ja kehittää toiminnan kannattavuutta.
  Henkilöstötyö, 40 osp
  • Opiskelija osaa tukea esimiestyötä sekä analysoida ja kehittää henkilöstökäytäntöjä
  Kehittämissuunnitelma, 40 osp
  • Opiskelija osaa arvioida kehittämiskohteita, suunnitella kehittämishankkeen ja esitellä hankesuunnitelman.
  Yhdeksi valinnaiseksi valitaan tutkinnon osa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta (40 osp)

Opiskelujen toteutus

Opiskeluaika on noin 6 kk–1,5 v henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Oppisopimuskoulutuksessa sovitaan työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista.

Koulutus soveltuu sinulle

 • Sinulla on alan työkokemusta, työskentelet alalla ja haluat laajentaa osaamistasi.
 • Sinulla on tietokone käytössäsi sekä esimiehen työtehtäviin soveltuva työympäristö.

Näin hakeudut

Oppisopimus

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan.

Ota yhteyttä alakohtaiseen koulutustarkastajaan ennen ilmoittautumista.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:
Ilmoittautumislomake oppisopimuskoulutukseen

Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimuskoulutukseen

Voit suorittaa myös osatutkinnon.

Koulutuksen hinta on 100 euroa koko tutkinto tai 50 euroa/tutkinnon osa. Maksua ei palauteta vaikka opiskelija keskeyttäisi opintonsa.

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja
Sanna Marjalaakso-Salonen
puhelin 050 302 5982
sähköposti Sanna.Marjalaakso-Salonen@tampere.fi

Lehtori
Jaana Immonen
puhelin 040 868 7602
sähköposti Jaana.Immonen@tampere.fi

Oppisopimuskoulutus
Koulutustarkastaja
Mervi Lammi
puhelin 050 413 1900
sähköposti Mervi.Lammi@tampere.fi