Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot valmiille lähihoitajille

Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Valmis lähihoitaja, haluatko päivittää osaamistasi lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä ja hankkia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden?

Hae nyt!

Hakuaika 01.01. - 16.08.2023

Hae koulutukseen
Hakuaika
01.01. - 16.08.2023
Kenelle
Lukio tai ammatillinen perustutkinto
Toteutustapa
Verkko-opetus
Toimipiste
verkkototeutus
Opinnot alkavat
jatkuva haku ja aloitus joustavasti
Hinta
Maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Opinnot sisältävät sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kaksi tutkinnon osaa: Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osaamispistettä ja Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osaamispistettä. Opintojen aikana opit mm.:

• työskentelemään varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
• toteuttamaan pedagogista toimintaa ja edistämää osallisuutta
• toimimaan vuorovaikutuksessa lapsen ja perheen kanssa
• edistämään lapsen turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä
• ohjaamaan lasta arkipäivän toiminnoissa
• käyttämään varhaiskasvatuksen työtapoja, -välineitä ja materiaaleja
• kehittämään lapsen tunnetaitoja
• edistämään lapsen leikkiä ja liikkumista
• edistämään lapsen kulttuurista, katsomuksellista ja eettistä ajattelua

Lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon erikoistunut lähihoitaja on perehtynyt eri- ikäisten lasten ja nuorten hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakas- ja perhekeskeistä hoitoa ja kasvatusta. Lähihoitaja huolehtii lasten perushoidosta ja varhaiskasvatuksesta sekä hoitaa sairaita ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Lapsiin ja nuoriin erikoistunut lähihoitaja edistää asiakkaidensa sekä näiden perheiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä.

Lapsiin ja nuoriin erikoistuneiden lähihoitajien työpaikkoja ovat esimerkiksi päivähoito, koulu, kotihoito, perhetyö ja lastensuojelu.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Koulutuksessa voi olla muutamia lähiopetuspäiviä Tredun Pallotien toimipisteessä Ylöjärvellä.

Koulutus soveltuu sinulle

Kun olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja sinulla on työpaikka tai oppisopimuspaikka varhaiskasvatuksessa opintojen aikana.

Sinulla tulee olla soveltuva terveys sosiaali- ja terveysalalla opiskeluun ja työskentelyyn.
Katso lisätietoa terveydellisistä vaatimuksista sosiaali- ja terveysalalla:
Hakijan terveys ja toimintakyky – Opintopolku Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa koskevat SORA-säädökset.

SORA-säädökset koskevat tutkintoja, joissa koulutukseen ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Katso lisätietoa SORA-säädöksistä.

Lähihoitaja kunnioittaa eri ikäisiä asiakkaittaan ja kohtaa asiakkaan ja hänen perheensä luontevasti. Vastuullinen työ lasten ja nuorten parissa edellyttää hoidon ja kasvatuksen osaamista, käytännöllisyyttä, kärsivällisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Muita tärkeitä asioita alalla toimiessa ovat:
• erilaisuuden kunnioittaminen
• ihmissuhdetaidot
• psyykkinen kestävyys ja tasapaino
• itsenäisyys
• kädentaidot
• ongelmanratkaisutaito
• kyky soveltaa tietoa käytännössä
• päätöksentekokyky
• hyvä fyysinen kunto
• yhteistyötaidot

Näin haet

Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake Tredun Wilma-järjestelmässä. Kun olet täyttänyt hakemuksen, saat vahvistuksen sähköpostiisi. Koulutukseen hakijoille järjestetään haastattelu. Sinuun ollaan yhteydessä ja sovitaan haastatteluajasta.

Testaamme suomen kielen taidon hakijoilta, joiden äidinkieli ei ole suomi ja joilla ei ole todistusta koulutukseen riittävästä suomen kielen taidosta. Lue lisää kielitasovaatimuksista ja kielikokeista täällä.

Oppisopimus

Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan.

Ota yhteyttä Tredun alakohtaiseen koulutustarkastajaan ennen ilmoittautumista.

Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:
Ilmoittautumislomake oppisopimukseen
Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimukseen

Kysy lisää

Opinto-ohjaaja
Terhi Soldan
Koulutustarkastaja
Jaana Virtanen