Työelämässä oppiminen

Työelämässä oppiminen on tehokas ja aito keino hankkia osaamista.

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Opettaja varmistaa aina, että työpaikka soveltuu oppimisympäristöksi juuri sinulle.

Työpaikalla oppijana olet parhaimmillaan voimavara, joka kehittää koko työyhteisöä ja tuo uutta tietoa ja osaamista organisaatioon.

Työssäoppiminen – opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyötä

Opettaja vastaa koulutuksen tavoitteellisuudesta, ohjauksesta ja arvioinnista yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Työpaikkaohjaaja perehdyttää sinut toimimaan työpaikalla, seuraa edistymistäsi ja ohjaa oppimistasi.

Opintojen alkaessa laaditte yhdessä opettajan kanssa HOKSin (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma). Opiskelijana olet oman oppimisesi päällikkö ja vastaat opintojesi etenemisestä.

Oppisopimus

Oppisopimus edellyttää työsopimusta. Jos saat opintojesi aikana koulutukseesi sopivan työpaikan ja pääset tekemään opintojasi edellyttäviä työtehtäviä, voit jatkaa opintosi lopuun myös oppisopimuksella. Oppisopimuksella voidaan opiskella koko tutkinto tai tutkinnon osa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Oppisopimuskoulutuksessa työtehtävien on vastattava tutkinnon vaatimuksia, jolloin opiskelu hyödyttää sekä opiskelijan opintoja ja työnantajaa. Käytännössä osaaminen hankitaan työpaikalla työtehtävissä ja osaamista täydennetään tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Koulutuksessa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä, joissa arvioinnin tekevät työnantajan edustaja ja koulutuksen edustaja.

Lisää tietoa
oppisopimuskoulutuksesta ja siihen hakeutumisesta löydät oppisopimuksen omalta sivulta:

Oppisopimus

Koulutussopimus

Koulutussopimuksessa Tredu ja työpaikka sopivat, että voit hankkia osaamista työpaikalla oppien, tehden sovittuja työtehtäviä. Sopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

Koulutussopimuksessa olet työpaikalla oppimassa opiskelijana. Sinulla ei ole työsuhdetta ko. työpaikkaan, eikä sinulle makseta palkkaa. Työpaikalla seurataan sinun osaamisesi kehittymistä ja raportoidaan siitä opettajalle.

Tiitus

Tredun Tiitus-palvelusta löydät Tredun opiskelijoille ilmoitettuja työmahdollisuuksia. Ne voivat olla työssäoppimispaikkojen lisäksi osa-aikatöitä opintojen oheen, eri pituisia oppisopimuspaikkoja tai työpaikkoja valmistuville.

Profiilin teko Tiituksen helppoa: voit valita valmiista valikoista osaamistasi kuvaavia avainsanoja. Parhaassa tapauksessa Tiitus ehdottaa sinulle osaamistasi vastaavia työpaikkailmoituksia.

Tutustu palveluun täällä

Tiitus

Kysy lisää:

Tredun uraohjaajilta
tredu.ohjaus@tampere.fi