Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Laadunhallinta

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun laatutyö on osa jokaisen tredulaisen arjen toimintaa.

Päätavoitteemme on kouluttaa ammattitaitoisia, hyvin työllistyviä, tulevaisuuteen suuntautuvia osaajia Pirkanmaan elinkeinoelämän tarpeisiin ja samalla edistää alueen elinvoimaa ja kehittymistä.

Tredulainen laatuajattelu pohjautuu jatkuvan parantamisen malliin -suunnittele, toteuta, arvioi ja kehitä. Monipuolisten laadunhallinnan menettelyjen avulla tunnistetaan kehittämiskohteet ja ohjataan arjen toimintaa laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.

Henkilöstön osallistumista laatutyöhön ja laatuhallinnan menettelyiden kehittämiseen pidetään erittäin tärkeänä.

Tavoitteena on Tredun tunnettuus opetuksen ja oppimisen korkeasta laadusta, opiskelijoiden hyvästä työllistymisestä sekä tunnettuus hyvänä ja kehittyvänä työpaikkana ja organisaationa.

Tredulainen laatukulttuuri on rohkeaa, reteetä ja reilua. Kaiken tavoitteena on kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, mahdollistaa yksilölliset opintopolut, kehittää työ-ja elinkeinoelämää ja vauhdittaa yrittäjyyttä.

Tredu toimii yhteiskuntavastuullisesti ja edistää hyvää elämää.

Tampereella 1.10.2020
johtaja Outi Kallioinen


Tredun laatukäsikirja

Tredun laatukäsikirjasta löydät laatuasioiden lisäksi tietoa johtamisen strategiastamme sekä organisaatiostamme.

Tutustu laatukäsikirjaamme tästä


Tredun laadunhallintajärjestelmä

Laadunhallintamme perustuu PDCA-laatuympyrän (suunnittelu, toteutus, arviointi, kehittäminen) mukaiseen malliin.

Laatuympyrä

Suunnittelu

Laadukkaan toiminnan lähtökohtana on suunnittelu, joka perustuu asiakastarpeisiin ja toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin.

Toteutus

Jokaisen toimijan vastuulla on toteuttaa suunnitelmien mukaista toimintaa ohjeistusten mukaisesti.

Arviointi

Toiminnan tuloksia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Kehittäminen

Kehittämisen tavoite on toiminnan laadun jatkuva parantaminen.

Toimintamme laatu muodostuu jokaisen tredulaisen toiminnasta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Noudatamme sovittuja ohjeistuksia ja parannamme toimintoja palautteiden perusteella yhteisesti kehittämällä.


Tredun laatuohjelma

Tredun laatuohjelma perustuu Kohti huippulaatua -Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 teemoihin (OKM 2019)

 • Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
 • Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana
 • Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa
 • Päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon
 • Tavoitteet, niiden seuranta ja tulokset

Tredun laadunhallinnan painopisteet vuoteen 2022

Toimiva laadunhallintajärjestelmä ja ajantasaiset prosessit

 • Tredun toiminnan keskeiset prosessit ovat toimivia ja ajan tasalla.
 • Toiminnan laatua arvioidaan säännöllisesti suhteessa prosessikuvauksiin ja toimintaohjeisiin omavalvonnan ja erilaisten arviointien kautta.
 • Asiakkaat ja henkilöstö osallistetaan laadun parantamiseen.

Tuotettu tieto muodostaa kokonaisuuden johtamisen pohjaksi

 • Tredun johtaminen perustuu tietoon, jonka tulee olla ajantasaista, luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa.
 • Jokaisen tredulaisen tulee tiedostaa oma osansa luotettavan tiedon tuottamisessa.

Laadun jatkuvan parantamisen toimintamalli

 • Tredulainen laatukulttuuri mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja PDCA:nmukaisen toimintamallin kaikissa toiminnoissa.
 • Jokainen tredulainen vastaa osaltaan toiminnan laadusta ja kehittää omaa työtään.
 • Toiminnan jatkuvalla parantamisella varmistetaan palvelujen tasalaatuisuus.


Opiskelijapalaute 2021

Tredun laadullinen opiskelijapalaute arviointiasteikolla 1 – 5

 • Opetus 3,6
 • Opetusjärjestelyt 3,7
 • Oppiminen 3,6
 • Opettajien toiminta 3,9
 • Ohjaus 3,8
 • Arviointi 3,9

n=1160


Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi 2021 - KARVI

Itsearvioinnissa on arvioitu laadunhallintajärjestelmän toimivuutta eri osa-alueilla.
Vastausten asteikko on 1=puuttuva 2=alkava 3=kehittyvä 4=edistynyt

Johtaminen

Tredu 3,1 | Kansallinen keskiarvo 2,9

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset

Tredu 3,6 | Kansallinen keskiarvo 3,1

Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen

Tredu 3,0 | Kansallinen keskiarvo 3,2

Toiminnan tulokset

(asiakastulokset, henkilöstötulokset, keskeiset suorituskykytulokset, yhteiskunnalliset tulokset)

Tredu 3,0 | Kansallinen keskiarvo 3,1


Kysy lisää

Kehitysjohtaja
Tuula Hoivala
puhelin 050 3295711
sähköposti if.erepmat@alavioH.aluuT

Suunnittelija
Maija Kirvesoja
puhelin 050 3744 368
sähköposti if.erepmat@ajosevriK.ajiaM

Suunnittelija
Riikka Kuustie
puhelin 041 730 6215
sähköposti if.erepmat@eitsuuk.akkiir


Tredun laatuvastaavat