Työllistymisen tueksi

Tredusta löytyy monia mahdollisuuksia kehittää osaamista ja edistää työllistymistä. Työvoimakoulutus on hyvä vaihtoehto työttömälle työnhakijalle avata ovia alalle, jolla tarvitaan tekijöitä. Tarjolla on omaehtoisena opiskeluna lyhyitä koulutuksia osaamisen päivittämiseen tai täsmäosaamisen hankkimiseen.

Opinnollistaminen on matalan kynnyksen ratkaisu ja ensimmäinen askel oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Opiskelu- ja uravaihtoehtoja pohtiville on tarjolla uraohjausta.

Työllistymisen tukea Tredusta

 • Työvoimakoulutus

  Tredussa alkaa työvoimakoulutuksia eri aloille kuukausittain. Työvoimakoulutus onkin houkutteleva vaihtoehto yli 20-vuotiaalle työnhakijalle. Työvoimakoulutuksen aikana rakentuu polku yritykseen ja koulutuksen aikana saa korotettua työttömyysetuutta. Hakeutuminen työvoimakoulutuksiin tapahtuu aina TE-palveluiden kautta.

  Kattavat kuvaukset haussa olevista työvoimakoulutuksista ovat Tredun omilla koulutussivuilla.

  Työvoimakoulutukset löytyvät hakusanalla ”Tredu” myös TE-palveluiden sivulta.

  Matala kynnys ammattiin ja työhön tarjoutuu Tredun monialaisissa oppimiskylissä. Tutustu oppimiskyliin täällä.

   

  Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti

  Ammatillinen perus- tai ammattitutkinto tai tutkinnon osa on mahdollista suorittaa myös yksilöllisenä työvoimakoulutuksena. Tämä koulutusmalli on suunnattu pirkanmaalaisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille 20 vuotta täyttäneille työnhakijoille. Se sopii esimerkiksi henkilöille, jotka eivät pääse muuta väylää pitkin koulutukseen. Koulutuksen kesto on yksilöllinen (maksimiaika 18 kk).

  Lue lisää Te-palveluiden sivuilta: Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti

 • Tutkinnon osat työllistäville aloille

  Työnhakijalle yksi tapa päästä nopeasti työelämään on lähteä liikkeelle tutkinnon osalla, jonka avulla voi päivittää tai hankkia uutta osaamista. Työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijalla on mahdollisuus vakuuttaa työnantaja soveltuvuudestaan alalle ja työpaikkaan. Tutkinnon osan jälkeen työnhakijalla on mahdollisuus työllistyä suoraan tai jatkaa opintoja ja suorittaa koko tutkinto esimerkiksi oppisopimuksella.

  Tutkinnon osaan johtavat koulutuksemme löydät
  koulutushausta

 • Oppisopimuskoulutus voi tukea työllistymistä, jos työnhakijan tulee laajentaa tai syventää aiempaa osaamistaan tai opiskella alan perusteet esimerkiksi alanvaihdon yhteydessä. Oppisopimus yhdistää palkkatyön ja opiskelun sekä mahdollistaa koko tutkinnon, tutkinnon osien tai tutkinnon osaa pienempien kokonaisuuksien opiskelun opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Työttömän työnhakijan palkkatukimahdollisuus kannattaa selvittää ennen oppisopimuksen solmimista.

  Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta

 • Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että jo olemassa oleva tai uusi osaaminen tunnistetaan ja tehdään näkyväksi myöntämällä siitä todistus. Osaaminen voi olla hankittu esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä ja olemassa olevan osaamisen voi osoittaa näytöllä näissä työympäristöissä käytännön työtehtävissä. Todistus esimerkiksi opinnollistamalla suoritetusta osatutkinnosta voi avata oven työpaikkaan tai innostaa opiskelemaan lisää.

  Opinnollistamalla osatutkinto – palvelu toteutetaan osana työnhakijan työllistymistä edistävää palvelua. Palvelun tavoitteena on, että työnhakija hankkii osaamisen, suorittaa tutkinnon osasta näytön ja saa siitä todistuksen. Työttömän työnhakijan status ja etuudet eivät muutu opinnollistamisen seurauksena. Opinnollistaminen voidaan käynnistää joustavalla aikataululla ja sen kesto on yleensä 2-6 kuukautta.

  Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!
  Yhteyshenkilöidemme yhteystiedot löydät tältä sivulta:
  Opinnollistamisen yhteyshenkilöt

  Miten opinnollistaminen etenee työllistymistä edistävän jakson aikana?

  1. Työnhakijalla on kiinnostus ja tarve opinnollistamiselle

  Työllisyyden hoidon toimijalta varmistetaan, että opinnollistaminen on mahdollista. Tämän jälkeen OMA-valmentaja tai muu vastuuhenkilö sopii työpaikan kanssa opinnollistamisen käynnistämisestä osana työllistämistä edistävää jaksoa.
  Seuraavaksi työpaikan ohjaaja tai OMA-valmentaja ottaa yhteyttä oppilaitoksen yhteyshenkilöön.

  Tredun alakohtaiset yhteyshenkilöt löytyvät täältä.

  Työnhakija, työpaikan edustaja ja oppilaitoksen edustajat keskustelevat työpaikan työtehtävistä ja suunnittelevat minkä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin työtehtävät sopivat.

  2. Oppimisympäristön kartoitus

  Työpaikalla tehdään oppimisympäristön kuvaus valittuun tutkinnon osaan, jos sitä ei ole aiemmin tehty. Opinnollistajalle nimetään opinnollistamista ohjaava henkilö työpaikalta.

