Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Opiskelijan palvelut

Tervetuloa Treduun!

Tarjoamme opiskelijoillemme kattavasti erilaisia palveluita kuten hyvän terveydenhuollon ja erilaisia digi- ja tietopalveluita.

Kaikki opiskelijamme ovat vakuutettuja opiskelun ja työelämässä oppimisen aikana. Olemme kiinnittäneet huomiota opiskelijoiden turvalliseen työskentelyyn oppilaitoksen erilaisissa työskentelytiloissa.

Olethan muuten jo huomannut, että Wilman kirjautumisosoite on muuttunut?
Ulkoinen linkkiWilman uusi kirjautumissivu

Opintojen aloitus & lukuvuosi

Aloituskellonajan löydät opiskelijavalintakirjeestä sekä Wilmasta työjärjestyksestä. Tarkempia tietoja opintojen aloituksesta saat oman toimipisteesi opinto-ohjaajalta.

Tredun lukuvuoden päivämäärät löydät täältä:


Ruokailu

Perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijalta edellytetään läsnäoloa oppilaitoksessa. Tämä perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta (531/2017 §100).

Maksuttoman aterian saadaksesi tarvitset viivakoodillisen Kela-, henkilö-, ajo- tai mopokortin.

Tarvittaessa sinulle tarjotaan vakavan allergian, sairauden tai eettisen vakaumuksen edellyttämä ruokavalio. Toimita erityisruokavaliolomakkeet opiskelijaravintolan henkilöstölle.


Järjestyssäännöt

Yhteisesti sovitut järjestyssääntömme takaavat Tredun opiskelijoille, henkilökunnalle sekä vierailijoille oikeuden turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhtäläiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun.

Järjestyssääntöjä tulee noudattaa myös silloin, kun olet opetussuunnitelmien mukaisissa tehtävissä ja työssäoppimassa. Järjestyssäännöt löydät kokonaisuudessaan tältä sivulta:


Tredu-verkko

Oppilaitoksessamme on TREDU-tietoliikenneverkko, jonka käyttöoikeus on Tredun läsnäoleviksi kirjoittautuneilla opiskelijoilla ja opetushenkilöstöllä. Tredu-verkon käyttösäännöt löydät tältä sivulta:


Etuudet

Päätoimisena opiskelijana olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin. Varmista oikeutesi opintoetuuteen ennen koulutuksen alkamista. Opiskelutodistuksen tai oppilaitoksen muun selvityksen opintoetuuden maksajalle saat opintotoimistosta.

Kansaneläkelaitos Kela vastaa tukien myöntämisestä. Katso kriteerit ja tarkemmat ohjeet Kelan sivuilta:

Tampereen seudun joukkoliikenteen alueella tutustu myös koulumatkatukeen.

Jos olet ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa sekä olet vähintään 25-vuotias. TE-toimisto arvioi, ovatko opintosi sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi.

TE-toimiston sivuilta löydät lisää tietoa:


Asuminen

Tredulla on asuntola Metsätien toimipisteessä Kurussa Ylöjärvellä.Muut opiskelijat voivat hakea asuntoa muun muassa Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:ltä, Tampereen opiskelija-asuntosäätiöltä (TOAS), kaupunkien ja kuntien vuokra-asuntovälityksistä sekä yksityisiltä vuokranantajilta.

Tutustu Pirkan Opiskelija-asuntoihin:

TOAS eli Tampereen opiskelija-asuntosäätiö vuokraa asuntojaan päätoimisesti tamperelaisissa peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville opiskelijoille, lue lisää TOASin sivuilta:


Opiskelijaterveydenhuolto

Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat avoinna toimipisteittäin. Ympäristökuntien opiskeluhuollon aukioloista löydät lisätietoa kuntien verkkosivuilta. Terveydenhuollon kautta sinulla on käytettävissäsi tarvittaessa lääkäri- ja pyskologipalvelut.

