Digitaaliset todistukset

Tredussa siirrytään digitaalisiin tutkinto- ja osatutkintotodistuksiin kevään 2024 aikana. Tredun opiskelutodistukset ja opintokortit saa nyt sähköisesti allekirjoitettuna.

Sähköinen allekirjoitus korvaa käsin tehdyn allekirjoituksen ja leimauksen. Digitaalinen dokumentti on virallinen vain digitaalisena. Dokumentin muuttaminen johtaa siihen, että sähköinen allekirjoitus ei ole enää voimassa. Sähköisesti allekirjoitettua dokumenttia pitäisi pystyä käyttämään kaikissa samoissa tilanteissa kuin paperista allekirjoitettua ja leimattua dokumenttia.

Digitaalisen todistuksen aitouden tarkistaminen

Tredun todistukset tuotetaan Atomi-palvelusta ja dokumentin aitouden voit tarkistaa Atomi validator -palvelulla tai Digi- ja väestöviraston palvelussa.

Tarkista asiakirja Atomi validator -palvelulla