Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman

Julkaistu 20.12.2017 18.26

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 20.12.2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2018. Lautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat viiteen ryhmään, joita ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyydenhoito, yritys- ja yhteiskuntasuhteet sekä kehitysohjelmat.

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymään talousarvioon ja siinä osoitettuihin, lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin. Palvelusuunnitelma sisältää Tampereen kaupunkistrategiasta ja pormestariohjelmasta sekä muista linjauksista tulevat toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet, jotka vuosisuunnitelmassa täsmentyvät vuosittaisiksi toimenpiteiksi.

Toimintamenot vuonna 2018 ovat yhteensä 188,1 miljoonaa euroa. Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman 97,7 miljoonan euron tuloarvio koostuu pääasiassa ammatillisen koulutuksen valtionosuuksista, valtion korvauksista pakolaisten kotouttamista tukevien palvelujen järjestämiseksi ja velvoitetyöllistettävistä aiheutuvista kustannuksista, muista valtiolta saatavista tuista ja avustuksista sekä ammatillisen koulutuksen maksullisen palvelutoiminnan tuotoista. Kaupungin taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Elinvoima- ja osaamislautakunnan talouden tasapainottamistoimenpiteitä valmistellaan osana koko kaupungin talousohjelmaa.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Smart Tampere, Hiedanranta, Viiden tähden keskusta sekä työllisyydenhoidon kokeilu, joista viimeksi mainittua työllisyydenhoidon palveluryhmä toteuttaa.

Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona. Elinkeino- ja matkailupalvelut tilataan Tredea Oy:ltä ja Visit Tampere Oy:ltä.

Yrityksille tarjottavia palveluja kehitetään

Yrityksille tarjottavista palveluista kehitetään yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa koko yrityksen elinkaaren kattava saumaton kokonaisuus. Toimintaansa aloittavia yrityksiä varten luodaan myös uusi Start up- ja kasvuekosysteemin ohjelma, jolla edistetään yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä kaikilla keskeisillä toimialoilla. Lisäksi käynnistetään uusi Yritysmyönteinen Tampere -kehityskokonaisuus kaupungin yritysmyönteisen kehityksen vahvistamiseksi.

Alueen matkailutoimialan kasvua vahvistetaan yhteistyössä muiden kuntien ja elinkeinoelämän kanssa kehittämällä esimerkiksi järvi- ja luontomatkailua ekosysteemiajattelun pohjalta, sekä matkailun palvelutarjontaa ja liiketoimintaa. Tampereen brändityö jatkuu, ja kulttuuripääkaupunkihanketta edistetään.

Ammatillinen koulutus uudistuu

Ammatillisessa koulutuksessa Tredun toiminnan painopisteenä on ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen uudistuksen toimeenpano ja toimintamenojen sopeuttaminen rahoitusuudistusta vastaavaksi. Uudistuksessa keskeistä on muun muassa opiskelun henkilökohtaistaminen, työelämälähtöisyyden lisääminen ja oppimisen osittainen siirtyminen työpaikoille sekä digitalisaation hyödyntäminen.

Ammatillisen koulutuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti valtiolta saatava yksikköhintarahoitus käytetään kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Tämän lisäksi valtuusto on osoittanut erillisrahoituksena 407 000 euroa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Toisen asteen koulutuksen kilpailukykysuunnitelman mukaisesti ammatillisen koulutuksen toimintaa sopeutetaan pienenevään yksikköhintarahoitukseen. Osana toiminnan sopeuttamista käytetään taseeseen aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää.

Palveluverkossa Kangasalan uuden toimintapisteen uudisrakentaminen on parhaillaan käynnissä. Nokialla Kankaantaankadun toimipisteen B-rakennuksen tarveselvitystyö on käynnistynyt.

Lukio-opetusta kehitettäessä otetaan huomioon digitalisaation mahdollisuudet ja älykkäät oppimisympäristöt. Yhteistyötä eri tahojen kanssa kehitetään edelleen. Oppilaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä painopisteenä on Tampereen uusi yliopisto ja muilta osin yhteistyötä kehitetään muun muassa elinkeinoelämän järjestöjen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Lukiokoulutuksen osalta vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on huomioitu kevään 2017 yhteisvalinnassa toteutettu opiskelijamäärän lisäys, joka johtuu nuorisoikäluokkien kasvusta.

Nuorten työllistymistä ja sijoittumista jatko-opintoihin edistetään

Työllisyyspalvelut ja Tredu lisäävät yhteistyötään. Vuonna 2018 valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen yrityksissä oppimisen ja matalan kynnyksen rekrytointimalli, joka tukee nuorten työllistymistä ja madaltaa työnantajan rekrytointikynnystä. Maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan varaudutaan luomalla monialaisia ohjaus- ja kuntoutuspalveluita niitä tarvitseville opiskelijoille ja työttömille.

Nuorten valtakunnallista Ohjaamo-toimintaa vakiinnutetaan Tampereelle Nuorten talo Ohjaamo -kokonaisuutena. Välivuotta pitäville ylioppilaille luodaan moniammatillisena yhteistyönä työhön ja jatko-opintoihin ohjaava toimintamalli.

Vuonna 2018 kehitetään myös kaupungin maahanmuuttajatyön kokonaisuutta ja luodaan kumppanuuteen perustuva toimintamalli maahanmuuttajien työllistymisedellytysten vahvistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi.

Lisäksi elinvoima- ja osaamislautakunnan järjestämissä palveluissa viedään eteenpäin kaupungin kestävää kasvua edistäviä toimenpiteitä Kestävä Tampere 2030 -tiekartan pohjalta ja laaditaan alustava suunnitelma niiden toteuttamiseksi.

Digiohjelman kehityskohteina ovat työllisyydenhoidon kokeilut, Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta sekä digitaaliset oppimisympäristöt lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa.

Lautakunnan alaisissa kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa otetaan käyttöön velvoittava kolmen prosentin työllistämisehto.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti if.erepmat@nenatnaR.oppeT

Kilpailukykyjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki
puhelin 040 639 7701
sähköposti if.erepmat@ikamanieH.asiaK-annA


Teksti Johanna Toivanen