Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajalta saat tietoa tutkinnoista, opintoihin hakeutumisesta ja tutustumismahdollisuuksista. Opinto-ohjaus auttaa sinua selkiyttämään omia tavoitteitasi ja tukee sinua tavoitteiden saavuttamisessa. Saat ohjausta työllistymiseen ja jatko-opintoihin.

Järjestämme opinto-ohjausta ryhmäohjauksena, pienryhmäohjauksena ja henkilökohtaisena ohjauksena. Tredun opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät yhteystiedot -sivulta toimipisteiden alta:

Tredun opinto-ohjaajien yhteystiedot.