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito on maksuton alle 18-vuotiaille. Tredun opiskelijoiden hammashuollosta vastaa opiskelijan opiskelupaikkakunnan terveydenhuolto.

Linkit eri kuntien opiskeluterveydenhuollon tietoihin löydät tästä:


Opiskelijahuolto

Kuraattorimme tukevat opiskeluasi ja hyvinvointiasi ja yhteisön toimintaa. Koulupsykologimme tukevat vaikeissa elämäntilanteissa ja mielenterveysongelmissa. He avustavat myös oppimisvaikeuksien tunnistamisessa. Voit kääntyä heidän puoleensa myös tavallisissa, mieltäsi askarruttavissa asioissa.

Tredun kuraattoreiden ja koulupsykologien yhteystiedot löydät toimipisteiden kohdalta yhteystietosivultamme:

Tampereen kaupungin opiskelijahuollon palvelut löydät Tampereen kaupungin sivuilta:


Tieto- ja kirjastopalvelut

Tredussa toimii opintojesi tukena monipuoliset tieto- ja kirjastopalvelut. Lähipalveluita kirjasto tarjoaa yhdeksässä toimipisteessä. Valikoimassa on tarjolla runsaasti kurssikirjoja ja muuta opiskelua tukevaa materiaalia. Myös oppivelvolliset saavat kirjastosta käyttöönsä tarvitsemansa aineiston.

Lainattavissa on kannettavia tietokoneita ja muuta tarpeellista välineistöä. Käytössäsi ovat myös laajat e-aineistot.

Palveluihimme voit tutustua tarkemmin TOKI-verkkokirjastossa:


Pajatoiminta Tredussa

Järjestämme Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin -pajatoiminnan kautta opiskelijoille harrastustoimintaa, jonka avulla voidaan vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin ja lisätä yhteisöllisyyttä. Virtaa -pajatoiminta tukee Strategisen painopistealue Kestävän elämätavan toteutumista oppilaitoksessamme.

Lue lisää toiminnasta ja ilmoittaudu mukaan Virtaa -pajojen omalla sivulla:


Vakutuukset ja tapaturmat

Tredun opiskelijat ovat vakuutettuja kouluajalla, välitunneilla ja opetussuunnitelman mukaisesti järjestettävän toiminnan aikana sekä koulumatkoilla. Opiskelijoilla on oppilaitoksen puolesta matkavakuutus, tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus työssäoppimisen ajalle myös ulkomaan vaihtojaksoilla.

Opiskelijan lakisääteinen vakuutusturva ammatillisissa opinnoissa

Tredun opiskelijat on vakuutettu tapaturmavakuutuslain mukaisella vakuutuksella työtapaturmien ja ammattitautien varalta vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuuttaminen pohjautuu lakiin opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (L1318/2002). Vakuutus korvaa vakuutussääntöjen mukaisesti opiskelijoille opintojen aikana sattuneet tapaturmat tai ammattitaudit.

Edellytyksenä on, että tapaturma tai ammattitauti on sattunut koulutuksen järjestäjän osoittamassa oppimisympäristössä opiskelijan osallistuessa työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssäoppimisjaksolle tai muuhun vastaavaan.

Tapaturma korvataan myös silloin, kun se on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulutuksen tai opetuksen järjestäjän osoittamaan työssäoppimispaikkaan, työelämään tutustumispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.

Tapaturmavakuutuslain 3§:n 3 momentin nojalla työvoimakoulutukseen osallistuvaa opiskelijaa kohdannut tapaturma korvataan työtapaturmana niin, että opiskelija rinnastetaan työntekijään vakuutusturvan laajuutta määrättäessä. Työharjoittelun lisäksi vakuutusturvaan kuuluvat myös teoriatunnit, muu kouluaika ja koulumatkat.

