Työelämässä oppiminen

Työelämässä oppiminen on tehokas ja aito keino hankkia osaamista

Opintojen alkaessa laaditte yhdessä opettajan kanssa HOKSin (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma). Opiskelijana olet oman oppimisesi päällikkö ja vastaat opintojesi etenemisestä.

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Opettaja varmistaa aina, että työpaikka soveltuu oppimisympäristöksi juuri sinulle.

Oppisopimus vai koulutussopimus?

OppisopimusKoulutussopimus
Oppisopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista ammattia opiskelevalle, rekrytoitavalle tai työssä olevalle henkilölle.Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen).
Opiskelija on työsuhteessa ja työskentelee keskimäärin vähintään 25 h/viikko.Opiskelija ei ole työsuhteessa. Opiskelu työpaikalla voi ajoittua 1-5 päivälle viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
Opiskelijalle maksetaan TESin mukaista palkkaa.Työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa tai tarjoa muuta korvausta.
Työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta (mahdollista ainoastaan erityistä tukea saavien opiskelijoiden osalta).
Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja.Opiskelijan on mahdollisuus saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja.
Voidaan sopia tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.Suunnitellaan ja suoritetaan tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai yhdistelmä useammasta tutkinnon osasta.

Oppisopimus

Oppisopimus edellyttää työsopimusta. Jos saat opintojesi aikana koulutukseesi sopivan työpaikan ja pääset tekemään opintojasi edellyttäviä työtehtäviä, voit jatkaa opintosi lopuun myös oppisopimuksella. Oppisopimuksella voidaan opiskella koko tutkinto tai tutkinnon osa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Oppisopimuskoulutuksessa työtehtävien on vastattava tutkinnon vaatimuksia, jolloin opiskelu hyödyttää sekä opiskelijan opintoja ja työnantajaa. Käytännössä osaaminen hankitaan työpaikalla työtehtävissä ja osaamista täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Koulutuksessa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä, joissa arvioinnin tekevät työnantajan edustaja ja koulutuksen edustaja.

Koulutussopimus

Koulutussopimuksessa Tredu ja työpaikka sopivat, että voit hankkia osaamista työpaikalla oppien, tehden sovittuja työtehtäviä. Sopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

Koulutussopimuksessa olet työpaikalla oppimassa opiskelijana. Sinulla ei ole työsuhdetta ko. työpaikkaan, eikä sinulle makseta palkkaa. Työpaikalla seurataan sinun osaamisesi kehittymistä ja raportoidaan siitä opettajalle.

Työssäoppimispaikka? Työssäoppijoita? Tiituksessa on molempia!

Tredun Tiitus-palvelusta löydät Tredun opiskelijoille ilmoitettuja työmahdollisuuksia. Ne voivat olla työssäoppimispaikkojen lisäksi osa-aikatöitä opintojen oheen, eri pituisia oppisopimuspaikkoja tai työpaikkoja valmistuville.

Profiilin teko Tiituksen helppoa: voit valita valmiista valikoista osaamistasi kuvaavia avainsanoja. Parhaassa tapauksessa Tiitus ehdottaa sinulle osaamistasi vastaavia työpaikkailmoituksia.


Case Ikea

Ikean ja Tredun yhteistyössä toteuttamalla videolla Riku ja Aukusti kertovat kokemuksistaan työssäoppimisjaksoiltaan Ikeassa. Nähdäksesi videon sinulla tulee olla hyväksyttynä selaimesi evästeet.

Ikean ja Tredun yhteistyössä tekemä video: Tredulaisia IKEA:ssa, Rikun ja Aukustin tarina Ohita video