Kestävä elämäntapa

Tavoitteet 2023-2025

Sosiaalinen kestävyys
Tarjoamme turvallisen ympäristön osaamisen kehittämiseen ja toimimme osallisuutta sekä hyvinvointia vahvistaen.

Ekologinen kestävyys
Edistämme toiminnallamme ilmaston ja ympäristön hyvinvointia.

Taloudellinen kestävyys
Toimimme resurssiviisaasti ja kestävyystietoisesti palvelutarjontamme toteuttamisessa moninaisissa kumppanuusverkostoissa.

Teemat 2023–2025

Hyvinvoiva yhteisö

Hyvinvoiva yhteisö on kestävän elämäntavan keskeisin voimavara. Sosiaalisesti kestävää yhteisöä tuetaan ja kehitetään monin eri tavoin.

 • Tredu on julkaissut toimintamallit kiusaamistilanteiden ehkäisemiseksi. Tredun tasa-arvo ja yhdenvertaisuusfoorumi on avoin kaikille tredulaisille, ja siellä olemme sopineet, että jokaisen kurssin alussa perehdytään ilmoitusmenettelyyn. Lisäksi jokainen uusi tredulainen saa opastuksen kiusaamisen ja rasismin vastaiseen työhön.

  Turvallisen ja terveellisen ympäristön ylläpitäminen on jokaisen yhteisön jäsenen vastuulla. Rasisminvastaisen viikon aikana keräämme tietoa siitä, ovatko opiskelijat ja henkilökunta kokeneet tai havainneet rasismia Tredussa.

  Lue lisää: Rasisminvastainen viikko: opiskelijan mietteitä | Blogiteksti | Tredu.fi

 • Tredussa turvallisuuden periaatteet näkyvät kaikessa tekemisessämme. Tärkeimmät periaatteemme ovat: kunnioita, ole läsnä, puutu, kannusta, ole avoin, älä oleta ja rentoudu. Näitä periaatteita hyödynnetään sekä uuden henkilöstön että opiskelijoiden perehdyttämisessä. Haluamme aloittaa työ- ja oppimistilanteet sopimalla yhteisesti hyväksytyistä turvallisista periaatteista!

 • Tredulaiset on perehdytetty kriisivalmiuteen kiertueen muodossa, joka toteutettiin kaikissa 13 toimipisteessä. Lisäksi kehitämme aktiivisesti kriisiryhmien varautumista, vahvistamme resilienssiä ja lanseeraamme uuden toimintamallin.

 • Jokainen tredulainen, niin opiskelija kuin työntekijä, voi osallistua tasa-arvo ja yhdenvertaisuusfoorumiin ja tuoda oman asiansa foorumin asialistalle. Foorumi on avoin myös opiskelijoiden kotiväelle. Tredun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus Moodle-sivustolla julkaistaan kokouspäivät, asialistat ja muistiot. Moodle-sivulle voi kirjautua myös vierailijana.

 • Tredussa järjestetään monipuolisesti Virtaa-pajatoimintaa sekä omille opiskelijoillemme että yläkoululaisille. Lisäksi tarjoamme Tampereen yhteiskoulun lukiolaisille Oma ovi -pajaa. Omille opiskelijoillemme suunnatuissa harrastuspajoissa hyödynnetään ammattialojemme monipuolisuutta.

Uudistuminen, kehittyminen ja jatkuva oppiminen

Tredu kehittää ja uudistaa toimintatapojaan ja meillä kukin voi hankkia osaamista yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

 • Tredun oma, vuosittainen opetuksen ja ohjauksen palautekysely toteutettiin helmikuussa 2024. Tredun tutkinto- ja TUVA-opiskelijoille suunnatulla kyselyllä kerättiin palautetta opetuksesta, opetusjärjestelyistä, oppimisesta ja opiskelusta, opettajien toiminnasta, ohjauksesta ja tuesta sekä osaamisen arvioinnista. Kevään 2024 kyselytuloksissa koko Tredua kuvaavat arviot parantuivat tai pysyivät samalla tasolla edellisen vuoden tuloksiin verrattuna.

  Lue lisää: Palautekyselyn tulokset paranivat | Uutinen | Tredu.fi

 • Henkilöstön kulttuurityökirjan vuoden 2024 teemana on tiimin hyvinvointi. Kulttuurityökirja ohjaa tiimejä kokeilemaan kehittämistä sprinttien avulla ja tekemään omia hyvinvointisprinttejä. Yhdessä tekemällä kehkeytyy inspiroivia ajatuksia, arjen kokeiluja ja rohkeaa tiimityötä.

 • Meillä on käynnissä suuri määrä projekteja, jotka edistävät kestävän elämäntavan toteutumista.

  Lue lisää: Projektit kestävän elämäntavan kärjellä | Tredu.fi

 • Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA on myöntänyt Metsätien ja Santalahdentie toimipisteille ja Tredun johtoryhmälle kestävän kehityksen OKKA-sertifioinnin. Sertifioinnin keskiössä ovat kolme avainaluetta: opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen. Nämä osa-alueet muodostavat perustan kestävän kehityksen edistämiselle oppilaitoksessa.

  Vuonna 2024 myös Lempäälän, Sammonkadun ja Oriveden toimipisteet hakevat sertifiointia.

  Lue lisää:

  Santalahdentie sai kestävän kehityksen sertifikaatin | Uutinen | Tredu.fi

  Kestävän kehityksen sertifikaatti Tredun Metsätien toimipisteelle | Uutinen | Tredu.fi

 • Tredun henkilöstölle järjestetään Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutuksia. Koulutukseen on osallistunut jo lähes 200 tredulaista.
  Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus tarjoaa osallistujille tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä valmiuksia auttaa ja tukea ihmisiä, joilla on mielenterveyden ongelmia.

  Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista sekä edistää varhaista puuttumista arjen haasteisiin. Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset ovat Mieli ry:n rekisteröimiä ja ne tarjoavat asianmukaista tietoa mielenterveyden häiriöistä.

Kestävyysajattelun merkitys

Jaamme tietoa ja koulutamme opiskelijoitamme ja henkilökuntaamme kestävän elämäntavan teemoista.

 • Tredussa vietetään aina huhtikuussa kestävän kehityksen viikkoa. Vuonna 2024 viikon teemana on ”Pienet ekoteot”.

 • Tredun tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen 20 % vuoteen 2025 mennessä. Hiilijalanjälkeä lasketaan vuosittain Tredun kaikissa toimipisteissä. Laskenta rohkaisee tekemään muutoksia toimintatavoissa ja kehittämään toimintaa.

  Laskentapohjana käytetään KESTU (Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset) -hankkeessa ammatilliselle koulutukselle kehitettyä laskentamallia.

  Lue lisää: Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset | Blogiteksti |Turun kaupunki

Videolla kerrotaan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kestävän elämäntavan strategiaohjelmasta. Ohita video