Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuudet

Tule kumppaniksi!

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävässä roolissa Tredun toiminnassa. Kumppanuus lähtee arjen kumppanuudesta ja syvenee yhteistyön myötä.

 • Arjen kumppaneita Tredulla on tuhansia. Kumppanuus toteutuu käytännössä opettajan ja työpaikan yhteistyönä esim. koulutus- ja oppisopimuksiin liittyvänä yhteydenpitona. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan työssäoppimispaikan opiskelijalle, ilmoita paikka tänne:
  Ulkoinen linkkiTredun työ- ja työssäoppimispaikkasivusto
 • Tavoitteellinen, laaja ja monipuolinen molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö voidaan vahvistaa strategisella kumppanuussopimuksella. Tredun tämän hetkiset strategiset kumppanuudet:

  Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL

  FINAVIA
  Tampereen Tilapalvelut Oy
  Tampereen Messut Oy
  IKEA Oy Tampereen tavaratalo
  AGCO Power Oy

Kumppaneiden kanssa laaditaan kumppanuussopimus sekä vuosittainen toimintasuunnitelma. Tredusta nimetään kumppanuuden yhteyshenkilö ja pidetään säännölliset työryhmätapaamiset. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osapuolten yhteistoimintaa siten, että se tukee molempien osapuolten strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista ja hyvinvointia.

Jos haluat kuulla kumppanuuksista lisää ota yhteyttä alueesi yrityskoordinaattoriin. Yrityskoordinaattoreiden yhteystiedot löydät tältä sivulta:

Tredun työelämätoimijat

Kuntakumppanuus

Tredu on solminut kuntakumppanuuden Kangasalan, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Ylöjärven, Lempäälän ja Virtain kanssa. Kumppanuudella Tredu varmistaa yhdessä kuntakumppaneiden kanssa edellytykset koulutuspalvelujen järjestämisestä alueella. Kuntakumppaneiden kanssa muodostetaan säännöllisesti tapaava kumppanuusryhmä, jonka tehtävänä on alueen ammatillisen koulutuksen yhteiskehittäminen. Kunta päättää itse kumppanuusryhmän jäsenet.

Tämän lisäksi järjestetään vuosittaiset kuntatapaamiset, jotka kokoavat yhteen Tredun johdon, toimipisteen yhteyshenkilöt ja alueen kuntapäättäjät. Tapaamisten tavoitteena on lisätä vuoropuhelua Tredun toimipisteen ja alueen päättäjien kesken sekä edistää näin alueiden elinvoimaisuutta. Tapaamisissa arvioidaan toimipisteen edellisvuoden toimintaa ja keskustellaan uusista avauksista ja tarpeista.

Alueilla toimivat yrityskoordinaattorit tekevät yhteistyötä kunnan yritysten, elinvoimapalveluiden edustajien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa sekä tunnistavat muuttuvia osaamis- ja palvelutarpeita työpaikoilla. Heidän yhteystietonsa löydät täältä:


Kumppanuudet alueellisille yrityspalveluille

Tredun toiminta-alueella toimii laaja yrityspalveluiden verkosto. Osallistumme mielellämme eri toimijoiden tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Olethan yhteydessä, jos haluat suunnitella yhteistä tekemistä.

Asiakkuuspäälllikkö
Erja Luttinen
puhelin 050 597 9208
sähköposti if.erepmat@nenittuL.ajrE


Tredun projektit - tule mukaan kehittämisyhteistyöhön

Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja koulutuksemme laatua tavoitteena olla valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen edelläkävijä. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa ovat erilaiset projektit, joita toteutetaan yhteistyössä koti- ja ulkomaisten koulutuksenjärjestäjien, sidosryhmien ja yritysten kanssa. Tervetuloa mukaan kehittämistyöhön.

Lue lisää Tredun projekteista täältä:


Oppilaitos- ja yritysvierailut - tee yrityksesi tunnetuksi opiskelijoille

Ammatillista koulutusta tehdään yhdessä työelämän kanssa ja teemme mielellämme vierailuja tai projekteja aitoihin työympäristöihin.

Tredusta Duuniin -rekrytointitapahtumat kokoavat yhteen koulutusalan työnantajat ja alan opiskelijat. Voit myös kysyä mahdollisuutta pystyttää Popup-rekrypisteen toimipisteidemme aulaan. Näin pääset juttelemaan opiskelijoiden kanssa ja löydät teille sopivat tekijät.

Tredussa järjestetään koulutukseen hakeutuville kurkistuksia työllistäville koulutusaloille. Voit ilmoittaa oman yrityksesi mukaan kyseisen alan virtuaaliseen esittelyyn.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö
Anne Kumpula
puhelin 040 160 2398
sähköposti if.erepmat@alupmuK.ennA

Tehdään yhteistyötä ja lisätään yhdessä toimialasi kiinnostavuutta ja yrityksesi työnantajakuvaa tulevien ammattilaisten silmissä. Ota yhteyttä ja sovitaan tapa, jolla voit tulla esittelemään yritystäsi ja siellä tehtäviä töitä opiskelijoille.

Ota yhteyttä yrityskoordinaattoreihimme, jalostetaan yhdessä ajatusta eteenpäin!


Työelämäfoorumit - vaikuta alasi osaajien koulutukseen

Tredussa toimii 19 koulutusalakohtaista työelämäfoorumia, joissa on edustettuna yritysten, organisaatioiden ja sidosryhmien edustajia. Foorumeihin on nimetty työelämäkumppanit, jotka toimivat alansa ja asiantuntemuksensa edustajina oppilaitosyhteistyössä. Sidosryhmistä TE-toimistolla on foorumeissa nimetyt edustajat ja koontaa toiminnasta tehdään myös mm. ELY-keskukseen ja Maakuntaliittoon.

Foorumitoiminta on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille. Foorumeissa käymme keskustelua mm. alan kehityksestä, työvoiman määrällisistä tarpeista sekä osaamistarpeista alan näkökulmasta. Foorumeissa ennakoidaan myös koulutusalan toimintaympäristöissä tapahtuvia rakennemuutoksia ja ideoidaan uusia koulutustuotteita ja –palveluita sekä konkretisoidaan uusia työelämäyhteistyön muotoja.

Foorumit tapaavat 2-5 kertaa vuodessa kunkin alan tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Oppilaitoksesta on nimetty alan koulutuspäällikkö, joka toimii foorumin koollekutsujana.

Foorumit ja yhteyshenkilöt