Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Opinnollistaminen

- osaamisen hankkiminen työllistymistä edistävän työjakson aikana

Asiakkaalle opinnollistaminen on

  • matalan kynnyksen keino lisätä osaamista aidoissa työtehtävissä työpaikoilla.
  • joustava ja käytännönläheinen tapa saada ammatillinen osaaminen näkyväksi.
  • mahdollista, kun työpaikalla on tarjota ammattitaitoa vastaavia työtehtäviä ja ohjausta osaamisen hankkimisessa.
  • mahdollisuus osoittaa käytännön työtehtävissä hankittu osaaminen oppilaitoksen järjestämässä näytössä ja saada oppilaitoksesta todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta.

Opinnollistamalla osatutkinto–palvelu toteutetaan aina osana asiakkaan työllistymistä edistävää palvelua. Opinnollistamista on mahdollista toteuttaa kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä. Asiakkaan status ja etuudet työttömänä työnhakijana eivät muutu opinnollistamisen seurauksena. Palvelun tavoitteena on, että asiakas hankkii ammatillisen tutkinnon osan osaamisen kokonaisuudessaan ja suorittaa tutkinnon osasta näytön.

Opinnollistaminen voidaan käynnistää joustavalla aikataululla ja käytettävä aika vaihtelee yksilöllisesti opinnollistamisen tavoitteen ja asiakkaan osaamisen perusteella. Kesto yleensä 2- 6 kuukautta.

Opinnollistamisen lähtökohtana on, että asiakkaalla on motivaatiota oppia ja kehittää tavoitteellisesti ammattitaitoaan. Todistus omasta osaamisesta on palkitsevaa. Moni saa opinnollistamisesta kimmokkeen hakea opiskelemaan tai suoritettu osatutkinto voi avata oven työpaikkaan.

Kerro opinnollistamisen mahdollisuudesta asiakkaallesi ja ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää. Yhteystietomme löytyvät tämän sivun lopusta!


Miten opinnollistamalla osatutkinto etenee työllistymistä edistävän jakson aikana?

1. Asiakkaalla on kiinnostus ja tarve opinnollistamiselle

Asiakkaan OMA-valmentaja tai muu vastuuhenkilö varmistaa työllisyystoimijalta, että opinnollistaminen on mahdollista. Tämän jälkeen OMA-valmentaja tai vastuuhenkilö sopii työpaikan kanssa opinnollistamisen käynnistämisestä osana työllistämistä edistävää jaksoa.

Seuraavaksi työpaikan ohjaaja tai OMA-valmentaja ottaa yhteyttä oppilaitoksen yhteyshenkilöön. Tredun alakohtaiset yhteyshenkilöt löytyvät tämän sivun lopusta.

Asiakas ja työpaikan- sekä oppilaitoksen edustajat keskustelevat työpaikan työtehtävistä ja suunnittelevat minkä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin työtehtävät sopivat.

2. Oppimisympäristön kartoitus

Työpaikalla tehdään oppimisympäristön kuvaus valittuun tutkinnon osaan, jos sitä ei ole aiemmin tehty ja dokumentoidaan se sovitulla tavalla. Asiakkaalle nimetään opinnollistamista ohjaava henkilö työpaikalta.

3. Työpaikan soveltuvuuden arviointi, HOKS-keskustelu ja perehdyttäminen tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin

Oppilaitoksen edustaja on yhteydessä työpaikkaan ja varmistaa työpaikan soveltuvuuden opinnollistamiseen. Hän laatii asiakkaalle henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman (HOKS). HOKSissa tunnistetaan asiakkaan aikaisempi osaaminen ja tehdään yhdessä suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi. Samalla määritellään opinnollistamisen kesto.

Oppilaitoksen edustaja perehdyttää asiakkaan näytön suunnitteluun, varmistaa työpaikan ohjaajan arviointiosaamisen ja kirjaa tarvittavat tiedot oppilaitoksen Wilma- järjestelmään.

Hyödynnettävät materiaalit: työpaikasta tehty oppimisympäristön kuvaus, ePerusteet, osaan.fi.

4. Osaamisen hankkiminen ja osaamisen kehittymisen dokumentointi

Asiakkaalla on käytössään HOKS, jonka mukaan hän hankkii ja seuraa osaamisensa kehittymistä opinnollistamisen aikana. Työpaikan ohjaaja ja asiakas käyvät palaute- ja ohjauskeskusteluja sovitusti, esim. viikoittain ja seuraavat sekä dokumentoivat osaamisen kertymistä.

Hyödynnettävät materiaalit: ePerusteet, HOKS, oppimisympäristön kuvaus.

5. Osaamisen osoittaminen ja arviointi sekä todistus suoritetusta tutkinnon osasta

Oppilaitoksen edustaja varmistaa asiakkaan näyttövalmiuden sekä työpaikan ohjaajan arviointiosaamisen.

Työpaikan ohjaajalla ja asiakkaalla on käytössään oppilaitoksen näyttösuunnitelma - ja arviointilomakkeet. Asiakas tekee näyttösuunnitelman saamansa perehdytyksen perusteella, dokumentoi osaamistaan ja tekee itsearviointia sovitulla tavalla näytön aikana.

Työpaikan ohjaaja toteuttaa arviointia, antaa palautetta ja kirjaa huomioita näytön aikana. Näytön päättyessä työpaikan ohjaaja tekee koonnin näytön arvioinnista. Oppilaitoksen edustaja ja työpaikan ohjaaja käyvät arviointikeskustelun, jonka tuloksena asiakas saa arvioinnin näytöstä. Oppilaitoksen edustaja vastaa, että osaamisen arviointi ja dokumentointi tehdään määräysten mukaisesti. Hyväksytystä näytöstä oppilaitos antaa todistuksen suoritetusta tutkinnon osasta. Oppilaitoksen edustaja huolehtii, että asiakas saa todistuksen.

Hyödynnettävät materiaalit: Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset, näyttösuunnitelma, arviointilomakkeet.

6. Jatko-ohjaus

Asiakas ja työpaikan ohjaaja, OMA-valmentaja tai muu vastuuhenkilö keskustelevat asiakkaan jatkosuunnitelmista, työllistymisestä ja opiskelumahdollisuuksista. Tredun uraohjauspalvelut ovat käytettävissä asiakkaan koulutusvaihtoehtojen ja koulutuspolun suunnittelussa.


Onnistunut esimerkki: Petteri ponnisti takaisin töihin

Petteri on 45-vuotias entinen työtön. Opinnot jäivät aikanaan kesken, kun työelämä vei mennessään ja töitä tekevälle riitti. Sitten elintarvikealalla pitkään paiskinut Petteri irtisanottiin, kun yrityksen tuotanto siirrettiin ulkomaille. Uudelle uralle nousu ei niin vain onnistunutkaan. Petteri haki ja pääsi Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen OMA-valmentajan tuella elintarvikealalle työkokeiluun, jonka aikana hän opinnollistamisen avulla yhteistyössä Tredun kanssa suoritti elintarvikealan perustutkinnon. Tutkintotodistus ja alan pitkä työkokemus avasivat oven vakituiseen työhön.

Nyt Petteri on jälleen tiukasti oman alansa töissä ja elämä hymyilee. Opinnollistaminen on keino opiskella joko koko tutkinto tai tutkinnon osa konkreettisissa työtehtävissä.


Lisätiedot ja yhteydenotot opinnollistamisen käynnistämiseksi