Ohjaus ja tuki

Tervetuloa monien mahdollisuuksien Treduun!

Tuemme ja ohjaamme sinua opinnoissasi koko opiskeluaikasi. Annamme ohjausta myös uravalintoihin ja jatko-opintojen suunnitteluun.

Tälle sivulle olemme keränneet yhteystietoja, jotka ovat apunasi niin opintoihin kuin muuhunkin elämään liittyvissä kysymyksissä. Älä epäröi kysyä apua – olemme täällä sinua varten.

Tredun ohjauksen suunnitelma

Ohjauksen suunnitelma on laadittu opiskelijoita ja huoltajia varten. Sen tarkoitus on palvella jokaista opiskelijaa riippumatta siitä, missä tutkinnossa, koulutuksessa tai toimipisteessä hän opiskelee. Ohjauksen suunnitelma palvelee myös työpaikkojen ohjaajia ja yhteistyökumppaneita.

Ohjauksen suunnitelmassa kuvataan ohjauksen ja tuen toteutusta Tredussa sekä eri toimijoita ja palveluita. Ohjauksen suunnitelma on osa Tredun pedagogista ohjelmaa. Painopisteitä ohjelmassa ovat osallistuva opiskelija, toimiva ohjaus, osaava henkilöstö sekä monipuoliset oppimisympäristöt opiskelijan oppimista turvaamassa. Ohjaus on välittämistä ja yhteistyötä. Ohjauksessa toimitaan Tredun arvojen mukaisesti; rohkeesti, reteesti ja reilusti.

Pääset tutustumaan ohjauksen suunnitelmaan tästä (pdf)