Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta

Me Tredussa profiloidumme tulevaisuuden teknologioiden käyttöönoton edelläkävijäksi. Otamme toiminnassamme huomioon tulevaisuuden teknologian vaikutukset ammattien muutoksiin ja osaamistarpeisiin.

Työpaketit vuosille 2019–2022

Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt

Kehitämme ja uudistamme toimipisteissä erilaisia ammatilliseen oppimiseen liittyviä virtuaalisia (VR ja opetusteknologiset sovellukset) ja simuloituja oppimisympäristöjä. Otamme tarkoituksenmukaisesti asteittain käyttöön lisätyn todellisuuden (AR) oppimisympäristöjä. Lisäksi työssäoppimisessa hyödynnämme 5 G verkkojen mahdollistamaa reaaliaikaista ohjausta kamerateknologian avulla joka koulutusalalla. Kehitämme ja vahvistamme myös henkilöstön osaamista opetusteknologian hyödyntämisessä, simulaatiopedagogiikassa ja virtuaaliopetuksessa.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja ohjausalan sekä prosessiteollisuuden virtuaalisten oppimisympäristöt rakentaminen Thinglink-sovelluksella
 • 360 kuvaukset päiväkoti ympäristössä Hallilassa
 • 3D ohjauksen kehittäminen maanrakennusalan kuljettajakoulutuksessa
 • Simuloituja oppimisympäristöjä otettu käyttöön. Tredussa on tällä hetkellä erilaisia simulaattoreita 12 kpl mm. ajo-opetus-, puunkorjuu-, maarakennus-, kappaletavara- ja trukkikoulutuksessa

Robotiikka ja 3D-tulostus

Oppimisympäristöissämme on käytössä työelämän toimintaprosessien mukaisia robotisaation oppimisympäristöjä ja laitteistoja (mm. teollisuus-, palvelu-, sairaala-, kenttä-, liikenne- ja ohjelmistorobotiikka). Koulutuksessamme otetaan oppimisympäristöissä asteittain käyttöön hyvinvointiteknologian robotiikan laitteistoja sekä erilaisia toiminta-avusteisia osa-autonomisia robottiratkaisuja (Pepper). Oppilaitoksen ja työelämän yhteisissä toimintaympäristöissä käytetään erilaisia 3D -tulostuksen laitevariaatioita mm. kappale- ja valumallivalmistuksessa.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Robottikissa Nemo mukana sosiaali- ja terveysalan opetuksessa ja ikäihmisten ja lasten asiakastyössä
 • Pepper-robottien (3 kpl) käyttöönotto kampusten opetustoiminnassa. Pepper-robotit ohjelmoidaan osana datanomi/tietoliikennetekniikka-alan koulutusta
 • Tekniikan aloilla Tredussa on käytössä 14 robottia erilaisissa oppimisympäristöissä. Robottien käyttöä ja ohjelmointia harjoitellaan osittain simulointiohjelmilla
 • Tekniikanaloille Treduun tulee syksyllä 2020 kolme siirrettävää Cobot-yhteistyörobottia konenäköominaisuuksilla monialaiseen käyttöön
 • Korona suojamaskien runkokappaleiden tulostus monialaisena opiskelijatyönä
 • Treduun on hankittu yhteensä 8 Prenta merkkistä 3D-tulostinta. Lisäksi hankinnassa on elintarviketulostin sekä metallin 3D-tulostin

Tekoäly ja data-analytiikka

Osaamisalojen koulutuksessamme ja opiskelijaohjauksessa käytetään soveltuvin osin data-analytiikkaa ja tekoälyn sovelluksia. Tiedolla johtamisessa luodaan menetelmiä ja käytänteitä hyödyntää tekoälyä ja data-analytiikkaa toiminnanohjausjärjestelmästä.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • PowerBI-sovelluksen tuottaman informaation hyödyntäminen tiedolla johtamisessa ja tulosjohtamisessa
 • Bigdatan käyttö metsäalan hakkuukoneen tietojärjestelmien tuottaman tiedon analysoinnissa (ajoajan ja kuormaimen käytön muutosta suhteessa hakkuupäällä tehtyyn taloudellisesti tuottavimpaan aikaan)
Videolla kerrotaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta strategiaohjelmasta. Ohita video