Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille (nro 708316)

Haluatko tehdä työtä ihmisten parissa ja hankkia ammatin, joka työllistää nyt ja tulevaisuudessa? Hanki ammatillista etumatkaa ja opiskele lähihoitajaksi Tredussa!

Hae nyt!

Hakuaika 05.07. - 03.10.2022

Hakuaika
05.07. - 03.10.2022
Kenelle
Peruskoulu
Toteutustapa
Monimuoto, Päiväopetus
Toimipiste
Tampere Santalahdentie
Opinnot alkavat
07.11.2022
Hinta
Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Mitä koulutus sisältää?

Koulutus on suunnattu työttömille työnhakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Koulutuksessa on huomioitu erityisesti suomen kielen tuki ammatillisessa opiskelussa. Opiskelu on kokoaikaista ja päätoimista ammatillista opiskelua, joka sisältää teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa. Opintoihin kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista esimerkiksi päiväkodeissa, palvelukodeissa, kotihoidossa ja asumis-, palvelu- ja kuntoutumisyksiköissä. Koulutus kestää noin 2 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).  

Pakolliset tutkinnon osat 55 osp:

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Pakollisten tutkinnon osien jälkeen siirrytään osaamisalaopintoihin. Tässä koulutuksessa voit valita osaamisalaksi: 

  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus 75 osp tai
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito 75 osp

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös 15 osp valinnainen tutkinnon osa.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp: 

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Miten voin erikoistua?

  • Ikääntyvien hoidossa ja kuntouttamistyössä keskiössä on asiakkaan hyvinvointi ja toimintakyvyn ylläpito. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumiseen erikoistunut lähihoitaja ohjaa ikääntyneitä voimavaralähtöisesti ja osallistaen. Hän osallistuu hoitoon ja kuntoutukseen avopalveluissa ja palveluasumisen yksiköissä. Ikääntyvien hoidon ja kuntouttamisen työpaikkoja ovat esimerkiksi asumisyksiköt, päivä- ja palvelukeskukset, kotihoito, vanhainkodit, terveyskeskusten vuodeosastot ja sairaalat. Lähihoitajan työpaikka voi löytyä myös järjestöjen ja yhdistysten parista.

  • Lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon erikoistunut lähihoitaja on perehtynyt eri- ikäisten lasten ja nuorten hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakas- ja perhekeskeistä hoitoa ja kasvatusta. Lähihoitaja huolehtii lasten perushoidosta ja varhaiskasvatuksesta sekä hoitaa sairaita ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Lapsiin ja nuoriin erikoistunut lähihoitaja edistää asiakkaidensa sekä näiden perheiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä. Lapsiin ja nuoriin erikoistuneiden lähihoitajien työpaikkoja ovat esimerkiksi päivähoito, koulu, kotihoito, perhetyö ja lastensuojelu.

Koulutus soveltuu sinulle

Kun olet suorittanut peruskoulun tai sinulla on vastaavat tiedot ja taidot. Kielitaitotasosi tulee olla YKI3/B1.1.

Sinulla tulee olla soveltuva terveys sosiaali- ja terveysalalla opiskeluun ja työskentelyyn.
Katso lisätietoa terveydellisistä vaatimuksista sosiaali- ja terveysalalla:
Hakijan terveys ja toimintakyky – Opintopolku Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa koskevat SORA-säädökset

SORA-säädökset koskevat tutkintoja, joissa koulutukseen ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Katso lisätietoa SORA-säädöksistä.

Työkokemus hoivaympäristöstä on suotavaa. Sitä voi hankkia hakeutumisaikana esimerkiksi työkokeilun avulla.

Näin haet

Täytä hakemus TE-palvelujen sivuston kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Täytä hakemus itse ja kiinnitä erityistä huomiota sen perusteluihin. Kerro kiinnostuksesi koulutukseen ja arvioi oma suomen kielen taitosi. Pääsymahdollisuuksiasi lisää alan työkokemus, työkokeilut ja valmennukset. Kerro siis aikaisemmasta kokemuksestasi alasta. Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Hakuaika koulutukseen päättyy 3.10.2022. Soveltuvuuskoe järjestetään 11.10.2022. Kutsut soveltuvuuskokeeseen toimitetaan TE-toimistosta.

Koulutuksen opettajahaastattelut järjestetään Tredun Santalahdentien toimipisteessä 14.10.2022 ja mahdollisesti myös 17.10.2022. Kutsut opettajahaastatteluun toimitetaan sähköpostitse.

Pääsykoe

Koulutukseen hakeutuville järjestetään soveltuvuuskoe 11.10.2022.

Kysy lisää


Koulutussuunnittelija Marina Leino
sähköposti marina.leino@tampere.fi
puhelin 040 711 5414

Opettaja Elina Vainio
sähköposti elina.m.vainio@tampere.fi
puhelin 041 730 0712

Pirkanmaan TE-toimisto, koulutusasiantuntija Riitta Viljakainen, puh. 0295 045 538