Kestävä elämäntapa

Tavoitteet 2023-2025

Sosiaalinen kestävyys
Tarjoamme turvallisen ympäristön osaamisen kehittämiseen ja toimimme osallisuutta sekä hyvinvointia vahvistaen.

Ekologinen kestävyys
Edistämme toiminnallamme ilmaston ja ympäristön hyvinvointia.

Taloudellinen kestävyys
Toimimme resurssiviisaasti ja kestävyystietoisesti palvelutarjontamme toteuttamisessa moninaisissa kumppanuusverkostoissa.

Teemat 2023–2025

Hyvinvoiva yhteisö

Hyvinvoiva yhteisö on kestävän elämäntavan keskeisin voimavara. Sosiaalisesti kestävää yhteisöä tuetaan ja kehitetään monin eri tavoin.

 • Tredussa onkin julkaistu toimintamallit kiusaamistilanteiden ehkäisemiseksi. Tredun tasa-arvo ja yhdenvertaisuusfoorumi on avoin kaikille tredulaisille, ja siellä olemme sopineet, että jokaisen kurssin alussa perehdytään ilmoitusmenettelyyn. Lisäksi jokainen uusi tredulainen saa opastuksen kiusaamisen ja rasismin vastaiseen työhön. Turvallisen ja terveellisen ympäristön ylläpitäminen on jokaisen yhteisön jäsenen vastuulla. Rasisminvastaisen viikon aikana keräämme tietoa siitä, ovatko opiskelijat ja henkilökunta kokeneet tai havainneet rasismia Tredussa. Opiskelijoiden ajatuksia on julkaistu nettisivuilla.

 • Tredussa turvallisuuden periaatteet näkyvät kaikessa tekemisessämme. Tärkeimmät periaatteemme ovat: kunnioita, ole läsnä, puutu, kannusta, ole avoin, älä oleta ja rentoudu. Näitä periaatteita hyödynnetään sekä uuden henkilöstön että opiskelijoiden perehdyttämisessä. Haluamme aloittaa työ- ja oppimistilanteet sopimalla yhteisesti hyväksytyistä turvallisista periaatteista!

 • Tredulaiset on perehdytetty kriisivalmiuteen kiertueen muodossa, joka toteutettiin kaikissa 14 toimipisteessä. Lisäksi kehitämme aktiivisesti kriisiryhmien varautumista, vahvistamme resilienssiä ja lanseeraamme uuden toimintamallin.

 • Tredussa järjestettiin kevään aikana useilla eri toimipisteillä Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutuksia, joihin osallistui iso joukko tredulaisia. Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus tarjoaa osallistujille tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä valmiuksia auttaa ja tukea ihmisiä, joilla on mielenterveyden ongelmia. Kevään koulutuksissa keskityttiinkin varhaiseen puuttumiseen ja tarjottiin osallistujille tietoa ja taitoja mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja tukemiseen. Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista sekä edistää varhaista puuttumista arjen haasteisiin. Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset ovat Mieli ry:n rekisteröimiä ja ne tarjoavat asianmukaista tietoa mielenterveyden häiriöistä.

Uudistuminen, kehittyminen ja jatkuva oppiminen

 • Vuonna 2023 keskitymme vahvistamaan sosiaalista kestävyyttä ja hyvinvointia. Kutsumme tiimejä mukaan kulttuurityökirjaan, jossa pureudutaan kestävän elämäntavan ja tredulaisuuden ytimeen toteuttaen samalla Tredun strategista ohjelmaa. Osana toimintaamme pelaamme My2050-ilmastopeliä tai tredulaiset matkalla luontoon -Seppopeliä. Näiden pelien avulla ulkoilemme kulttuuri- ja luontomaisemissa, keskustelemme ja pohdimme yhdessä, miten voimme rakentaa ammatillista etumatkaa. My2050-peliä pelataan Tampereen Finlaysonin alueella mobiilipelinä, kun taas tredulaiset matkalla luontoon -Seppopeliä voi pelata tiimin valitsemassa ympäristössä. Kutsumme kaikki jakamaan omia kulttuuritekojaan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #tredunkulttuuritekoja.

Kestävyysajattelun merkitys

 • Tredussa vietettiin viikolla 15 kestävän kehityksen viikkoa. Viikon teemana oli ”Älä tuhlaa energiaa, ole energiaa!”. Voit lukea lisää koko viikon tapahtumista.

 • Tredun hiilijalanjäljen laskenta on edistynyt viimeisen vuoden aikana huomattavasti. Laskeminen vaatii tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kuten tila- ja logistiikkapalveluiden, kuin Pirkanmaan jätehuollon ja polottoaineen jakeluyhtiön kanssa. Tavoitteena on laskea kaikkien Tredun toimipisteiden hiilinjalanjälkeä ja jatkossa seurata sen kehittymistä vuosittain. Laskenta rohkaisee tekemään muutoksia toimintatavoissa ja kehittämään toimintaa.

  Lue lisää hiilijalanjäljen laskemisesta Tredussa.

 • Tredulaiset osallistuivat monin tavoin Kierto Fest Future – kiertotalousmessuille Tampere-talossa 25.4. Kiertotalousmessuilla oli jälleen Tredun muoti-, hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoiden toteuttamat muotinäytökset, joissa huomioitiin kestävyys ja vastuullisuus. Tredun matkailualan opiskelijat toimivat oppaina tapahtumaan tulijoille ja messuilla oli mahdollisuus tutustua Tredun sosiaali- ja terveysalan sekä prosessialan opetuksessa hyödynnettävään teknologiaan. Tapahtumassa järjestettiin myös Korjataan tulevaisuus -seminaari, jonka myötä tuettiin ja innostettiin ammatillisia opettajia ja ohjaajia kestävyyden ja kiertotalouden vahvistamiseen opetuksessa. Seminaari oli Tredun Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa -hankkeen päätösseminaari.

 • Kahdeksan Tredun toimipistettä on ilmoittautunut mukaan Ylen järjestämään Miljoona roskapussia-kampanjaan. Keräämme roskia toukokuun loppuun asti ja huolehdimme osaltamme ympäristön viihtyisyydestä.

Videolla kerrotaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kestävän elämäntavan strategiaohjelmasta. Ohita video