Tredu Erasmus+ 2022

Tällä projektilla tuetaan opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuksia ulkomaille. ​Projektin rahoittajana toimii Opetushallitus (OPH)​, ja päätoteuttaja on Tredu.

Opetushallituksen logo pyöreä
Tredun logo

Tredu Erasmus+ 2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

Koulutuksen kansainvälistymisen ja ulkomailla suoritettavien opintojen sekä työssäoppimisjaksojen tavoitteena on turvata opiskelijoille ammattitaito ja valmiudet, jotka mahdollistavat toimimisen monikulttuurisessa ympäristössä ja sijoittumisen kansainvälisille työmarkkinoille. ​

Myös henkilöstön vaihtojaksot ulkomailla tarjoavat erinomaisen tilaisuuden hankkia arvokasta kansainvälistä kokemusta sekä kehittää ammatillista osaamistaan ja kielitaitoaan.​

Tulokset

Projekti on osa Tredun akkreditoitua liikkuvuutta ja mahdollistaa opiskelijavaihdot sekä ja vastavalmistuneiden vaihdot. Minimissään opiskelijat tai vastavalmistuneet ovat vaihdossa kaksi viikkoa – myös pitkät vaihdot 4-6 kk mahdollisia.​

Henkilöstövaihtoja on useassa eri kategoriassa, myös koulutusjaksoina.​

Tredu kehittää yhteisiä kv-valmennusverkostoja, joissa painottuvat mm. työelämäyhteistyö sekä kansainvälinen kilpailutoiminta.​

Treduun saapuu vaihdossa opettajia sekä muuta henkilökuntaa.​

Kesto

Projekti toteutetaan ajalla 1.6.2022 – 31.8.2023.

Salkku

Erillisprojektit.

Vastuuhenkilö

Projektipäällikkö Ene Härkönen​ Ene.Harkonen@tampere.fi​, Puh. 041 7304420.