  3. Työpaikan soveltuvuuden arviointi, HOKS-keskustelu ja perehdyttäminen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin

  Oppilaitoksen edustaja on yhteydessä työpaikkaan ja varmistaa työpaikan soveltuvuuden opinnollistamiseen. Hän laatii opinnollistajalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). HOKSissa tunnistetaan aikaisempi osaaminen ja tehdään yhdessä suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi. Samalla määritellään opinnollistamisen kesto.

  Oppilaitoksen edustaja perehdyttää opinnollistajan näytön suunnitteluun ja varmistaa työpaikan ohjaajan arviointiosaamisen.

  4.Osaamisen hankkiminen ja osaamisen kehittymisen dokumentointi

  Opinnollistajalla on käytössään HOKS, jonka mukaan hän hankkii ja seuraa osaamisensa kehittymistä opinnollistamisen aikana. Työpaikan ohjaaja ja opinnollistaja käyvät palaute- ja ohjauskeskusteluja sovitusti esim. viikoittain, ja seuraavat sekä dokumentoivat osaamisen kertymistä.

  5. Osaamisen osoittaminen ja arviointi sekä todistus suoritetusta tutkinnon osasta

  Oppilaitoksen edustaja varmistaa opinnollistajan näyttövalmiuden sekä työpaikan ohjaajan arviointiosaamisen.

  Työpaikan ohjaajalla ja opinnollistajalla on käytössään oppilaitoksen näyttösuunnitelma- ja arviointilomakkeet. Opinnollistaja tekee näyttösuunnitelman saamansa perehdytyksen perusteella, dokumentoi osaamistaan ja tekee itsearviointia sovitulla tavalla näytön aikana.

  Työpaikan ohjaaja toteuttaa arviointia, antaa palautetta ja kirjaa huomioita näytön aikana. Näytön päättyessä työpaikan ohjaaja tekee koonnin näytön arvioinnista. Oppilaitoksen edustaja ja työpaikan ohjaaja käyvät arviointikeskustelun, jonka tuloksena opinnollistaja saa arvioinnin näytöstä. Oppilaitoksen edustaja vastaa siitä, että osaamisen arviointi ja dokumentointi tehdään määräysten mukaisesti. Hyväksytystä näytöstä oppilaitos antaa todistuksen suoritetusta tutkinnon osasta.

  6. Jatko-ohjaus

  Opinnollistaja ja työpaikan ohjaaja, OMA-valmentaja tai muu vastuuhenkilö keskustelevat opinnollistajan jatkosuunnitelmista, työllistymisestä ja opiskelumahdollisuuksista. Tredun uraohjauspalvelut ovat käytettävissä koulutusvaihtoehtojen ja koulutuspolun suunnittelussa.

  Lisää tietoa opinnollistamisesta työpaikoille löydät täältä
  Ohje työpaikoille opinnollistamisen ohjaamiseen

 • OSKEn osaamiskartoitus vieraskielisille

  Kuntakokeilun piirissä olevilla Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen asiakkailla on mahdollisuus päästä OSKEn osaamiskartoitukseen. Ilmoittautuminen tehdään OMA-valmentajan kanssa alla olevasta linkistä.

  Tehostettuun osaamiskartoitukseen ilmoittautuminen | linkki Wilmaan

  Lisätietoa: tredu.oske@tampere.fi

  Ura- ja opinto-ohjausta vieraskielisille

  Kuntakokeilun asiakkaille on ura- ja opinto-ohjausta tarjolla Maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa, eli OSKEssa.

  Ota yhteyttä: tredu.oske@tampere.fi

Työllistämisen tuet työnantajalle

 • Oppisopimuksella voi kouluttaa henkilöstöä työtehtävien tai osaamistarpeiden muuttuessa. Oppisopimuksella voi myös rekrytoida uusia työntekijöitä. Työnantajan on mahdollista hakea palkkatukea rekrytointiin oppisopimuskoulutuksen ajalle. Tredu maksaa 1.1.2023 alkaen OKM:n eli opetus- ja kulttuuriministeriön korotettua koulutuskorvausta oppisopimustyönantajille.

  Lue lisää oppisopimuskoulutuksen omalta sivulta.

 • Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Jos palkkaat työttömän työnhakijan, voit saada palkkatukea 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Tietyissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.

  Lue lisää palkkatuesta | Työ- ja elinkeinoministeriö

 • Jos palkkaat työllisyys- ja kasvupalveluissa asiakkaana olevan työttömän työnhakijan, voidaan sinulle myöntää rekrytointilisää. Lisä on tarkoitettu työnantajalle henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, mutta ei palkkakustannuksiin.

  Tutustu rekrytointilisään ja -palkkioon | Tampere.fi

 • Työnantajana sinun on mahdollista saada työpaikalle jalkautuvaa kieli- ja kulttuuritukea työllistäessäsi maahan muuttaneen henkilön. Tuen mahdollisuus arvioidaan tilannekohtaisesti.

  Kysy lisää: tredu.oske@tampere.fi

Tredun logistiikka-alan opiskelijoita ja opettaja

Millainen Tredu on?

Mitä voi opiskella ja millaisissa oppimisympäristöissä? Nämä ja monet muut kysymykset pyörivät varmasti mielessä, kun harkitset koulutukseen hakeutumista.

Meillä Tredussa järjestetään säännöllisesti sekä lähi- että TEAMS-tutustumisia eri kohderyhmille. Olet tervetullut tutustumaan Treduun!

Tervetuloa tutustumaan Treduun!

Hyödyllistä tietoa ja apua työllistymisen tueksi