Liiketoiminnan perustutkinnon tutkinnon osa, 5 osp

Työpaikkaohjaaja oppisopimus

Kouluttaudu ammattitaitoiseksi työpaikkaohjaajaksi ja kehitä valmiuksiasi ohjata työpaikalla opintojaan suorittavia opiskelijoita tehokkaasti ja yksilöllisesti.

Hakuaika
Ei haussa tällä hetkellä
Toteutustapa
Monimuoto, Oppisopimus
Toimipiste
Tampere Hepolamminkatu
Hinta
maksuton

Mitä koulutus sisältää?

Työpaikkaohjaaja toimii oppaana, tien näyttäjänä, mahdollistajana ja keskeisenä yhteyshenkilönä opiskelijan opintopolulla. Kouluttaudu ammattitaitoiseksi työpaikkaohjaajaksi ja kehitä valmiuksiasi ohjata työpaikalla opintojaan suorittavia opiskelijoita tehokkaasti ja yksilöllisesti.

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen koulutuksen tavoitteena on kehittää ohjaajan ohjaustaitoja, lisätä taitoa tunnistaa ohjattavan olemassa olevaa osaamista ja tuoda tutkinnon perusteet osaksi arkea. Koulutus antaa myös työvälineitä perehdyttämiseen, palautteen antamiseen ja arviointiin.

Koulutuksen sisältö

 • Orientointi opintoihin
 • Oppiminen ja opiskelu Tredussa (monimuoto-opiskelu ja sähköiset järjestelmät)
 • Näyttö koulutuksen tavoitteena
 • Ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot
 • Tutkinnot ja tutkintojen rakenne
 • Työpaikkaohjaus työpaikalla
 • Tutkinnon suorittaminen käytännössä, oman näyttösuunnitelman laatiminen sekä esiin nousseet kysymykset tutkintorakenteeseen ja ohjaukseen liittyen.
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu
 • Työpaikka ohjausympäristönä
 • Ohjaaminen arjen työssä
 • Ohjauksen haasteet
 • Oman alan tutkinnon perusteet ohjauksen välineenä
 • Oman alan näyttösuunnitelma ohjauksen välineenä
 • Osaamisen arviointi
 • Palautteen antaminen
 • Oman opiskelijan ohjaamisen suunnitelma
 • Oman HOKS:n tekemiseen osallistuminen
 • Näyttösuunnitelman laatiminen
 • Osaamisen osoittaminen

Koulutuksen aikana suoritetaan Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osa (5 osp) Liiketoiminnan perustutkinnosta. Opiskelu on käytännönläheistä ja tapahtuu työn ohessa. Innostavien lähiopetuspäivien ja pienryhmätapaamisen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opintoja, tehtäviä, oppimista omalla työpaikalla sekä yksilöllistä ohjausta.

Tutkinnon perusteet Opintopolussa – liiketoiminnan perustutkinto
ePerusteet – Tutkinnon osat – Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

Oppimistehtävä 1
Työpaikkaohjaus työpaikalla

Oppimistehtävä 2
Oman opiskelijan ohjaamisen suunnitelma

Näyttöön liittyvät tehtävät:
Oman HOKS:n tekemiseen osallistuminen
Näyttösuunnitelman laatiminenOsaamisen osoittaminen

Koulutus soveltuu sinulle, jos

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat mm.

 • perehdyttää opiskelijoita tai uusia työntekijöitä työhön,
 • nähdä opiskelijoiden osaamisen kehittymisen ja jakaa omaa osaamistaan eteenpäin
 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä

Näin haet

Oppisopimuskoulutus
Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää ohjaussuhdetta opiskelijaan. Kun koulutus suoritetaan oppisopimuksella, suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla. Tällöin opiskelija sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta tai hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan. Ota yhteyttä alakohtaiseen koulutustarkastajaan (Kaisa Akbay) ennen ilmoittautumista. Täytä ilmoittautumislomake sen jälkeen täällä:
Ilmoittautumislomake oppisopimukseen
Ilmoittautumislomake yrittäjän oppisopimukseen

Täytä ilmoittautumislomakkeella alla olevat kohdat seuraavasti:

Tietojen vastaanottaja
Koulutustarkastaja:
Akbay Kaisa

Koulutuksen tiedot
Tutkinto, joka minua kiinnostaa:
Liiketoiminnan perustutkinto

Oppisopimuskoulutuksen mahdollinen alkamisajankohta:
Työpaikkaohjaaja

Kysy lisää