Strategia ja arvot

Strategiamme ytimessä on tulevaisuuden työelämätarpeet

Missio: Me Tredussa kohotamme ja ylläpidämme ammatillista osaamista, mahdollistamme yksilölliset opintopolut, kehitämme työ- ja elinkeinoelämää ja vauhditamme yrittäjyyttä. Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja edistämme hyvää elämää.

Visio: Ammatillista etumatkaa – Rohkee, Retee ja Reilu Tredu

Tulevaisuuden keskeisiä menestystekijöitämme ovat:

  • työpaikalla tapahtuva oppiminen
  • työelämävalmiudet
  • opiskelijakeskeisyys
  • henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
  • yhteistyöverkostot.

Arvot ohjaavat toimintaamme

Rohkee (Brave)
Isona toimijana uskallamme yhdessä nähdä, kokeilla ja kehittää mahdottomasta mahdollista.

Retee (Bold)
Olemme avoimesti ylpeitä osaamisestamme ja turvaamme juuri sinulle laadukkaan ammatillisen etumatkan.

Reilu (Fair)
Tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti toimimalla syntyy luottamus, joka mahdollistaa avoimuuden ja Treduun on mukava tulla uudestaan.

Laadunhallinta tukee tavoitteiden saavuttamisessa

Laatukulttuurimme tukee vision ”Ammatillista etumatkaa – Rohkee, Retee ja Reilu Tredu” ja arvojen mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Asiakaslähtöinen toiminta ja opiskelija- ja työelämäasiakkaiden sekä muiden sidosryhmäkumppanien osallistaminen kehittämiseen ovat toimintamme lähtökohtia.

Emme suvaitse syrjintää

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -teema sisältyy vahvasti strategisen ohjelman 2019-2022 tavoitteisiin. Kestävä elämäntapa Tredusta strategisen painopisteen toteutus näkyy tredulaisten arjessa toimintamallien ja prosessien taustalla.

Kehittymistyössä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat huomioidaan kehittämistyössä laajasti. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on Tredun tahtotila.

Videolla kerrotaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun strategiasta. Ohita video