Kestävä elämäntapa Tredusta

Me Tredussa luomme hyvinvoivaa ja turvallista yhteiskuntaa kouluttamalla ammattilaisia aktiiviseen maailmankansalaisuuteen sekä jatkuvaan työ- ja opiskelukyvyn ylläpitoon. Meiltä valmistuu vastuullisia ja ammattitaitoisia kansalaisia, jotka ovat tietoisia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden merkityksestä tulevaisuuteen ja hyvään elämään. Edistämme ammattien ja työelämän muutosta kestävän elämäntavan periaatteiden mukaisesti.

Työpaketit vuosille 2019–2022

Opiskelijan tuki

Kannustamme opiskelijaa aktiiviseksi kansalaiseksi ja tuemme jokaista opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa toteuttamisessa ja motivoimme opiskelijoita huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Toimimme varhaisen tuen periaatteella ja teemme aktiivista syrjäytymistä ehkäisevää työtä verkostoissa.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Kohtaamo -toiminta – kohtaamispaikka toimipisteissä, Opiskelijan tukena moniammatillinen toimijaverkosto
 • Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin –pajatoiminta, harrastustoimintaa, ammatillisia opintoja, opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, valinnaisten yhteisten tutkinnon osien osia
 • Varhaisen tuen toimintatapa, opiskelijoiden huolet huomataan, niihin puututaan varhaisessa vaiheessa ja tuetaan opiskelijaa
 • Opiskelijakunta- ja tutortoiminta – aktiivisena jokaisessa toimipisteessä
 • Aktiivinen toiminta PAEK-verkostossa (Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus), esimerkiksi työpaikkarekisteri erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille

Elinikäinen oppiminen

Tarjoamme koulutusta ja osaamisen kehittämisen palveluita nuorille, aikuisille eri elämäntilanteissa, sekä työyhteisöille erilaisiin tarpeisiin. Meiltä saat tasa-arvoisen mahdollisuuden opiskeluun ja rakennamme yksilöllisiä opiskelupolkuja riippumatta opiskelujen aloittamisen tavasta tai ajasta. Tuemme opiskelijaa sujuvissa siirtymissä ja annamme valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja elämän aikaisen osaamisen kehittämiseen.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Tuetussa työssä hankitun osaamisen opinnollistaminen osatutkinnoiksi yhteistyössä kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden kanssa
 • Toisen asteen koulutus tutuksi – Virtaa yläkoululaisten harrastustoimintaan -pajat
 • Perustutkintoihin ohjaus- ja hakupäivät kuukausittain
 • Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus OSKE tarjoaa moniammatillisessa yhteistyössä maahanmuuttajataustaisille tamperelaisille tukea ja ohjausta opiskeluun ja työelämään
 • Ohjaamo-yhteistyö, Opinto-ohjaaja ohjaamossa yhtenä päivänä viikossa
 • Aikuiskoulutuksen kehittäminen – asiakkuusvastaavia nimetty koulutusaloille kehittämään työelämäyhteistyötä
 • Oppivelvollisuuden laajenemisen valmistelu aloitettu
 • Korkeakouluopintojen suorittaminen osana opintoja – yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia (väyläopinnot)
 • Hiedanrannan oppimiskylä


Kestävä toimintakulttuuri Treduun – Green Campus

Olemme kehittäneet Tredun toimintakulttuuria kestävän kehityksen arvojen mukaisiksi. Tarjoamme opiskelijoille yhteiskuntaa uudistavaa koulutusta ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmat huomioiden. Kestävä toimintakulttuuri luodaan oppivassa verkostossa oppilaitoksen, työelämän ja yhteiskunnan kanssa vuoropuheluna.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Tredun tiekartta 2030 (Hiilineutraali Tampere 2030)
 • Kestävän kehityksen sertifiointiprosessi käynnissä (OKKA-säätiö), Tredun Metsätien toimipiste
 • Kestävän kehityksen vuosittainen teemaviikko (vko 15)
 • Opiskelijat ovat luomassa kestävää toimintakulttuuria – Opiskelijat ideoivat ”pieniä ekotekoja”, joita toteutamme yhdessä.
 • Keke -vastaavat kaikissa toimipisteissä
Videolla kerrotaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kestävän elämäntavan strategiaohjelmasta. Ohita video