Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta

Meillä Tredussa on yrittäjämäinen toimintakulttuuri ja rohkaisemme opiskelijoita yrittäjyyteen sekä edistämme myös henkilöstön yrittäjyysosaamista. Toimimme myös aktiivisena kumppanina verkostoissa yrittäjyyden edistämiseksi.

Työpaketit vuosille 2019–2022

Yrittäjyyteen kannustaminen

Motivoimme ja kannustamme opiskelijoita yrittäjyyteen toiminnallisin menetelmin. Rakennamme selkeän ja brändätyn toimintamallin, jolla yrittäjyydestä innostuneet opiskelijat ohjataan eteenpäin yrittäjyyspolulle.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Pidetty erilaisia liikeideakilpailuita, osallistuttu valtakunnalliseen pitchaus-kilpailuun, järjestetty PopUp-neuvontaa
 • Yrittäjyyden neuvontapiste Starttaamon toiminta käynnistyi Santalahdentiellä. Nyt on käynnissä toiminnan vakiinnuttaminen ja levittämistä muihin toimipisteisiin suunnitellaan
 • Ny-yrittäjyyslähettiläät vierailivat Tredun kaikissa toimipisteissä yrittäjyysviikolla ja tapasivat 1574 opiskelijaa. Lähettiläät ovat NY yrityksen perustaneita opiskelijoita. Tätä toimintaa jatketaan ja mallinnetaan

Koulutuspalvelut yrittäjyyteen

Tuotteistamme ja mahdollistamme kaikille opiskelijoille valittavaksi yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osan. Lisäksi rakennamme yrittäjyyteen liittyviä opintoja ja varmistamme, että ne ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Yritystoiminnan suunnittelu –tutkinnon osan verkkokurssi
 • Verkkoluentoja, NY-leiri verkkototeutuksena, Teams-kahvilat joissa ohjausta mm. kesäyrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä

Henkilöstön kannustaminen yrittäjyysosaajaksi

Innostamme ja kannustamme henkilöstöä yrittäjämäisen toiminnan edistämiseen ja oman osaamisensa kehittämiseen. Luomme tapoja kokemusten jakamiseen ja hyödynnämme yrittäjäverkostoa osaamisen lisäämiseen.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Tredussa toimii yrittäjyysheimo, johon kuuluu opettajia ja muuta henkilöstöä. Yrittäjäheimo kokoontuu säännöllisesti oppimaan, jakamaan kokemuksia ja verkostoitumaan
 • Tietoiskuja ja yrittäjyysvalmennuksia henkilöstölle

Tredun yrittäjyyspalvelut

Ohjaamme opiskelijoita käyttämään lisäarvoa tuottavia verkoston palveluja. Huolehdimme, että opiskelijoilla on riittävästi tietoa käytettävissä.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • NY-6-24 tunnin valmennus innovaatioleiri yritystoiminnan harjoitteluun
 • Starttaamo toiminnan käynnistäminen
 • Yrityspajatoiminta käynnistynyt useassa eri toimipisteessä

Mentorointi

Kehitämme ja tiivistämme yhteistyötä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa opiskelijoiden tueksi yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • 4H:n kanssa BusinessLab –toiminta = toimipisteissä kiertävä popup-neuvontapiste
 • Yhteistyö Startup-talo Platform6 kanssa
Videolla kerrotaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tulevaisuuden yrittäjyydestä. Ohita video

Yrittäjyyskumppanit

Tredun yrittäjyyskumppaneiden Tampereen kaupunki, yrittäjät, nuori yrittäjyys ry, ensimetri, 4h Tampere, Platform6, Yes ja Talntchainin logot.