Laadunhallinta

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun laatutyö on osa jokaisen tredulaisen arjen toimintaa. Päätavoitteemme on kouluttaa ammattitaitoisia, hyvin työllistyviä, tulevaisuuteen suuntautuvia osaajia Pirkanmaan elinkeinoelämän tarpeisiin ja samalla edistää alueen elinvoimaa ja kehittymistä.

Tredulainen laatuajattelu pohjautuu jatkuvan parantamisen malliin -suunnittele, toteuta, arvioi ja kehitä. Monipuolisten laadunhallinnan menettelyjen avulla tunnistetaan kehittämiskohteet ja ohjataan arjen toimintaa laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.

Henkilöstön osallistumista laatutyöhön ja laatuhallinnan menettelyiden kehittämiseen pidetään erittäin tärkeänä.

Tavoitteena on Tredun tunnettuus opetuksen ja oppimisen korkeasta laadusta, opiskelijoiden hyvästä työllistymisestä sekä tunnettuus hyvänä ja kehittyvänä työpaikkana ja organisaationa.

Tredulainen laatukulttuuri on rohkeaa, reteetä ja reilua. Kaiken tavoitteena on kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, mahdollistaa yksilölliset opintopolut, kehittää työ-ja elinkeinoelämää ja vauhdittaa yrittäjyyttä.

Tredu toimii yhteiskuntavastuullisesti ja edistää hyvää elämää.

Tredulainen laatukulttuuri on rohkeaa, reteetä ja reilua.

Tredun laatukäsikirja

Tredun laatukäsikirjasta löydät laatuasioiden lisäksi tietoa johtamisen strategiastamme sekä organisaatiostamme.

Tutustu laatukäsikirjaamme tästä:

Tredun laadunhallintajärjestelmä

Suunnittelu

Laadukkaan toiminnan lähtökohtana on suunnittelu, joka perustuu asiakastarpeisiin ja toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin.

Toteutus

Jokaisen toimijan vastuulla on toteuttaa suunnitelmien mukaista toimintaa ohjeistusten mukaisesti.

Arviointi

Toiminnan tuloksia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Kehittäminen

Kehittämisen tavoite on toiminnan laadun jatkuva parantaminen.

Toimintamme laatu muodostuu jokaisen tredulaisen toiminnasta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Noudatamme sovittuja ohjeistuksia ja parannamme toimintoja palautteiden perusteella yhteisesti kehittämällä.

Tredun laatuohjelma

Tredun laatuohjelma perustuu Kohti huippulaatua -Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030 teemoihin (OKM 2019).

 • Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
 • Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana
 • Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa
 • Päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon
 • Tavoitteet, niiden seuranta ja tulokset

Tredun laadunhallinnan painopisteet vuoteen 2022

Toimiva laadunhallintajärjestelmä ja ajantasaiset prosessit

 • Tredun toiminnan keskeiset prosessit ovat toimivia ja ajan tasalla.
 • Toiminnan laatua arvioidaan säännöllisesti suhteessa prosessikuvauksiin ja toimintaohjeisiin omavalvonnan ja erilaisten arviointien kautta.
 • Asiakkaat ja henkilöstö osallistetaan laadun parantamiseen.

Tuotettu tieto muodostaa kokonaisuuden johtamisen pohjaksi

 • Tredun johtaminen perustuu tietoon, jonka tulee olla ajantasaista, luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa.
 • Jokaisen tredulaisen tulee tiedostaa oma osansa luotettavan tiedon tuottamisessa.

Laadun jatkuvan parantamisen toimintamalli

 • Tredulainen laatukulttuuri mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja PDCA:nmukaisen toimintamallin kaikissa toiminnoissa.
 • Jokainen tredulainen vastaa osaltaan toiminnan laadusta ja kehittää omaa työtään.
 • Toiminnan jatkuvalla parantamisella varmistetaan palvelujen tasalaatuisuus.

Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi 2021 – KARVI

Itsearvioinnissa on arvioitu laadunhallintajärjestelmän toimivuutta eri osa-alueilla.
Vastausten asteikko on 1=puuttuva 2=alkava 3=kehittyvä 4=edistynyt

Johtaminen
Tredu 3,1 | Kansallinen keskiarvo 2,9

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset
Tredu 3,6 | Kansallinen keskiarvo 3,1

Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen
Tredu 3,0 | Kansallinen keskiarvo 3,2

Toiminnan tulokset
(asiakastulokset, henkilöstötulokset, keskeiset suorituskykytulokset, yhteiskunnalliset tulokset)

Tredu 3,0 | Kansallinen keskiarvo 3,1

Kysy lisää

Kehitysjohtaja
Tuula Hoivala
Suunnittelija
Maija-Liisa Kirvesoja
Suunnittelija
Riikka Kuustie