Vastuuvakuutus koulutussopimuksen aikana

Koulutussopimuksen aikana opiskelija rinnastetaan työntekijään ja tällöin työpaikan vastuuvakuutus on opiskelijan turvana isännänvastuuperiaatteen mukaisesti. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

Koulutuksen järjestäjän vastuuvakuutusturva kattaa opiskelijan henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että hän työelämässä oppimisen aikana on aiheuttanut työnantajalle taikka jollekin kolmannelle osapuolelle henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuksella. Vakuutuksesta korvataan vahinko ainoastaan siltä osin, kun korvausta ei ole mahdollista saada muun vakuutuksen perusteella.

Myös opiskelija henkilökohtaisesti voi olla korvausvelvollinen, jos on laiminlyönnillään aiheuttanut vahinkoa työpaikalle, sen työntekijälle tai ulkopuoliselle henkilölle.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vakuutus on voimassa koulualueella varsinaisella kouluajalla teoriaopetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, mikäli tapaturmaa ei kuulu korvata lakisääteisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella. Vapaaehtoisessa tapaturmavakuutuksessa korvauskatto on 6000 € tapaturmaa kohti, ei koske lakisääteisiä vakuutuksia.

Tapaturman sattuessa

Opiskeluun liittyvästä tapaturmasta opiskelija ilmoittaa aina opettajalle tai työpaikkaohjaajalle.

Kerro tapaturmasta välittömästi opettajalle tai työpaikkaohjaajalle työpaikalla. Paikalla oleva henkilöstö voi antaa välittömän ensiavun ja tarvittaessa soittaa 112.

Jos tapaturma vaatii välitöntä hoitoa, mene lähimmän terveyskeskuksen ensiapuun tai yksityiselle terveysasemalle.

Kerro, että koulu on vakuuttanut opiskelijat tapaturmien varalta vakuutusyhtiö Turvassa. Tee tapaturmailmoitus Tredun opintotoimistoon niin pian kuin mahdollista, viimeistään 10 päivän aikana.

Jos tapaturma ei vaadi välitöntä hoitoa, käy opintotoimistossa tekemässä ensin tapaturmailmoitus. Saat opintosihteeriltä mukaasi vakuutustodistuksen, joka helpottaa asiointia hoitolaitoksessa.

Mikäli tapaturman vamman hoito vaatii leikkausta tai muita kalliita hoitotoimenpiteitä, pyytää hoitava lääkäri vakuutusyhtiöstä maksusitoumuksen jatkotoimenpiteitä varten. Lääkärit yleensä tietävät, miten näissä asioissa toimitaan vakuutusyhtiön kanssa. Sinun ei opiskelijana tarvitse hoitaa asiaa itse.

Vakuutuksesta voidaan korvata myös lääkärin lausunnon perusteella opiskeluun liittyviä koulumatkakuluja. Pyydä lääkäriltä koulukyytiä varten erillinen lääkärin todistus.

Opiskelija voi hakeutua hoitoon, koti- tai opiskelupaikkakunnasta riippumatta, joko julkisen (Acuta/terveyskeskus) tai yksityisen terveydenhuollon hoitolaitokseen tapaturman vakavuudesta riippuen. Lähikunnissa opiskelevat hakeutuvat virka-aikana lähimpään terveyskeskukseen.

Vakuutus ei korvaa vaatteita, tavaroita, varusteita eikä välillisiä kustannuksia.

Opintotoimistojemme yhteystiedot löydät toimipisteiden alta täältä sivulta

Lisää tietoa opiskeluterveydenhuollosta Tampereen kaupungin sivuilta


Opiskelijakunnat

Tervetuloa mukaan Tredun opiskelijakunnan toimintaan!
Opiskelijakunta toimii kaikissa Tredun toimipisteissä ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat kuuluvat Tredun opiskelijakuntaan.

Opiskelijakunta tuo esille opiskelijoiden näkemykset oppilaitoksen ja opetuksen kehittämisessä. Opiskelijakunta tekee aloitteita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Aktiivisen toiminnan avulla voi kerryttää myös opintopisteitä.

Lue lisää opiskelijakuntien omalta sivulta: