Laadunhallinta

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun laatutyö on osa jokaisen tredulaisen arjen toimintaa. Päätavoitteemme on kouluttaa ammattitaitoisia, hyvin työllistyviä, tulevaisuuteen suuntautuvia osaajia Pirkanmaan elinkeinoelämän tarpeisiin ja samalla edistää alueen elinvoimaa ja kehittymistä.

Tredulainen laatuajattelu pohjautuu jatkuvan parantamisen malliin -suunnittele, toteuta, arvioi ja kehitä. Monipuolisten laadunhallinnan menettelyjen avulla tunnistetaan kehittämiskohteet ja ohjataan arjen toimintaa laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.

Henkilöstön osallistumista laatutyöhön ja laatuhallinnan menettelyiden kehittämiseen pidetään erittäin tärkeänä.

Tredulainen laatukulttuuri on rohkeaa, reteetä ja reilua.

Tavoitteena on Tredun tunnettuus opetuksen ja oppimisen korkeasta laadusta, opiskelijoiden hyvästä työllistymisestä sekä tunnettuus hyvänä ja kehittyvänä työpaikkana ja organisaationa.

Tredulainen laatukulttuuri on rohkeaa, reteetä ja reilua. Kaiken tavoitteena on kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, mahdollistaa yksilölliset opintopolut, kehittää työ-ja elinkeinoelämää ja vauhdittaa yrittäjyyttä.

Tredu toimii yhteiskuntavastuullisesti ja edistää hyvää elämää.

Tredun laatukäsikirja - näin toimimme Tredussa

Tredun laatukäsikirja

Laatukäsikirjassa on kuvattu Tredun laadun toimijat ja laadunhallinnan menettelyt sekä tietoa strategiastamme ja organisaatiostamme.

Tredun henkilöstö löytää laatukäsikirjan Tredun intrasta Taskusta. Muut kiinnostuneet voivat tilata sen sähköpostiinsa osoitteesta: tredulaatupalaute@tampere.fi

Tredun laadunhallintajärjestelmä

Tredun laadunhallintajärjestelmä

Suunnittelu

Laadukkaan toiminnan lähtökohtana on suunnittelu, joka perustuu asiakastarpeisiin ja toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin.

Toteutus

Jokaisen toimijan vastuulla on toteuttaa suunnitelmien mukaista toimintaa ohjeistusten mukaisesti.

Arviointi

Toiminnan tuloksia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Kehittäminen

Kehittämisen tavoite on toiminnan laadun jatkuva parantaminen.

Toimintamme laatu muodostuu jokaisen tredulaisen toiminnasta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Noudatamme sovittuja ohjeistuksia ja parannamme toimintoja palautteiden perusteella yhteisesti kehittämällä.

Tredun laatuohjelma

Tredun laatuohjelma perustuu Kohti huippulaatua -Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 teemoihin (OKM 2019), joita ovat:

  • Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
  • Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana
  • Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa
  • Päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon
  • Tavoitteet, niiden seuranta ja tulokset

Tredun laadunhallinnan painopisteet vuoteen 2022

  • Toimiva laadunhallintajärjestelmä ja ajantasaiset prosessit
  • Tuotettu tieto muodostaa kokonaisuuden johtamisen pohjaksi
  • Laadun jatkuvan parantamisen toimintamalli

Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi 2021 – KARVI

Itsearvioinnissa on arvioitu laadunhallintajärjestelmän toimivuutta eri osa-alueilla.
Vastausten asteikko on 1=puuttuva 2=alkava 3=kehittyvä 4=edistynyt

Johtaminen
Tredu 3,1 | Kansallinen keskiarvo 2,9

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset
Tredu 3,6 | Kansallinen keskiarvo 3,1

Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen
Tredu 3,0 | Kansallinen keskiarvo 3,2

Toiminnan tulokset
(asiakastulokset, henkilöstötulokset, keskeiset suorituskykytulokset, yhteiskunnalliset tulokset)
Tredu 3,0 | Kansallinen keskiarvo 3,1

Tredun opiskelijapalaute 2022

Arviointiasteikko 1-5
Opetus 3,7
Opetusjärjestelyt 3,8
Oppiminen ja opiskelu 3,7
Opettajien toiminta 4,0
Ohjaus ja tuki 3,9
Arviointi 3,9

n = 2445

Kysy lisää