Opintojen rahoitus

Eri rahoitusvaihtoehdot opintojen ajaksi

 • Oppisopimuskoulutuksen ajalta saat palkkaa, koska oppisopimus on työsuhde. Mikäli olet työtön työnhakija, sinun kannattaa selvittää mahdollisuutesi palkkatukeen. Selvitä palkkatukimahdollisuutesi työvoimaviranomaisesi kanssa hyvissä ajoin ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista, jotta työnantaja ehtii hakea palkkatuen.

  Lue lisää: Palkkatuki

 • Jos olet alle 25-vuotias, tai yli 25-vuotias mutta et voi opiskella työttömyysetuudella, voit selvittää Kelasta mahdollisuutesi saada opintotukea.

  Lue lisää: Opintotuki

  Jos olet työsuhteessa, sinulla on työhistoriaa vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen.

  *Huom. Hallituksen esitys aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle tiistaina 12.12.2023.

  Lue lisää: Aikuiskoulutustuki

  Jos olet vähintään 25-vuotias, olet työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijana ja työnhakusi on voimassa, voit hakea oikeutta opiskella työttömyysetuudella. Selvitä mahdollisuutesi opiskella työttömyysetuudella työvoimaviranomaisesi kanssa hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

  Lue lisää: Työttömyysetuudella opiskelu

  Jos olet työtön, saat työttömyysetuutta ja opiskelet sivutoimisesti, voit saada sivutoimisten opintojesi ajalta työttömyysetuutta. Selvitä mahdollisuutesi opiskella työttömyysetuudella sivutoimisia opintoja työvoimaviranomaisesi kanssa hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

  Lue lisää: Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

  Jos olet työtön, saat työttömyysetuutta, ja olet vähintään 25-vuotias, sinun voi olla mahdollista opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden kestäviä opintoja työttömyysetuudella. Sinun täytyy sopia asiasta ennen opintojesi aloittamista työvoimaviranomaisesi kanssa.

  Lue lisää: Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

  Jos olet työelämässä ja työskennellyt pidempään (n. 5 vuotta), työkyvyn heikentyessä sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työeläkekuntoutuksena. Ammatillista kuntoutusta tuetaan myös yrittäjälle. Kuntoutuksesta vastaa työeläkelaitos. Voit keskustella asiasta työnantajan ja työterveyshuollon kanssa, lisäksi voit kysyä tietoa kuntoutuksesta myös oman eläkelaitoksesi kuntoutusasiantuntijalta.

  Lue lisää: Työeläkekuntoutus

  Jos olet työtön, työelämän ulkopuolella, osatyökykyinen, nuori, ollut työelämässä vasta vähän aikaa tai jos työeläkelaitoksen tukeman ammatillisen kuntoutuksen kriteerit eivät täyty, voit hakea Kelasta kuntoutusrahaa koulutuksen ajalle. Tätä varten tarvitset lääkärin B-lausunnon kuntoutustarpeestasi sekä koulutuksen sopivuudesta.

  Lue lisää: Kuntoutusraha ja Nuoren kuntoutusraha

 • Jos olet työtön tai työttömyysuhan alla ja suorittanut oppivelvollisuuden, voit saada työvoimakoulutuksen ajalta samaa etuutta, kuin saat työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

  Lue lisää: Työvoimakoulutus

 • Jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kuukaudessa, voit saada Kelalta koulumatkatukea koulumatkojasi varten.

  Lue lisää: Koulumatkatuki

 • Jos mietit alan vaihtamista, lisäkouluttautumista tai tutkinnon hankkimista aikuisena, tästä oppaasta voi olla sinulle hyötyä:

  Aikuisen opiskelijan opas

   

 • Tredussa tutkinnon suorittaneet voivat hakea ammattitutkintostipendiä.

  Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017) suorittaneelle henkilölle. Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella. Tutkinnon osat tai tutkinnon päivittäminen eivät oikeuta stipendiin.

  Stipendin suuruus on 414 euroa (Huom. ennen 31.12.2021 suoritetuista tutkinnoista 400 euroa). Stipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Tutkinnon suorittamisajaksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys. Voit hakea stipendiä, kun olet saanut tutkintotodistuksen.

  • Hakijan tulee olla alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä
  • Vähintään viiden vuoden työhistoria
  • Asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä, että stipendin hakemishetkellä

  Katso lisätiedot ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksistä ja hakuohjeet:
  Ammattitutkintostipendi / Työllisyysrahasto